POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
Internet portal POSLOVNOG FORUMA Internet i poslovne usluge
 
  E-MARKETING  -  DODATNI PRILOZI O MARKETINGU  -  POSLOVNI FORUM > PREGLED SVIH USLUGA  -  TRAŽILICA

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku

Drago Ružić
Antun Biloš
Davorin Turkalj

e-Marketing

   e-Marketing

e-Marketing PREDGOVOR  e-Marketing SADRŽAJ  e-Marketing UVOD  e-Marketing ODABRANO IZ KNJIGE  e-Marketing NARUDŽBENICA

UVOD

Druga polovica dvadesetog i početak dvadeset i prvog stoljeća nedvojbeno su obilježene informatičkom
revolucijom. Povećanje procesorske snage uz istodobno smanjenje cijena dovelo
je zadnjih nekoliko godina računala u domove i gospodarske subjekte širom svijeta. Osobit poticaj
razvoju informatičke tehnologije dogodio se 90-ih godina kada je fenomen zvan Internet
poprimio oblik masovnog medija. Ta najveća svjetska računalna mreža proširila se eksponencijalnom
brzinom i doprinijela stvaranju globalnog “sela”. Internet je ušao u gotovo sve pore
života i promijenio način na koji ljudi komuniciraju, traže informacije, trguju i zabavljaju se.
Ono što je osobito važno Internet je promijenio način na koji gospodarski subjekti posluju.
Suvremena informatička sredstva, prvenstveno hardware, software i komunikacijske tehnologije
daju potpuno nove mogućnosti i dimenzije marketinškom sustavu gospodarskog subjekta
što je središnja tema ove knjige.
Knjiga je podijeljena u dvanaest glava. U pristupnim razmatranjima koja su prva glava knjige
razmotreno je suvremeno elektroničko okružje poslovanja gospodarskih subjekata, te je prikazan
pojmovni sustav elektroničkog gospodarstva koji se pojavljuje s novom tehnologijom.
U drugom poglavlju izložena je kratka povijest e-poslovanja i e-trgovine.
U drugoj glavi pojašnjen je pojam Interneta i prikazana kratka povijest tog suvremenog fenomena.
Također, u nastavku su u najkraćim crtama objašnjene najvažnije usluge koje Internet
omogućuje i mobilni Internet kao nadolazeća faza razvoja Interneta. Poseban dio u ovoj glavi
posvećen je Web-u 2.0 i društvenom software-u koji obilježavaju aktualnu web scenu.
Slijedi središnji dio knjige gdje se u trećoj glavi definira pojam elektroničkog marketinga i
daje razgraničenje e-marketinških pojmova. Posebna poglavlja čine e-marketing tehnike, mobilni
marketing, e-marketing – miks, te razmatranje web site-a kao osnovnog nositelja marketinških
aktivnosti na Internetu.
U četvrtoj glavi se obrađuje e – marketing informacijski sustav u okviru kojeg se posebna
pozornost pridaje marketinškim istraživanjima na Internetu. U posebnim poglavljima pete
glave razrađuje se proces marketinških istraživanja na Internetu, evaluacija internetskih izvora
sekundarnih informacija i online primarna istraživanja. Posebno poglavlje čini i poslovno obavještavanje
i obavještavanje o tržištima u okviru kojeg se kratko obrađuje e-business inteligence
i web mining.
Petu glavu čini identificiranje tržišnih segmenata i odabir ciljnih tržišta na Internetu, u okviru
čega je obrađeno i ponašanje potrošača na Internetu, te e-marketing planiranje.
U šestoj glavi razmatraju se marketinški aspekti prilagodbe proizvoda/ponude u Internet
okruženju.
Slijedom sastavnih elemenata marketing miksa, u sedmoj glavi razrađuje se e-integrirana marketinška
komunikacija. Nakon prikaza osobitosti web komunikacije, objašnjava se značaj web site-
a u integriranoj e – komunikaciji. U nastavku je prikazan e-AIDA model, a potom se detaljno
razrađuju tehnike i sredstva oglašavanja na Internetu. Posebna poglavlja odnose se na mobilno
oglašavanje, televiziju i radio na Internetu, te odnose s javnošću na Internetu. U nastavku je prikazano
mjerenje učinkovitosti interaktivnih medija, te modeli plaćanja oglašavanja na web-u.
U osmoj glavi obrađuje se e-distribuciju. Prvo se razmatra evolucija u kanalima distribucije
i tipovi posrednika, a potom funkcije distribucijskog kanala. Posebno se razrađuju transakcijske,
logističkei pomoćne funkcije, te poslovni modeli e-kanala.
U devetoj glavi prikazuju se poslovni modeli na Internetu. Prvo se pojmovno određuju
poslovni modeli, a potom se daje prikaz vrsta poslovnih modela. U nastavku su prvo obrađeni
osnovni tipovi e-trgovine i tehnološka infrastruktura elektroničke trgovine. Slijedi pojašnjenje
pojedinih vrsta elektroničke trgovine. U narednim poglavljima u toj glavi pojašnjava se obavljanje
kupoprodajnog posla i online aukcije. Koristeći elektroničku trgovinu nedvojbeno su na
dobitku i potrošači i prodavači. Koje su prednosti za jedne i za druge pojašnjeno je u posebnom
poglavlju, kao i poteškoće koje se pojavljuju u elektroničkoj trgovini. Sigurnost i privatnost
predstavljaju najveći problem elektroničke trgovine koji su zbog svoje važnosti obrađeni
u posebnoj točki. Specifičnu situaciju kod elektroničke trgovine predstavlja plaćanje u kojem
je potrebno osigurati sigurno i brzo prenošenje sredstava od potrošača do prodavača. Koje se
metode plaćanja koriste za rješenje tog problema pojašnjeno je pri kraju ove glave. Na kraju
je prikazano stanje elektroničke trgovine u Republici Hrvatskoj, te sklapanje ugovora putem
Interneta.
Tradicionalno pružanje nekih vrsta usluga upotrebom Interneta dobiva nove značajke i
poprima potpuno nove oblike. Zbog značaja koje e-marketing ima u uslužnom sektoru kao
posebna, deseta glava, izdvojen je e-learning i e-bankarstvo
U jedanaestoj glavi obrađene su neke osobitosti e-marketinga u turizmu i ugostiteljstvu.
Naime, Internet nalazi svoju veliku primjenu upravo u turizmu, a osobito kroz sustave rezervacija
i oglašavanje turističkih odredišta. U sadašnjim uvjetima moguće je govoriti o tri vrste
takvih sustava: transformiranim rezervacijskim sustavima, rezervacijskim sustavima hotelskih
lanaca i rezervacijskim servisima, što je pojedinačno objašnjeno. Sasvim pri kraju dat je kritički
osvrt na zastupljenost turističkih zajednica na Inernetu te prikazan model za kvalitativnu analizu
destinacijskih web site-ova.
Zbog ograničenosti prostora u ovakvoj vrsti knjiga, nije niti približno moguće razmotriti
brojne praktične primjer aplikacije e-marketing alata i tehnika. Zbog toga se u zadnjem poglavlju
razmatraju samo neki od specifičnih slučajeva iz prakse prema slobodnom izboru autora. U
dvanaestoj glavi obrađen je e-Bay kao kao specifični internetski model, potom općeniti značaj
društvenih mreža, te Facebook kao trenutno najsnažnija društvena mreža i primjer oglašavanja
na Facebooku-u. Sasvim na kraju knjige prostor je pružen Poslovnom forumu, Webit-u i
Escape-u koji svaki za sebe predstavljaju zanimljive primjere poslovnih modela na hrvatskom
internetskom prostoru i koji na specifične načine koriste poslovne mogućnosti Interneta.


SADRŽAJ / PREGLED
Poslovni forum d.o.o.