Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Izjave jamca, upisi u gruntovnicu, upis hipoteke...


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI - BANKA, FINANCIJSKI ODNOSI
Link na pregled svih primjera ugovora
# Sporazumi radi osiguranja svih novčanih tražbina # Ugovori o asignaciji, dvostrane ili trostrane asignacije # Ugovor o financijskom leasingu, ugovori o podleasingu # Špranca ugovora o leasingu proizvodne opreme i alata # Ugovori o ustupanju potraživanja, prijeboj potraživanja # Predlošci za ugovaranje bankarskog jamstva i garancija # Ugovori o odobravanju stambenih kredita zaposlenicima
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Ugovor o pružanju usluga tiskanja materijala, tiskarske usluge, Primjeri ugovora o radu sa pregledom obaveznog sadržaja, Kolektivni ugovori za djelatnost zdravstva u privatnoj praksi

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

O izvršenom poslu nalogoprimac je dužan položiti račun i predati bez odugovlačenja nalogodavcu sve što je primio na temelju obavljanja, povjerenih poslova, bez obzira na to da li je ono što je primio za nalogodavca bilo dugovano ovome ili ne. Nalogoprimac je dužan na zahtjev nalogodavca podnijeti izvještaj o stanju poslova i položiti račun i prije određenog vremena.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance