Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjeri ugovaranja predujma za pokriće svih troškova u prijevozu


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O PRIJEVOZU STVARI
Link na pregled svih primjera ugovora
# Primjeri špediterskog ugovora za prijevoz stvari # Ugovor o otpremi morem u odredišne luke # Predlošci za ugovaranje stalnog ili povremenog prijevoza # Ugovaranje cestovnog prijevoza robe, transport robe kamionima # Primjeri ugovaranja da prijevoznik preda na određenom mjestu stvari # Primjeri ugovora o prijevozu stvari i robe # Ortački ugovor po važećim hrvatskim zakonima i pravnoj praksi
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Odredbe iz Zakona o obveznim odnosima o prodaji pokretnina..., Ugovori o ustupanju prava za korištenje podataka i informacija, Kupnja po pregledu i kupnja s pravom pokusa...

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

U hrvatskom zakonodavstu se često pod zastupanjem obuhvaća i komisijski ugovor i posredovanje (tzv. indirektno, neizravno zastupanje), dok pod zastupanjem u užem smislu smatra zastupanje u kojem zastupnik izjavom svoje volje preuzima i za račun zastupanog prava i obveze (direktno, izravno zastupanje). U našem važećem pozitivnom zakonodavstvu prihvaćeno je suvremeno shvaćanje zastupanja koje se ne sastoji samo u sklapanju poslova u tuđe ime i za tuđi račun, nego i obavljanje brojnih drugih faktičnih i pravnih radnji te na taj način šire i kvalitetnije štiti legitimne interese zastupanoga.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance