Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Kupnja po pregledu i kupnja s pravom pokusa...


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
KUPOPRODAJE S POSEBNIM POGODBAMA
Link na pregled svih primjera ugovora
# Rizik slučajne propasti stvari predane kupcu radi pokusa... # Kupnja na pokus robe ili stvari # Zakonsko reguliranje prava prvokupa za određene osobe # Određenje kada je izvršen prijenos vlasništva bez obavijesti prodavatelju... # Odredbe o trajanju prava prvokupa prema samom ugovoru ili prema zakonu... # Primjeri o ustupanju kupoprodajnog ugovora na druge osobe... # Primjeri zakonske regulative o mogućnosti nasljeđivanja i otuđenja...
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Brošura o oporezivanju autorskih naknada; davanja, porezi i druge obveze, Primjeri ugovora o otpremi, ugovori za otpremnike radi prijevoza stvari, Primjeri ugovora o najmu skladišta i proizvodnog pogona

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Ako je komisionar sklopio neki posao pod nepovoljnijim uvjetima od onih određenih nalogom kad to nije smio, dužan je naknaditi komitentu razliku, a i uzrokovanu štetu. U slučaju iz prethodnog stava komitent može odbiti da prihvati sklopljeni posao, pod uvjetom da o tome odmah obavijesti komisionara. Međutim, komitent gubi to pravo ako komisionar pokaže spremnost da mu odmah isplati razliku i naknadi uzrokovanu štetu. Ako je posao sklopljen pod povoljnijim uvjetima od onih određenih nalogom, sva tako postignula korist pripada komitentu.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance