Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Opći uvjeti ugovora o nalogu za kupnju ili prodaju...


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O PRODAJNOM NALOGU
Link na pregled svih primjera ugovora
# Ugovorno određenje uvjeta kod rješavanja mogućih sporova... # Odredbe ugovora koje opisuju rizik povezan s obavljanjem poslova... # Međusobna ugovorna prava i obveze nalogodavca i nalogoprimca... # Opći uvjeti ugovora o nalogu za trgovanje financijskim instrumentima... # Paket primjera se kontinuirano nadopunjuje novim primjerima... # Primjeri iz prakse, pregled literature i linkova, korisni članci... # Odredbe iz zakona kojima se regulira zamjena stvari ili prava...
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjeri ugovora gdje se sklapa ugovor o zastupanju u prodaji, Primjeri ugovora u maloprodaji, primjeri ugovora za trgovce..., Ugovori o ustupanju potraživanja, prijeboj potraživanja

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Komisionar je dužan obavijestiti komitenta o svim promjenama na robi zbog kojih bi ona mogla izgubiti od svoje vrijednosti, a ako nema vremena za čekanje njegovih uputa, ili ako on odugovlači s davanjem uputa, u slučaju opasnosti znatnijeg oštećenja robe, komisionar je dužan prodati je na najpogodniji način. Komisionar je dužan priopćiti komitentu s kojom je osobom obavio posao što mu ga je komitent povjerio. Ovo pravilo ne vrijedi u slučaju prodaje pokretnih stvari koja se obavlja preko komisionih prodavaonica, osim ako nije drugačije ugovoreno.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance