Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjeri ugovora o namjenskoj donaciji za različite projekte, akcije i aktivnosti


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI - SPONZORIRANJE - DONACIJE
Link na pregled svih primjera ugovora
# Primjeri ugovora o sponzoriranju udruga, izložbe, sportskih takmičenja, priredbi # Gotovi primjeri ugovora o donacijama, razlike između sponzoriranja i doniranja # Primjeri ugovora o sponzoriranju, primjeri za sponzore i sponzorirane # Ugovor o financijskoj potpori spotrskog kluba ili udruge # Izjave jamca, upisi u gruntovnicu, upis hipoteke... # Sporazumi radi osiguranja svih novčanih tražbina # Ugovori o asignaciji, dvostrane ili trostrane asignacije
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Opći uvjeti ugovora o nalogu za kupnju ili prodaju..., Kolektivni ugovor za namještenike u javnim službama, Ugovor o koncesiji

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Obveznik poreza na promet nekretnine pri zamjeni nekretnina je svaki sudionik u zamjeni, i to svaki sudionik za vrijednost nekretnine koju stječe. Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Pod tržišnom vrijednosti nekretnine smatra se cijena nekretnine koja se postiže ili može postići na tržištu u trenutku njezina stjecanja.Nadležna ispostava Porezne uprave utvrđuje vrijednost nekretnine na temelju isprava o stjecanju, odnosno ugovora o kupoprodaji ili ugovora o darovanju, sudske presude, odluke tijela državne uprave, te sličnih isprava. Ako promet nekretnina nije prijavljen prema tržišnoj vrijednosti Porezna uprava ovlaštena je procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnine.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance