Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

MANAGEMENT

> Motivacijske tehnike

> Upravljanje ljudskim potencijalima

> Primjer uporabe motivacijskih tehnika

> Razlikovanje pojmova

> Managerski stilovi

> Osnove pregovaranja

> Donošenje odluka

> Literatura I

> Literatura II

> Literatura III

> Vaši prilozi

KONTAKT PODACI ZA
Poslovni forum d.o.o.

Link na web stranicu sa svim e-mail adresama i telefonima
Pitanja, narudžbe, savjeti...


BAZA PODATAKA

POSLOVNI FORUM

WEB KATALOG

ADRESAR

ZAKONI

USLUGE


Marketing - Knjige

Pregled najvažnijih zakona i propisa


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


PRIMJER UPORABE MOTIVACIJSKIH TEHNIKA1. Primjer aktivnosti uporabe motivacijskih tehnika u upravljanju ljudskim potencijalima


Unutar tvrtke Poslovni Forum došlo je do potpunih promjena menadžerskog posla, načina na koji misli, organizira, inspirira, razvija, osposobljava, motivira i nagrađuje rad onih koji za poduzeće stvaraju i dodaju vrijednost, a to su izvršitelji, tj. zaposlenici. Teži se komunikaciji između zaposlenika i menadžera koja se mora temeljiti na prijateljskoj osnovi.
Trening i razvoj zaposlenika jedan je od najvažnijih zadataka s kojim se poduzeće suočava. Njihova kvaliteta, učestalost i pravodobnost uvelike utječu na preživljavanje i konkurentnost poduzeća. Na koji način trenirati i razvijati potencijale ljudi, jedno je od pitanja kojem poduzeće posvećuje veliku pozornost.

Stvaranje okruženja u kojem se zaposlenici osjećaju ugodno stvara dobru podlogu za motiviranje zaposlenika da posao obavljaju dobro, savjesno i svojevoljno. Svjesni su da će u takvim uvjetima zaposlenici realizirati zadan im zadatak te će htjeti postići najbolje rezultate.


1.1. PLAĆE ZAPOSLENIKA

Uz obračun plaća u poduzeću vezane su određene specifičnosti.
Obračun plaća vrši se pojedinačno uvažavajući sve elemente koji utjeću na formiranje plaće.

Zaposlenici ostvaruju plaću na temelju:

- obavljenog rada (osnovna plaća),
- radnog staža,
- stimulacije,
- posebnih uvjeta rada, i
- naknada solidarnosti.

Zaposlenik ostvaruje i dio plaće kao naknadu troškova prehrane u tijeku rada kao i jednokratno godišnje povećanje plaće za godišnji odmor (regres), prije korištenja godišnjeg odmora, u visini prosječne neto plaće u tvrtki isplaćene u prethodnom mjesecu.
Vrlo je značajna stavka i mogućnost ostvarenja naknade i na temelju izuma i tehničkih unapređenja na način i u visini utvrđenoj posebnim općim aktom.

Obračun i isplata plaća vrši se u dva dijela. Prvi dio je akontacija plaće i isplaćuje se između 24. i 30. u mjesecu za prvih petnaest dana tekućeg mjeseca. Konačni obračun plaće vrši se između 10. i 15. u tekućem, a za prethodni mjesec. Samom obračunu akontacije prethodi sakupljanje podataka od šefova službi ili odjela o prisustvu radnika na poslu. U izvještaju o prisustvu na radu navodi se ime i prezime radnika, ukupan broj sati i poslovi koje je obavljao po pojedinim danima u tijeku mjeseca. Time se želio postići pravedan odnos radnog učinka i stimulativnog nagrađivanja, te se postizanjem precizne ocjene može potaći zaposlenika na bolju realizaciju postavljenih ciljeva.


1.1.1. Osnovna plaća

Osnovna plaća zaposlenika za puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, utvrđuje se u zavisnosti od složenosti poslova i uvjeta rada na pojedinom radnom mjestu na osnovu kojih su formirani platni razredi, odnosno koeficijenti.
U tablici je prikazano je 10 skupina platnih razreda s pripadajućim koeficijentima prema kojima se određuje osnovna plaća za svako radno mjesto. Osnovna plaća predstavlja umnožak koeficijenta određenog radnog mjesta i osnovice koja je jednoznačno određena.
Koeficijenti, odnosno bodovi, za platne razrede sadrže sveukupne elemente (zahtjeve) radnog mjesta: složenost poslova, odgovornost, napore i uvjete rada.
Pravilnikom o plaćama utvđen je popis bodova za pojedina radna. Kao što se iz tablice može zaključiti, najviši koeficijent složenosti poslova ima radno mjesto upravitelja. Koeficijent složenosti 4,75 pomnožen sa jednoznačno određenom osnovicom (4,75 x 300) daje ukupne bodove za osnovnu plaću upravitelja centra, a to je 1425 bodova.

Skupina platnih razreda s pripadajućim koeficijentima

Skupina

Vrsta poslova

Koeficijent

I

Jednostavan rutinski rad koji ne zahtjeva posebno obrazovanje

1,00-1,20

II

Manje složeni poslovi, odnosno rad s pomoću jednostavnih sredstava za rad, za koji su dovoljne usmene ili pisane upute

1,21-1,50

III

Srednje složeni poslovi na kojima se rad ponavlja, uz povremenu pojavu novih poslova

1,51-2,00

IV

Složeniji i raznovrsniji poslovi za obavljanje kojih su potrebne konzultacije u njihovom izvršavanju

2,01-2,40

V

Složeniji poslovi koji zahtjevaju veći stupanj samostalnosti u izvršenju poslova

2,41-3,00

VI

Poslovi koji zahtjevaju samostalnost i veći stupanj kreativnosti u njihovom izvršavanju

3,01-3,30

VII

Poslovi koji zahtjevaju dodatno poznavanje užeg područja rada, uz samostalnost i kreativnost u obavljanju poslova tog područja

3,31-3,60

VIII

Vrlo složeni poslovi koji zahtjevaju inicijativu i kreativnost zaposlenika i projektiranje poslova

3,61-4,00

IX

Vrlo složeni poslovi koji zahtjevaju inicijativu i kreativnost zaposlenika te dodatna i specijalistička znanja potrebna za obavljanje tih poslova

4,01-4,50

X

Najsloženiji poslovi s najvećim značenjem za vođenje procesa proizvodnje i poslovanja, kreativni poslovi, istraživački rad

4,51-5,00


Kada uspoređujemo najvišu i najnižu osnovnu plaću, upravitelja i radnika niže stručne spreme, najviša plaća je oko tri i pol puta viša od najniže.

Radna mjesta sa pripadajućim bodovima

Radno mjesto

Koeficijent

Bodovi

I. RADNA MJESTA VISOKE STRUČNE SPREME

1. Upravitelj

4,75

1.425

2.
Zamjenik upravit.

4,43

1.330

3.
Pomoćnici upravit.

4,43

1.330

4.
Šef odjela i službe

4,07

1.220

5.Voditelj
- odsjeka u službi
- grupe u odjelu

3,67

1.100

6.Voditelj ekipe

3,30

   990

7.
Glavni inžinjer
Glavni ekonomist
Glavni pravnik

3,80

1.140

8.
Diplomirani inžinjer
Diplomirani ekonomist
Diplomirani pravnik

3,40

1.020

9.
Diplomirani inžinjer
Diplomirani ekonomist
Diplomirani pravnik

3,15

   945

10.
Diplomirani inžinjer
Diplomirani ekonomist
Diplomirani pravnik

2,90

   870

II. RADNA MJESTA VIŠE STRUČNE SPREME

1.Voditelj
- odsjeka u službi
- grupe u odjelu

2,90

   870

2.Voditelj ekipe

2,70

   810

3.Inžinjer
Ekonomist
Upravni     pravnik

2,60

   780

4.Inžinjer
Ekonomist
Upravni pravnik

2,40

   720

5. Inžinjer
Ekonomist
Upravni pravnik

2,20

    660

III. RADNA MJESTA VISOKOKVALIFICIRANOG RADNIKA

1. Voditelj
- odsjeka u službi
- grupe u odjelu

2,60

780

2. Voditelj ekipe

2,40

720

3.VKV radnik

  VKV radnik

  VKV radnik

2,30

690

2,15

645

2,00

600

IV. RADNA MJESTA SREDNJE STRUČNE SPREME

1. Voditelj ekipe

    a) više od 5 radnika

    b) do 5 radnika

 

 

2,30

690

2,20

660

2. Tehničar, srednja ek. i dr. srednja šk.

2,1

630

3. Tehničar, srednja ek. i dr. srednja šk.

1.95

585

4. Tehničar, srednja ek. i dr. srednja šk.

1,80

540

V. RADNA MJESTA KVALIFICIRANOG RADNIKA

a) trogodišnje obrazovanje

1. KV radnik

1,95

585

2. KV radnik

1,85

555

3. KV radnik

1,75

525

b) interna kvalifikacija

1. KV radnik

1,80

540

2. KV radnik

1,70

510

3. KV radnik

1,60

480

VI. RADNA MJESTA POLUKVALIFICIRANOG RADNIKA

1. Polukvalificirani radnik

1,60

480

2. Polukvalificirani radnik

1,40

420

VII. RADNA MJESTA NIŽE STRUČNE SPREME

1. Radnik

1,70

510

2. Radnik

1,40

420

VIII. RADNA MJESTA NEKVALIFICIRANOG RADNIKA

1. Radnik

1,40

420

2. Radnik

1,00

300

     

 
Odnos između najviše i najniže plaće nije u potpunosti dovoljan za ostvarenje motivacije i ne utjeće kao jedini faktor na pozitivnu motivaciju zaposlenika. Naime, u tom relativno uskom rasponu od najviše do najniže plaće, trebalo bi smjestiti brojna radna mjesta visoke, više, srednje stručne spreme, visokokvalificiranih i kvalificiranih radnika.
U postojećem odnosu radno mjesto upravitelja, kao primjer, nije dovoljno diferencirano kao radno mjesto koje zahtjeva posebne upravljačke, organizacijske, rukovodeće vještine, poznavanje tehnologije telekomunikacija i odgovornost za cjelokupno poslovanje centra.


1.1.2. Dodaci na plaću

Zaposlenici imaju pravo na dodatak na plaću za:

1. Radni staž
Osnovna plaća zaposlenika povećava se za svaku navršenu godinu radnog staža za 0,5 posto i to od prvog dana p o isteku mjeseca u kojem je zaposlenik navršio punu godinu radnog staža.

2. Prekovremeni rad
Prekovremeni rad zaposlenika je dozvoljen samo u slučaju tzv. više sile, tj. kad poslodavac ima prijeku potrebu da se određeni posao obavi u prekovremenom radu.
Visoka cijena prekovremenog rada trebala bi motivirati poslodavca da umjesto prekovremenog rada zapošljava nove zaposlenike.

3. Stimulativni dio plaće
Plaća zaposlenika ovisi o ostvarenom učinku koji se može utvrditi na osnovi sljedećih mjerila:
- norme vremena,
- norme radnog učinka,
- normativa izrade,
- količine usluga i proizvoda,
- kakvoće ostvarenja usluga i proizvoda,
- kakvoće ostvarenja zadataka,
- rokova izvršenja zadataka.

Za mjerenje ostvarenog učinka mogu se upotrebljavati sljedeći obrasci:

- osobna evidencija rada,
- radni nalog,
- dnevno prijeđeni put,
- popis telekomunikacijskih usluga,
- mjesečni, tromjesečni, polugodišnji i godišnji plan radnih zadataka,
- plan rokova,
- ostale evidencije koje se upotrebljavaju za praćenje ostvarenog učinka rada.

Na radnim mjestima za koje ne postoje ili djelomično postoje objektivna mjerila učinka (norme i slično), ocjenu ostvarenog rezultata rada može mjesečno predložiti ovlašteni neposredni rukovoditelj, uz odobrenje nadređenog rukovoditelja na razini grupe, odsjeka ili odjela.


1.2. INVESTIRANJE U LJUDSKI POTENCIJAL

Ljudi su temelj za funkcioniranje svake tvrtke. Kako je poznato da ljudi najbolje obavljaju onaj posao koji vole, zadatak je menadžera otkriti koja znanja i sposobnosti posjeduju zaposleni u tvrtki te na osnovi toga rasporediti zaposlene na ona radna mjesta na kojima će njihove osobine najbolje doći do izražaja, gdje će zaposlenik biti u mogućnosti upotrijebiti sva svoja znanja, vještine i iskustva i time pridonijeti efikasnom poslovanju tvrtke, tj. njezinom uspjehu na tržištu.

U samom početku pripreme organizacijskih rješenja u tvrtki, anketirani su zaposlenici radi utvrđivanja njihova stava prema poslu koji obavljaju, s kojim se problemima susreću te kako unaprijediti posao. Odgovore koji su davali zaposlenici, pojašnjenja i prijedlozi pokazuju kako znaju raditi svoj posao, kako razmišljaju o poboljšanjima te bi se većinu moglo konzultirati pri uvođenju promjena.

Uz upitnike o poslu koji obavljaju zaposlenici ispunjavaju i upitnik o motiviranosti. Što je to što pojedinog zaposlenika pokreće i motivira da radi dobro, bolje ili da iskorištava sve svoje potencijale za posao?
Pritom se nije mislilo na to kako je potrebno "izgarati" na poslu i "izgorjeti" za 5 ili 10 godina -
a poslije toga biti neupotrebljiv. Trebalo je saznati što svaki zaposlenik nosi u sebi, što želi i koji su njegovi ciljevi te kako ih postići.

Mogu biti pozvani najbolji stručnjaci koji će prodajnom osoblju držati seminare, tečajeve i učiti ih kako se ponašati, kako privući i zadovoljiti klijenta. No, svatko tko ima iskustva s zaposlenim osobljem zna da postoje oni koji će obaviti sve zadane radnje, učiniti sve što su naučili na tečajevima, ali će njihovo ponašanje jasno govoriti da svojim jedinim poslom i obavezom smatraju kulturno pristupiti kupcu i zabilježiti podatke o prodaji u dnevnom izvješću.
No, postoje i oni drugi koji su odlučni u provedbi realiziranja poslova, te će dati sve od sebe kako bi privukli klijente i potruditi se da u potpunosti obave sve poslove. Za takvog radnika kažemo da je motiviran.

Zaposlenici žele osjetiti da su dio usluga ili proizvoda koje pružaju klijentima. Ovakva veza podiže njihovu učinkovitost na višu razinu. To se postiže na nekoliko načina:

1. Efikasnim protokom informacija
Zaposleni moraju znati što se događa. Ovo je lako prepoznati ako stalno čujemo "nitko nam nije rekao", ili "nas nitko nije pitao". Stoga je potrebno osigurati svakodnevni protok informacija, obavijesti i slično, u čemu znatno pomaže korištenje računalne tehnike (Interneta).
2. Sudjelovanjem u donošenju odluka
Većina zaposlenika stječe radne vještine na poslu. Uvijek ima takvih odluka koje mogu biti još bolje ako se posluša što kažu zaposlenici i u obzir uzme njihova profesionalna prosudba.
3. Nagrada za sugestiju - poboljšanje
Priznanje za dobru ideju članu grupe može potaknuti i druge članove grupe na nove i još bolje ideje.

Zadovoljni i motivirani zaposlenici obavljat će posao savjesnije i bolje, ulagat će više truda, što će rezultirati i zadovoljstvom klijenata. Kako bi zaposlenici u Odjelu prodaje uvijek bili upoznati s novim tehnikama poslovanja, novim tehnologijama i novim vještinama, provodi se njihovo kontinuirano obrazovanje kroz razne seminare, treninge i tečajeve. Na osnovi dojmova o prodajnom osoblju potrošači i klijenti stvaraju sliku o tvrtki; na toj slici grade svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo, a tvrtka svoj uspjeh ili neuspjeh.
Važno je otkriti način postizanja zadovoljstva osoblja i održavati ga, te im je važno osigurati razlog zbog kojeg će oni voljeti svoj posao.

Kao što je već navedeno, od neizrecive je važnosti politika dobrih međuljudskih odnosa, uključivanje radnika u proces odlučivanja, davanje veće odgovornosti, no i potpuno točno prosuđivanje njihovih zasluga kako bi oni stekli potpuno povjerenje u taj sustav.
Upravo uvažavanje svih tih činjenica predstavljaja osnovu prema izgradnji kvalitetnog i dugoročnog motivacijskog sustava u kojem će i zaposlenici i poduzeće ostvariti svoje ciljeve.