Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Kupnja na pokus robe ili stvari


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
KUPOPRODAJE S POSEBNIM POGODBAMA
Link na pregled svih primjera ugovora
# Zakonsko reguliranje prava prvokupa za određene osobe # Određenje kada je izvršen prijenos vlasništva bez obavijesti prodavatelju... # Odredbe o trajanju prava prvokupa prema samom ugovoru ili prema zakonu... # Primjeri o ustupanju kupoprodajnog ugovora na druge osobe... # Primjeri zakonske regulative o mogućnosti nasljeđivanja i otuđenja... # Primjer šprance ugovora za kupoprodaju s pravom prvokupa... # Pregled korisnih savjeta i sudske prakse sa komentarima
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjeri zastupanja u trgovini ili u turizmu, Ugovaranje licencnih prava, zaštita nositelja prava i korisnika, Primjeri ugovora o deviznom zajmu, sa ugovaranjem u EURima

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Ako iznos naknade nije određen ugovorom ili tarifom, komisionaru pripada naknada prema obavljenom poslu i postignutom rezultatu. Ako je u danom slučaju naknada nerazmjerno velika prema obavljenom poslu i postignutom rezultatu sud je može, na zahtjev komitenta, sniziti na pravičan iznos.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance