Internet portal POSLOVNOG FORUMA Internet i poslovne usluge
 
  E-MARKETING  -  DODATNI PRILOZI O MARKETINGU  -  POSLOVNI FORUM > PREGLED SVIH USLUGA  -  TRAŽILICA

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku

Drago Ružić
Antun Biloš
Davorin Turkalj

e-Marketing

   e-Marketing

e-Marketing PREDGOVOR  e-Marketing SADRŽAJ  e-Marketing UVOD  e-Marketing ODABRANO IZ KNJIGE  e-Marketing NARUDŽBENICA

PREDGOVOR

Rukopis ove knjige nastao je kao logičan slijed prethodno objavljenih knjiga: “Marketinške
mogućnosti Interneta”, koja je tiskana početkom 2000. godine, i “e – Marketing”, izdane 2003.
godine. Za razliku od prve dvije knjige, koje kao autor potpisuje Drago Ružić, ova knjiga rezultat
je suradnje spomenutog autora s mlađim kolegama koji se, svaki na svoj način, bave nekim
aspektima e – marketinga. Tako suaotor knjige Antun Biloš obrađuje marketinška istraživanja
na Internetu, što je područje njegovog dosadašnjeg znanstvenog interesa, dok dio autorstva
pripada Davorinu Turkalju, koji sudjeluje s dijelovima teksta koji obrađuju razvojne aspekte
Web-a 2.0.
Sadržajno gledano, u odnosu na prethodna izdanja, u ovoj knjizi riječ je manjim dijelom o
inoviranju i proširenju teksta, a većim dijelom o potpuno novom rukopisu.
Ova, kao i prethodne knjige, nastala je iz potrebe za pokrivanjem novog područja primjene
marketinga. Naime, dinamika razvoja Interneta i marketinških mogućnosti koje suvremena
digitalna tehnologija i Internet pružaju načinili su značajne promjene u tradicionalnim marketinškim
aktivnostima, ali također otvorili prostor za razvoj posebne vrste marketinga koja
se može nazvati po temeljnoj tehnologiji na kojoj se razvija – digitalni marketing. Digitalni
marketing svoju aplikaciju nalazi na Internetu i mobilnoj telefoniji, pa je onda moguće govoriti
o e-marketingu i e –mail marketingu, odnosno m-marketingu, ako se pobliže naznačava mobilnost
Interneta.
Pripremajući rukopis ove knjige, uz polaznu osnovicu koju su činile prethodne, pratio nas
je nelagodan osjećaj da je tekst već u trenutku pisanja, neovisno o aktualnoj temi i razmjerno
svježim i raznolikim izvorima informacija, dijelom već zastario. No, neovisno o toj činjenici,
koja proizlazi iz gotovo nesagledivo brzog razvoja Interneta i raznolikih oblika e – bussinesa,
smatrali smo svojom obvezom pripremiti rukopis koji može studentima, ali i svima drugima
zainteresiranima, pružiti pregled osnovnog pojmovnog sustava Interneta i prikazati marketinške
mogućnosti tog fenomena koji je nedvojbeno obilježio početak novog tisućljeća.
S obzirom na mnoge poslovne mogućnosti koje Internet pruža i koje su dobro pokrivene
raznolikom literaturom, logično je bilo ograničiti se samo na marketing na Internetu, koji, uz
časne iznimke (što je dijelom referirano u knjizi), u domaćoj literaturi nije u dovoljnoj mjeri
obrađen.
Glavna poteškoća pri pisanju knjige bila je u određivanju dubine i širine sadržaja i usklađivanje
s težnjom da knjiga ne bude previše opsežna, ali da ipak dovoljno obuhvatna. Poteškoća
je bilo i u određivanju hrvatskih izraza za pojmove koji predstavljaju novitete čak i u engleskom
jeziku, tako da su kao kompromisno rješenje dobrim dijelom ostavljeni engleski pojmovi u
izvornom obliku, ali su pisani kurzivom.
Brzina promjena na području Interneta bez dvojbe nameće novo razmišljanje o tehnologiji
pripremanja ovakvih knjiga, koje nužno moraju biti tiskane u ograničenoj (maloj) nakladi, s
većom dinamikom “izmjena i dopuna”, što se ovom knjigom, nadamo se, postiže.
Svaka dobronamjerna primjedba i sugestija bit će zbog toga sa zadovoljstvom prihvaćena.

                                                                                                                     Autori
Osijek, rujan 2009.Podaci o knjizi:

Izdavač: Ekonomski fakultet u Osijeku

Za izdavača: Prof. dr. sc. Željko Turkalj, dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Recenzenti: Prof. dr. sc. Tihomir Vranešević,
redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
Prof. dr. Darko Tipurić,
redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
Doc. dr. sc. Branimir Dukić,
docent na Ekonomskom fakultetu u Osijeku
Lektor: dr. sc. Tihomir Živić

Oblikovanje i graf. prip. za tisak: Tihomir Ravlić
Autori: Prof. dr. Drago Ružić
Antun Biloš, univ. spec. oec
mr. sc. Davorin Turkalj
Tisak: Factum d.o.o. Osijek

Objavljivanje ove knjige odobrio je Senat Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.
CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem 120902038

ISBN 978-953-253-071-1
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
SADRŽAJ / PREGLED
Poslovni forum d.o.o.