Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Jamstvo kojim autor jamči da je isključivi nositelj autorskih prava


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O DJELU
Link na pregled svih primjera ugovora
# Primjer ugovora o autorskom djelu, predlošci za naručitelje # Što ako izvršitelj ne postupa u skladu sa zahtjevom naručitelja # Primjeri ugovaranja naknade kod rada po ugovoru o djelu # Obveze i prava naručitelja, davanje uputa za realizaciju # Primjeri kako se izvršitelj obvezuje izvesti određene poslove # Primjeri ugovora o djelu, predlošci za ugovore o djelu # Pravne razlike između ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Ugovori o najmu sajamskog izložbenog prostora, Primjeri ugovora o otvaranju računa, provizija i naknada troškova, Ugovori o pretplatničkom odnosu za telekom. usluge

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Skladištar ne smije pomiješati zamjenljive stvari sa stvarima iste vrste i iste kakvoće, osim ako je ostavodavac na to pristao, ili ako je očito da je riječ o stvarima koje se mogu miješati bez opasnosti od nastanka štete za ostavodavca. Ako su stvari pomiješane, skladištar može na zahtjev ovlaštene osobe bez sudjelovanja ostalih ovlaštenih osoba iz smjese zamjenljivih stvari izdvojiti dio koji joj pripada. Skladištar je dužan dopustiti ovlaštenoj osobi da pregleda robu i da uzima uzorke od nje.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance