Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjeri ugovora o dopunskom radu zdravstvenih radnika


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O RADU
Link na pregled svih primjera ugovora
# Obavijest o rasporedu i trajanju godišnjeg odmora # Predložak za redovni otkaz ugovora o radu # Sporazumno ugovaranje otkaznog roka i drugih prava # Primjer odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu # Odluka o otkazu ugovora izazvana skrivljenim ponašanjem radnika # Primjer odluke o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora # Primjena odredbi kolektivnog ugovora i drugih općih akata
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjeri ugovora o komisionu (komisijski ugovori), ugovori za komisionare, Opći uvjeti ugovora o nalogu za trgovanje financijskim pravima, Prijava poreza na promet nekretnina

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Primatelj novčanih sredstava izdaje sponzoru račun za reklamiranje. Ako je primatelj osoba koja nije obveznik PDV-a, također izdaje račun i poziva se na odredbu Zakona o porezu na dodanu vrijednost prema kojoj PDV nije zaračunat. Ako se sponzorstvo obavlja u stvarima ili uslugama, sponzor za isporuku ispostavlja račun (kao da se radi o prodaji). S druge strane, sponzor od primatelja dobiva račun za izvršenu uslugu promidžbe. Dakle, radi se o dvije isporuke za koje je vrši prijeboj (kompezacija).

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance