POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
POSLOVNI FORUM
PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE
info
 

PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE
PREGLED SVIH USLUGA I INFORMACIJA ZA PODUZETNIKE
PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE

Vizni sustav


Viza je odobrenje za ulazak, boravak ili tranzit preko područja RH, a Vlada RH propisuje vizni sustav. Stranac je dužan pribaviti vizu prije ulaska u Hrvatsku. Vizu izdaje diplomatska misija odnosno konzularni ured RH.

Prije izdavanja vize diplomatska misija odnosno konzularni ured dužan je, u slučajevima određenima podzakonskim propisima, zatražiti prethodnu suglasnost Ministarstva. Viza se izdaje na rok koji je kraći od roka važenja putne isprave. Na temelju vize stranac ne može raditi na području Hrvatske

Svaka država samostalno utvrđuje pravila i svoj vizni režim kojim regulira uvjete ulaska, boravka i prelaska preko svog državnog teritorija, ovisno o političkim i gospodarskim prilikama, u skladu sa svojim unutarnjim zakonodavstvom i preuzetim međunarodnim obvezama. Dosadašnji vizni režim uz zahtijevanje viza za državljane određenih zemalja, postupak i izdavanje viza te transparetne uvjete putovanja za strane državljane sve je manje bio u skladu s povećanim interesom stranih državaljana za putovanje u Hrvatsku te sa željom same Hrvatske da kao turistička zemlja, zainteresirana za razvijanje gospodarskih odnosa s drugim državama, omogući što jednostavniji prelazak državne granice. Isto tako, s obzirom na prioritete Republike Hrvatske, u koje spada i članstvo u EU, potrebno je u novi vizni režim ugraditi standarde koje su prihvatile članice EU i Schengenskog sporazuma.

Zakon o strancima (NN 109/2003), koji se primjenjuje od 1. siječnja 2004. godine, na jedinstven način uređuje statusna pitanja stranaca. Odredbom članka 3. Zakona propisano je da stranac može ulaziti u Republiku Hrvatsku i boraviti na njezinu području s važećom putnom ispravom u koju je unijeta viza ili odobrenje boravka ako Zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

1. Pojam vize

Viza je odobrenje za ulazak, boravak ili tranzit preko područja RH, a Vlada RH propisuje vizni sustav. Stranac je dužan pribaviti vizu prije ulaska u Hrvatsku. Vizu izdaje diplomatska misija odnosno konzularni ured RH.

Prije izdavanja vize diplomatska misija odnosno konzularni ured dužan je, u slučajevima određenima podzakonskim propisima, zatražiti prethodnu suglasnost Ministarstva. Viza se izdaje na rok koji je kraći od roka važenja putne isprave. Na temelju vize stranac ne može raditi na području Hrvatske.

Vrste viza su:
- putna
- tranzitna
- zrakoplovno-tranzitna
- grupna
- diplomatska i
- službena.

Putna viza izdaje se za jedan ili više ulazaka na područje Hrvatske za turistička, poslovna, osobna ili druga putovanja s rokom važenja do jedne godine. Putna viza s rokom važenja duljim od jedne godine može se, uz uvjet uzajamnosti, izdati osoblju diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države u RH.

Tranzitna viza izdaje se strancu za jedno, dva ili iznimno više putovanja preko područja RH. Vrijedi do šest mjeseci. Na temelju tranzitne vize stranac može prilikom svakog putovanja boraviti u Hrvatskoj najdulje pet dana, a izdaje se strancu koji dokaže da ima osiguran ulazak u državu u koju putuje.

Stranac koji za vrijeme međupristajanja u zrakoplovnoj luci u Hrvatskoj ne napušta zrakoplovno-tranzitni prostor ili zrakoplov ne treba vizu.

Zrakoplovno-tranzitna viza može se izdati strancu za jedan ili više prolazaka kroz međunarodni tranzitni prostor zrakoplovne luke, u kojem pri svakom prolasku može ostati najdulje 24 sata.

Grupna viza izdaje se grupi od 5 do 50 osoba za jedan ulazak ili tranzit preko područja RH. Na temelju grupne vize za jedan ulazak u RH može se boraviti najdulje 30 dana.

Viza se neće izdati ako postoje razlozi iz članka 29. Zakona te ako se stranac osobno ne odazove na poziv diplomatske misije odnosno konzularnog ureda.

Postupak i način izdavanja viza

Na temelju članka 112. stavka 1. točke 1., 2., 4. i 5. Zakona o strancima donesen je Pravilnik o putnim ispravama za strance, vizama, graničnim propusnicama te o načinu postupanja prema strancima (NN 57/2004), u kojem je propisan postupak i način izdavanja viza. Pravilnik se primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o načinu izdavanja isprava i viza strancima te o obrascima tih isprava i viza (NN 54/91, 4/97), osim odredaba koje se odnose na izbjeglice.

Pravilnikom je propisano da zahtjev za izdavanje vize stranac podnosi osobno, pisanim putem. Zahtjev za izdavanje vize za grupu stranaca na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom, riječnom ili zračnom prometu može podnijeti i vođa grupe. Iznimno, zahtjev za izdavanje vize na graničnim prijelazima može se podnijeti i usmeno.

Isprave koje se prilažu uz zahtjev moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a strane isprave i u prijevodu na hrvatskom jeziku. Obrasci putnih isprava za stranca, viza i graničnih propusnica tiskaju se na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku te su sastavni dio Pravilnika.

Tijelo nadležno za kontrolu prelaska državne granice može strancu izdati putnu i tranzitnu vizu za jedan ulazak ili tranzit ako to zahtijevaju humanitarni, ozbiljni profesionalni ili osobni razlozi, a stranac zbog nedostatka vremena nije mogao na vrijeme podnijeti zahtjev za izdavanje vize u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu RH inozemstvu, te ne postoje razlozi za odbijanje izdavanja vize određeni člankom 24. Zakona o strancima.

Humanitarnim te ozbiljnim profesionalnim ili osobnim razlozima smatraju se:

- hitni poslovni posjet,

- nepredviđeni događaj kod članova uže obitelji (bolest, smrt i slično),

- promjene u zrakoplovnom ili drugom prometu koje su nastale zbog promjene rute leta iz
  tehničkih razloga ili više sile,

- sudjelovanje u postupcima pred državnim tijelima,

- ulazak radi ukrcavanja posade broda na plovilo u lukama u Hrvatskoj ili iskrcavanja za povratak
  u matičnu državu,

- posjet na poziv državnih tijela (posjet državnih i drugih izaslanstava, sportski susreti, kulturne
  priredbe i slično),

- žurna potreba za liječenjem.

U slučaju iz članka 21. stavka 4. Zakona o strancima grupna viza će se izdati ako za to postoje posebni gospodarski, kulturni i sportski interesi.

Viza iz članka 24. stavka 2. Zakona o strancima može se izdati strancu ako treba hitnu medicinsku pomoć, radi darovanja ljudskih organa, u slučaju prirodnih i drugih nesreća ili na pisani poziv državnog tijela.

Tijelo nadležno za kontrolu prelaska državne granice može skratiti rok vize ako utvrdi da stranac nema dovoljno sredstava za uzdržavanje i napuštanje države.

Viza se poništava tako da se preko naljepnice vize otisne pečat »Poništeno«. Ispod vize se upisuje datum i razlog poništavanja, potpis službene osobe i pečat tijela tako da je dio pečata otisnut preko vize. O skraćivanju odnosno poništavanju vize koju je izdala diplomatska misija odnosno konzularni ured RH tijelo nadležno za kontrolu prelaska državne granice obavještava Ministarstvo vanjskih poslova.

Zahtjevu za produljivanje vize prilaže se važeća putna isprava, dokumentacija kojom stranac dokazuje namjeru daljnjeg boravka u Hrvatskoj te dokaz o posjedovanju sredstava za uzdržavanje.


ULAZAK I IZLAZAK STRANACA


Radi dokazivanja namjeravane svrhe boravka stranac je dužan priložiti:

za poslovne posjete:

pozive trgovačkih društava odnosno obrtnika

drugu dokumentaciju na temelju koje se može utvrditi je li riječ o gospodarskoj ili poslovnoj suradnji odnosno drugim oblicima suradnje

pozive organizatora kongresa, seminara i sajmova

za studij, specijalizaciju, obrazovanje, liječenje, sportske i druge priredbe:

pozive sveučilišta, školskih, znanstvenih institucija, društava, vjerskih zajednica i drugih ustanova registriranih u državi,

pozive organizatora stručnih obrazovanja, tečajeva, političkih, kulturnih, sportskih i vjerskih priredaba,

dokumentaciju o dogovorenom liječenju,

pozive sportskih udruženja, ulaznice za sportske i zabavne priredbe,

za turističke i druge osobne posjete:

ovjerene pozive osoba kojima stranac dolazi u posjet,

dokumentaciju o plaćenim turističkim uslugama,

plaćene putne karte,

za sudjelovanje u postupcima pred državnim tijelima:

pozive sudova, drugih državnih tijela, tijela lokalne zajednice i drugih nositelja javnih ovlasti.

Ako je pozivatelj pravna osoba, može se zatražiti da pravna osoba u korist Ministarstva izda bianco zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika u Hrvatskoj, a stranac da priloži dokaz o njenoj predaji.

Od pravne osobe koja obavlja djelatnost organizacije turističkih putovanja u Hrvatskoj ili pružanja usluge smještaja strancima također se može zatražiti da u korist Ministarstva izda bianco zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika u Hrvatskoj.

Iznimno od članka 70. Pravilnika, od stranca koji podnosi zahtjev za izdavanje vize može se zatražiti da priloži dokaz o uplaćenoj jamčevini i pisanu izjavu jamca o osiguranju troškova koji bi mogli nastati u toku boravka stranca u državi i koji bi, zbog toga što je stranac ostao bez sredstava za uzdržavanje za boravak u državi i za napuštanje države, pali na teret državnog proračuna.

Pri određivanju visine jamčevine valja uzeti u obzir troškove pribavljanja putne i druge isprave, putne karte, tranzita i druge troškove koji bi mogli nastati do napuštanja države, kao i sigurnosne okolnosti na strani stranca i imovinske prilike jamca. Jamac može biti fizička ili pravna osoba koja u Hrvatskoj ima regulirani status i stranac koji dolazi u državu.


UREDBA O VIZNOM SUSTAVU

Na osnovi članka 29. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN 101/98, 15/2000 i 117/2001) i članka 15. Zakona o strancima (NN 109/2003), u vezi s člankom 20. i člankom 29. Zakona o strancima, Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o viznom sustavu (NN 57/2004), koja se primjenjuje od 1. lipnja 2004. godine.

Tom se uredbom propisuje vizni sustav Republike Hrvatske i visina sredstava potrebnih strancu za uzdržavanje tijekom boravka u Hrvatskoj i za povratak u državu iz koje je došao ili za putovanje u treću državu.

Državljani sljedećih država, nositelji valjanih putnih isprava, ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku i boravak do 90 dana odnosno za prelazak preko državnog područja Republike Hrvatske:
Kneževina Andora, Argentinska Republika, Australija, Republika Austrija, Kraljevina Belgija, Republika Bolivija, Bosna i Hercegovina, Savezna Republika Brazil, Brunej Darussalam, Republika Bugarska, Republika Cipar, Češka Republika, Republika Čile, Kraljevina Danska, Republika Ekvador, Republika Estonija, Republika Finska, Francuska Republika, Republika Gvatemala, Helenska Republika, Republika Honduras, Irska, Republika Island, Država Izrael, Japan, Kanada, Republika Koreja, Republika Kostarika, Republika Latvija, Kneževina Lihtenštajn, Republika Litva, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Republika Mađarska, Republika Makedonija, Malezija, Republika Malta, Sjedinjene Meksičke Države, Kneževina Monako, Republika Nikaragva, Kraljevina Nizozemska, Kraljevina Norveška, Novi Zeland, Savezna Republika Njemačka, Republika Panama, Republika Paragvaj, Republika Poljska, Portugalska Republika, Rumunjska, Republika El Salvador, Republika San Marino, Republika Singapur, Sjedinjene Američke Države, Slovačka Republika, Republika Slovenija, Kraljevina Španjolska, Kraljevina Švedska, Švicarska Konfederacija, Talijanska Republika, Republika Turska, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske, Istočna Republika Urugvaj, Država Vatikanskoga Grada, Bolivarijanska Republika Venezuela.

Nezahtijevanje viza odnosi se i na nositelje valjanih putnih isprava izdanih u Posebnom upravnom području Hong Kong i Posebnom upravnom području Macao Narodne Republike Kine.

Državljani sljedećih država mogu ući u Republiku Hrvatsku, osim s valjanom putnom ispravom, i s valjanom osobnom iskaznicom odnosno odgovarajućom ispravom o identitetu s fotografijom svoje države: države članice Europske unije i države potpisnice Schengenskog sporazuma, Kneževina Andora, Kneževina Lihtenštajn, Republika Malta, Kneževina Monako, Republika San Marino, Švicarska Konfederacija, Država Vatikanskoga Grada.

Državljanima sljedećih država potrebna je viza za ulazak u Republiku Hrvatsku i boravak do 90 dana odnosno prelazak preko područja Republike Hrvatske:
Prijelazna Islamska Država Afganistan, Republika Albanija, Alžirska Narodna Demokratska Republika, Republika Angola, Antigva i Barbuda, Republika Armenija, Azerbajdžanska Republika, Zajednica Bahama, Kraljevina Bahrein, Narodna Republika Bangladeš, Barbados, Belize, Republika Benin, Republika Bjelarus, Republika Bocvana, Burkina Faso, Republika Burundi, Kraljevina Butan, Republika Côte d´Ivoire, Republika Čad, Zajednica Dominike, Dominikanska Republika, Republika Džibuti, Arapska Republika Egipat, Republika Ekvatorska Gvineja, Eritreja, Savezna Demokratska Republika Etiopija, Republika Fidži, Republika Filipini, Gabonska Republika, Republika Gambija, Republika Gana, Grenada, Republika Gruzija, Republika Gvajana, Republika Gvineja, Republika Gvineja Bisau, Republika Haiti, Republika Indija, Republika Indonezija, Republika Irak, Islamska Republika Iran, Demokratska Republika Istočni Timor, Jamajka, Republika Jemen, Hašemitska Kraljevina Jordan, Južnoafrička Republika, Republika Kabo Verde, Kraljevina Kambodža, Republika Kamerun, Država Katar, Republika Kazakstan, Republika Kenija, Narodna Republika Kina, Kirgiska Republika, Kiribati, Republika Kolumbija, Unija Komori, Demokratska Republika Kongo, Republika Kongo, Demokratska Narodna Republika Koreja, Republika Kuba, Država Kuvajt, Laoska Narodna Demokratska Republika, Kraljevina Lesoto, Libanonska Republika, Republika Liberija, Socijalistička Narodna Libijska Arapska Džamahirija, Republika Madagaskar, Republika Malavi, Republika Maldivi, Republika Mali, Kraljevina Maroko, Republika Maršalovi Otoci, Republika Mauricijus, Islamska Republika Mauritanija, Savezne Države Mikronezije, Unija Mjanma, Republika Moldavija, Mongolija, Republika Mozambik, Republika Namibija, Republika Nauru, Kraljevina Nepal, Republika Niger, Savezna Republika Nigerija, Sultanat Oman, Islamska Republika Pakistan, Republika Palau, Papua Nova Gvineja, Republika Peru, Ruandska Republika, Ruska Federacija, Salamunovi Otoci, Nezavisna Država Samoa, Kraljevina Saudijska Arabija, Republika Sejšeli, Republika Senegal, Republika Sijera Leone, Sirijska Arapska Republika, Somalijska Demokratska Republika, Srbija i Crna Gora, Srednjoafrička Republika, Republika Sudan, Republika Surinam, Kraljevina Svazi, Sveta Lucija, Sveti Kristofor i Nevis, Demokratska Republika Sveti Toma i Prinsipe, Sveti Vincent i Grenadini, Demokratska Socijalistička Republika Šri Lanka, Republika Tadžikistan, Kraljevina Tajland, Ujedinjena Republika Tanzanija, Togoanska Republika, Kraljevina Tonga, Republika Trinidad i Tobago, Republika Tunis, Turkmenistan, Tuvalu, Republika Uganda, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Republika Uzbekistan, Republika Vanuatu, Socijalistička Republika Vijetnam, Republika Zambija, Republika Zimbabve.

Zahtijevanje vize odnosi se i na nositelje putnih isprava izdanih u sljedećim područjima bez međunarodno pravno priznatog punog subjektiviteta: Palestinska Samouprava.

Vlada RH može za državljane pojedinih država odlučiti o privremenoj suspenziji viznog režima za određeno razdoblje.

Iznimno, nositelji valjanih diplomatskih i službenih putovnica sljedećih država ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku i boravak do 90 dana odnosno za prelazak preko državnog područja RH: Republika Albanija, Republika Armenija, Arapska Republika Egipat, Republika Filipini, Republika Indonezija, Islamska Republika Iran, Južnoafrička Republika, Narodna Republika Kina, Republika Kuba, Kraljevina Maroko, Republika Moldavija, Ruska Federacija, Srbija i Crna Gora, Kraljevina Tajland, Ukrajina.

Iznimno, nositelji valjanih diplomatskih, službenih ili običnih putovnica, ako su akreditirani pri Diplomatskom protokolu Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske te im je u putovnicu stavljen pečat Diplomatskog protokola Ministarstva vanjskih poslova i izdana posebna osobna iskaznica, ne trebaju vizu za ulazak u Hrvatsku.

Obične putovnice, u smislu ove Uredbe, su putovnice koje države izdaju svojim državljanima prema općim propisima o izdavanju putnih isprava i njihovim nositeljima ne jamče nikakve posebne povlastice.

Iznimno, državljani Ruske Federacije, nositelji običnih putovnica, ne trebaju vizu za ulazak u Hrvatsku ako posjeduju ovjereno pozivno pismo fizičke ili pravne osobe ili ako posjeduju vaučer o uplaćenom turističkom aranžmanu.

Državljani sljedećih država dužni su pribaviti zrakoplovno-tranzitnu vizu: Prijelazna Islamska Država Afganistan, Narodna Republika Bangladeš, Eritreja, Savezna Demokratska Republika Etiopija, Republika Gana, Republika Irak, Islamska Republika Iran, Demokratska Republika Kongo, Savezna Republika Nigerija, Islamska Republika Pakistan, Somalijska Demokratska Republika, Demokratska Socijalistička Republika Šri Lanka.

Iznimno, državljani nabrojanih zemalja, nositelji običnih putovnica, ne trebaju zrakoplovno-tranzitnu vizu ako imaju dozvolu boravka u jednoj od sljedećih država: države članice Europske unije i potpisnice Schengenskog sporazuma, Kneževina Andora, Kneževina Lihtenštajn, Republika Malta, Kneževina Monako, Republika San Marino, Sjedinjene Američke Države, Švicarska Konfederacija.

Zahtijevanje zrakoplovno-tranzitne vize ne odnosi se na nositelje diplomatskih, službenih i specijalnih putovnica.

Nositelji sljedećih vrsta posebnih putnih isprava i s njima izjednačenih putnih isprava dužni su pribaviti vize za ulazak u RH i boravak do 90 dana odnosno za prelazak preko državnog područja Republike Hrvatske:

putne isprave za izbjeglice koje izdaju države potpisnice Ženevske konvencije o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951. godine,

putne isprave za osobe bez državljanstva koje izdaju države potpisnice Ženevske konvencije o pravnom položaju osoba bez državljanstva od 28. rujna 1954. godine,

putni list za stranca,

nositelji putnih isprava koje izdaje Privremena uprava Ujedinjenih naroda na Kosovu (UMNIK).

Iznimno, nositelji posebnih putnih isprava izdanih u državama članicama Europske unije, u državama potpisnicama Schengenskog sporazuma, Švicarskoj Konfederaciji i Sjedinjenim Američkim Državama ne trebaju vizu za ulazak u Hrvatsku i boravak do 90 dana odnosno za prelazak preko državnog područja Hrvatske.

Nositelji posebnih putnih isprava koje izdaju Ujedinjeni narodi odnosno specijalizirane ustanove UN-a (Laissez-Passer) ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku i boravak do 90 dana odnosno za prelazak preko državnog područja Hrvatske.

Stranac koji podnosi zahtjev za izdavanje vize u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu RH dužan je dokazati da ima dovoljno sredstava za uzdržavanje tijekom boravka u Hrvatskoj i za povratak u državu iz koje je došao ili za putovanje u treću državu.

Pri ulasku u Hrvatsku, tijelo nadležno za kontrolu prelaska državne granice ovlašteno je od stranca zatražiti da predoči sredstva za uzdržavanje tijekom boravaka u Hrvatskoj i za povratak u državu iz koje je došao ili za putovanje u treću državu.

Visina sredstava je protuvrijednost 100 eura po danu predviđenog boravka u Hrvatskoj. Ako stranac posjeduje ovjereno pozivno pismo fizičke ili pravne osobe iz Hrvatske, dokaz o turističkoj rezervaciji ili sličnu ispravu, dužan je predočiti dokaz o posjedovanju sredstava u vrijednosti 50 eura po danu predviđenog boravka u Hrvatskoj. Kao dokaz priznaju se kreditne i bankovne kartice, potvrde banke, čekovi i drugi dokazi iz kojih se može utvrditi posjedovanje potrebnih sredstava.

PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE
PREGLED SVIH USLUGA I INFORMACIJA ZA PODUZETNIKE
PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE  Istraživanje tržišta - Opširnije...

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA
 

 

 Poslovni imenici i adresari - Opširnije...

POSLOVNI IMENICI
ADRESARI


 

 

 


INVESTICIJSKI PROJEKTI - POSLOVNI PLANOVI - Opširnije...

INVESTICIJSKI PROJEKTI
 

 

 


  Istraživanje tržišta

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA
 

 

 Poslovni imenici i adresari

POSLOVNI IMENICI
ADRESARI


 

 

 


INVESTICIJSKI PROJEKTI - POSLOVNI PLANOVI - Opširnije...

INVESTICIJSKI PROJEKTI

 

 

 


  Viza za strance

DOBOVANJE VIZE
 

 

 Poslovni imenici i adresari - Opširnije...

POSLOVNI IMENICI
ADRESARI


 

 

 


INVESTICIJSKI PROJEKTI - POSLOVNI PLANOVI - Opširnije...

INVESTICIJSKI PROJEKTI

 

 

 


  Istraživanje tržišta nabave i prodaje

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA
 

 

 Poslovni imenici i adresari - Opširnije...

POSLOVNI IMENICI
ADRESARI


 

 

 


POSLOVNI PLANOVI

IZRADA POSLOVNIH PLANOVA

 

 


  Istraživanje tržišta - Opširnije...

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA
 

 

 Marketing

MARKETING

 

 

 


INVESTICIJSKI PROJEKTI - POSLOVNI PLANOVI - Opširnije...

INVESTICIJSKI PROJEKTI

 

 

 


  Istraživanje tržišta - Opširnije...

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Vize - Viza - Vizni susatav
POSLOVNI FORUM pored centralne baze podataka, poduzetnicima pruža i druge usluge i djelatnosti:
- trgovačko posredovanje na domačem i inozemnom tržištu
- konzalting u području investicija, izrada investicijskih studija i njihova ocjena (Poslovni planovi / Investicijski projekti)
- izrada web stranica (internet stranica); pisanje programa prema uputama i potrebama korisnika
- obradu podataka uz uporabu programa korisnika ili vlastitog programa i usluge unosa podataka
- razvoj baze podataka: povezivanje podataka iz različitih izvora, pohranjivanje podataka
- ispitivanje mogućnosti tržišta prodaje za proizvode i ispitivanje javnoga mnijenja o političkim, ekonomskim i sl. pitanjima
- kreiranje i provođenje promidžbenih djelatnosti; organiziranje sajmova, izložaba i kongresa
- agencijsko posredovanje u korist pojedinaca za dobivanje angažmana (zaposlenja) u filmskoj i drugim djelatnostima
Ukoliko Vam je potrebna neka od navedenih usluga, kontaktirajte nas!

Kontakt podaci za Poslovni forum d.o.o. - Link na web stranicu sa e-mail adresama i telefonima


PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE - INFORMACIJE ZA PODUZETNIKE - POSEBNE PONUDE I AKCIJE


POSLOVNI WEB KATALOG
POSLOVNI WEB KATALOG

POSLOVNI WEB KATALOG sadržava pregled hrvatskih poduzeća i obrtnika koji imaju vlastite Internet stranice i koriste Internet, manje ili više, u svome poslovanju.
Radi lakšeg snalaženja, poslovni subjekti razvrstani su u zasebne kategorije prema osnovnim djelatnostima prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, a unutar kategorije razvrstani su abecednim redom.
Za pronalaženje poslovnih subjekata koji nemaju Internet stranice, na raspolaganju su Vam za narudžbu Imenici hrvatskog gospodarstva
u kojima se nalazi pregled osnovnih kontakt podataka za više od 85000 trgovačkih društava, 94000 obrtnika i 17000 subjekata državne uprave, administracije, udruga i sl.
Za pretraživanje objavljenih tekstova na Poslovnom forumu koristite
Poslovni forum - Google pretraživač svih objavljenih tekstova.      CMS
POSLOVNI WEB KATALOG
Web imenik

Ažurirano:
21. 5. 2018.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga