Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjeri ugovora o komisionu (komisijski ugovori), ugovori za komisionare


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O KOMISIJI
Link na pregled svih primjera ugovora
# Forme komisionog izvoznog ugovora gdje se ugovara prodaja inozemnim kupcima # Predlošci za komisione prodajne ugovore koji se odnose na komisionu prodaju # Primjeri gdje se komitent obvezuje komisionaru platiti proviziju za prodanu robu # Primjeri gdje se komisionar obvezuje isplatiti komitentu svu ostvarenu korist # Primjeri kako se komisionar obvezuje da na trošak komitenta osigura robu # Primjeri ugovora gdje se komisionar obvezuje da za proviziju proda robu # Primjeri ugovora o komisiji između komisionara i komitenta
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Sporazumi o davanju (doniranju) na privremeno korištenje određenog prostora, Primjer šprance ugovora sa primjerima reguliranja plaćanja poreza, Primjeri ugovora o namjenskoj donaciji za različite projekte, akcije i aktivnosti

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Zamjena nekretnina (stanova, kuća, zemljišta i dr.) je vrlo česta u praksi. Ona se mora riješiti ugovorom, jer je on osnova za reguliranje poreznih obveza, te prijenos vlasništva zamijenjenih nekretnina u zemljišnim knjigama. Člankom 4. Zakona o porezu na promet nekretnina propisano je da je predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina promet nekretnina, dok se prometom nekretnina smatra svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj bez obzira na to stječe li se vlasništvo nekretnine uz naplatu ili bez naplate. Stjecanjem nekretnina, smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance