Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjeri ugovora o otvaranju računa, provizija i naknada troškova


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI - BANKA, FINANCIJSKI ODNOSI
Link na pregled svih primjera ugovora
# Ugovori o polaganju vrijednosnih papira, vraćanje vrijednosnih papira # Ugovori o novčanom pologu, vrste novčanih pologa, plaćanje kamata # Novi primjeri ugovora o kreditu sa bankom, sadržaji ugovora o kreditu # Primjeri ugovora o kreditu, akreditivi, bankarske garancije i transakcije # Ugovor o osiguranju kao ugovor između osiguranika i osiguravajućeg društva # Pregled o rizicima u izvoznom poslovanju, akreditivi i garancije, odštete... # Primjeri ugovora o osiguranju potraživanja osiguranika od njegovih dužnika
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Ugovor za pružanje usluga procijene vrijednosti nekretnina, Primjeri zastupanja u trgovini ili u turizmu, Kolektivni ugovor sindikata male privrede, obrtništva, uslužnih djelatnosti

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Nalogodavac može po svojoj volji odustati od ugovora, ali je u tom slučaju dužan naknaditi otpremniku sve troškove što ih je do tada imao i isplatiti mu razmjeran dio naknade za dotadašnji rad. Na određene odnose nalogodavca i otpremnika, na odgovarajući se način primjenjuju pravila o ugovoru o komisiji i ugovoru o trgovinskom zastupanju.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance