POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
POSLOVNI FORUM
PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE
info
 

Priča o kutijama za prvu pomoć u automobilima s oznakom hrvatske norme HRN 1112, koje uvozimo od slovenske tvornice Tosama iz Domžala. Opširnije ...

Donosimo u cijelosti Pravilnik koji je omogućio slovencima (samo njima?) zaradu na hrvatskim vozačima koja se procjenjuje na 300.000.000,00 kuna.Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
Na temelju članka 321. stavak 2. točka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 59/96. – pročišćeni tekst), ministar mora, turizma, prometa i razvitka uz suglasnost ministra unutarnjih poslova i ministra gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMAČlanak 1.

U Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (»Narodne novine«, br. 59/98. i 76/98.) u članku 3. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:

»autobusa s dvije osovine 13,50 m«,

Dodaje se točka 8. koja glasi:

»8) vučnog vozila i prikolice, za prijevoz automobila 21,00 m«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Svi dijelovi vozila moraju se nalaziti unutar propisane najveće duljine vozila uvećane za najviše 0,5% od vrijednosti iz stavka 1. i 2. ovog članka.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. brojka »50« zamjenjuje se brojkom »45«.

Članak 3.

U članku 5. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Svi dijelovi vozila moraju se nalaziti unutar propisane najveće dopuštene visine vozila uvećane za najviše 50 mm od vrijednosti iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 4.

Iza članka 5. dodaje se novi članak 5a. koji glasi:

»Članak 5a.

Propisane dimenzije vozila odnose se i na dopuštenu duljinu, širinu i visinu vozila zajedno s teretom.«

Članak 5.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Prepust na motornim i priključnim vozilima može biti izveden samo u skladu s preporukama proizvođača, a ako preporuke nisu poznate onda prepust smije iznositi najviše 60% međuosovinskog razmaka.«

Stavak 2. briše se.

U stavku 3. brišu se riječi »i 2«.

U stavku 5. riječi »(prednje ili stražnje)« zamjenjuju se riječju »stražnje«.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 2., 3., 4. i 5.

Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Najveća dopuštena masa odnosno ukupna masa vozila na motorni pogon, priključnog vozila ili skupa vozila, osovinsko opterećenje vozila u stanju mirovanja na vodoravnoj podlozi, ne smiju prelaziti sljedeće iznose:

1. NAJVEĆE DOPUŠTENE MASE ILI UKUPNE MASE VOZILA NA MOTORNI POGON ILI SKUPA VOZILA

1.1 Vozila koja tvore dio skupa vozila:

1.1.1 Jednoosovinska prikolica .................................................................. 10 t

1.1.2 Dvoosovinska prikolica .................................................................... 18 t

1.1.3 Troosovinska prikolica ..................................................................... 24 t

1.2 Skup vozila

1.2.1 Skup vozila sa 5 ili 6 osovina:

a) dvoosovinsko motorno vozilo s troosovinskom prikolicom ............ 40 t

b) troosovinsko motorno vozilo s dvo ili
troosovinskom prikolicom ............................................................ 40 t

1.2.2 Tegljač s poluprikolicom s ukupno 5 ili 6 osovina:

a) dvoosovinski tegljač s troosovinskom prikolicom .......................... 40 t

b) troosovinski tegljač sa dvo ili troosovinskom prikolicom ................ 40 t

c) troosovinski tegljač sa dvo ili troosovinskom prikolicom kada prevozi 40-stopni ISO
kontejner kao kombiniranu prijevoznu
operaciju (jedinicu) ...................................................................... 44 t

1.2.3 Skup vozila s četiri osovine koji se sastoji od
dvoosovinskog motornog vozila i dvoosovinske
prikolice ...................................................................................... 36 t

1.2.4 Tegljač s poluprikolicom s ukupno 4 osovine,
pri čemu su i tegljač i poluprikolica dvoosovinski,
a za slučaj da je razmak između osovina
poluprikolice:

a) od 1,3 m do 1,8 m .................................................................... 36 t

b) veći od 1,8 m............................................................................ 36 t *

*Odnosno 38 tona ako je razmak između osovina prikolice i pogonske osovine tegljača, opremljene duplim gumama i zračnim ogibljenjem, veći od 1,8 metara.

1.2.5 Skup vozila sa tri osovine ............................................................ 28 t

1.3 Motorna vozila:

1.3.1 Dvoosovinsko motorno vozilo ....................................................... 18 t

1.3.2 Troosovinsko motorno vozilo ........................................................ 25 t *

*odnosno 26 tona ako je pogonska osovina opremljena duplim gumama i zračnim ogibljenjem.

1.3.3 Četveroosovinsko motorno vozilo ................................................ 31 t **

** odnosno 32 tone ako je pogonska osovina opremljena duplim gumama i zračnim ogibljenjem.

1.4 Troosovinski zglobni autobus .......................................................... 28 t

1.5 Najveća dopuštena masa ili ukupna masa ostalih vozila na motorni pogon ili priključnih vozila
ili skupa tih vozila koji nisu određeni u ovoj točki 1. ne smije prelaziti ...... 40 t.

2. OSOVINSKO OPTEREĆENJE VOZILA ODNOSNO SKUPA VOZILA U STANJU MIROVANJA NA VODORAVNOJ PODLOZI NE SMIJE PRELAZITI:

2.1 Jednostruke osovine:

a) jednostruka slobodna osovina ................................................ 100 kN

b) jednostruka pogonska osovina ............................................... 115 kN

2.2 Dvostruke osovine prikolice i poluprikolice

Zbroj opterećenja osovina dvostruke osovine ne smije prijeći, ako je razmak (d) između osovina:

a) manji od 1,0 m (d £ 1,0 m) .................................................. 110 kN

b) od 1,0 m do manje od 1,3 m (1,0 m £ d < 1,3 m) .................. 160 kN

c) od 1,3 m do manje od 1,8 m (1,3 m £ d < 1,8 m) .................. 180 kN

2.3 Trostruke osovine

Zbroj opterećenja trostruke osovine ne smije
prijeći, ako je razmak (d) između susjednih
osovina:

a) do 1,3 m (d £ 1,3 m) ........................................................... 210 kN

b) veći od 1,3 m do 1,4 m (1,3 m < d £ 1,4 m) .......................... 240 kN

c) veći od 1,4 m do 1,8 m (1,4 m < d < 1,8 m) .......................... 270 kN

2.4 Višestruke osovine

Osovinsko opterećenje svake pojedine osovine kod višestrukih osovina ne smije prijeći, ako je razmak
(d) između osovina:

a) manji od 1,0 m (d < 1,0 m) .................................................... 60 kN

b) od 1,0 m do 1,3 m (1,0 m £ d < 1,3 m) ................................... 70 kN

c) od 1,3 m do 1,4 m (1,3 m £ d < 1,4 m) ................................... 80 kN

d) od 1,4 m do 1,8 m (1,4 m £ d < 1,8 m) ................................... 90 kN

2.5 Dvostruke osovine motornih vozila

Zbroj opterećenja osovina po dvostrukoj osovini
ne smije prijeći, ako je razmak (d) između osovina:

a) manji od 1,0 m (d < 1,0 m) ............................................... 115 kN

b) od 1,0 m do manje od 1,3 m (1,0 m £ d < 1,3 m) ................ 160 kN

b) od 1,3 m do manje od 1,8 m (1,3 m £ d < 1,8 m) ................ 180 kN*

* Odnosno 190 kN ako je pogonska osovina opremljena duplim gumama i zračnim ogibljenjem.

(2) U smislu ovog Pravilnika definicije raznovrsnih pojmova osovina ako sa »d« označimo njihov međusobni razmak:

a) Pod »jednostrukom osovinom« podrazumijeva se svaka osovina koja je od susjedne osovine udaljena 1,8 ili više (d ³ 1,8 m),

b) Pod »dvostrukom osovinom« podrazumijevaju se dvije osovine ako im je međusobni razmak manji od 1,8 m (d < 1,8 m),

c) Pod »trostrukom osovinom« podrazumijevaju se tri osovine ako je razmak susjednih osovina manji od 1,8 m (d < 1,8 m),

d) Pod »višestrukom osovinom« podrazumijevaju se četiri i više osovina ako je razmak susjednih osovina manji od 1,8 m (d < 1,8 m).«

Članak 7.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Na pogonske kotače osobnih automobila, autobusa i motocikla, ako je vozilo opterećeno i u mirovanju na vodoravnoj ravnini, mora otpadati najmanje jedna trećina ukupne mase vozila, odnosno skupa vozila, a na pogonske kotače teretnih i vučnih vozila – najmanje jedna četvrtina ukupne mase vozila ili skupa vozila. Na kotače upravljačke osovine motocikla, osobnih automobila, autobusa, teretnih automobila i radnih vozila, kada je vozilo opterećeno i u mirovanju na vodoravnoj ravnini, mora otpadati najmanje jedna četvrtina ukupne mase vozila.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ukupna masa skupa vozila ne smije biti veća od najveće dopuštene mase skupa vozila navedene na identifikacijskoj pločici motornog vozila, a ako isti nije poznat onda ukupna masa priključnog vozila ne smije biti veća od ukupne mase vučnog vozila za više od 50%.«

Članak 8.

U članku 12. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Parkirna kočnica na motornim i priključnim vozilima, osim na motociklima, mora biti takva da se pomoću nje parkirano vozilo može osigurati u zakočenom položaju odgovarajućim mehaničkim uređajem. Parkirna kočnica mora biti postavljena u motornom vozilu tako da je vozač može upotrijebiti s vozačkog mjesta, a u priključnom vozilu, tako da je vozač može aktivirati s vozačkog mjesta ili da je može aktivirati osoba koja je izvan vozila.«

Članak 9.

U članku 13. stavku 6. iza riječi »Uređaji« dodaju se riječi »ili programi«.

Stavak 12. briše se.

Dosadašnji stavak 13. postaje stavak 12.

Članak 10.

U članku 16. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4., 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 11.

U članku 17. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Na vozilima ne smiju biti postavljeni nikakvi drugi uređaji za osvjetljavanje, označavanje i davanje svjetlosnih znakova, osim onih iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 12.

U članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Glavna svjetla na motornim vozilima s četiri ili više kotača i na motornim vozilima s tri kotača, koja su šira od 1,3 m, moraju biti izvedena kao dva ili četiri glavna svjetla, od toga dva za kratko svjetlo. Glavna svjetla na motornim vozilima s dva kotača i motornim vozilima s tri kotača, koja nisu šira od 1,3 m, te na invalidskim kolicima mogu biti ugrađena kao jedno ili dva kratka svjetla
i jedno ili dva duga svjetla.«

Stavak 6. briše se.

Dosadašnji stavci 7., 8. i 9. postaju stavci 6., 7. i 8.

Članak 13.

U članku 23. stavku 1. iza riječi »vozilima« dodaju se riječi », osim motocikla,«.

Članak 14.

U članku 28. stavku 1. iza riječi »izvedena kao« dodaje se riječ »najmanje«, a riječi »kao jedno prednje pozicijsko svjetlo« zamjenjuju se riječima »kao jedno ili dva prednja pozicijska svjetla«.

Stavci 2. i 6. brišu se.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 2., 3. i 4.

Članak 15.

U članku 29. stavku 1. iza riječi »izvedena kao« dodaje se riječ »najmanje«, a riječi »kao jedno stražnje pozicijsko svjetlo« zamjenjuju se riječima »kao jedno ili dva stražnja pozicijska svjetla«.

Članak 16.

U članku 35. stavak 10. mijenja se i glasi:

»Na motornim vozilima čija duljina prelazi 6 metara i priključnim vozilima moraju biti ugrađeni bočni katadiopteri prema Pravilniku o homologaciji vozila u pogledu ugradbe uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju ECE-R 48.«

Iza stavka 11. dodaju se stavci 12. i 13. koji glase:

»(12) Na motornim i priključnim vozilima čija duljina prelazi 6 metara moraju biti ugrađena bočna svjetla prema Pravilniku o homologaciji vozila u pogledu ugradbe uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju ECE-R 48.

(13) Odredba iz stavka 12. ovog članka primjenjuje se na vozila koja se prvi puta registriraju u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2001. godine.«

Članak 17.

U članku 37. stavku 4. iza riječi »vozilu«, dodaju se riječi », osim mopeda i motocikla,«.

Članak 18.

U članku 40. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Vjetrobran i sva stakla na motornom ili priključnom vozilu, osim prednjeg vjetrobrana na motociklu s dva kotača, moraju biti sukladna odredbama Pravilnika o homologaciji sigurnih stakala i gradiva za stakla namijenjenih za ugradbu na cestovna vozila ECE-R 43.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Vjetrobran i bočna stakla u ravnini vozača ne smiju se na nikakav način dodatno zatamnjivati (postavljanjem folija ili dodatnim bojanjem stakala).«

Članak 19.

U članku 46. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Odredbe stavka 1. točka 5. pod e) i točka 6. pod a) ovog članka ne odnose se na vozila Hrvatske vojske, vozila civilne zaštite, vatrogasna vozila, komunalna vozila i vozila za potrebe pčelara.«

Stavak 5. briše se.

Članak 20.

U članku 47. stavku 2. brišu se riječi »jednaka ili«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Odredba iz stavka 1. ovog članka odnosi se na teretna motorna vozila i autobuse ako su proizvedeni od 1988. godine i koji se prvi puta registriraju u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 1999. godine. Vozila koja su oslobođena posjedovanja tahografa ne moraju imati niti ograničivač brzine.«

Članak 21.

U članku 51. stavku 1. iza riječi »0,15 m2« briše se točka, te se dodaju riječi: », a za gradske autobuse 0,125 m2.«

Članak 22.

U članku 52. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Vrata na autobusima i priključnim vozilima za prijevoz putnika moraju biti izvedena u skladu s Pravilnikom o homologaciji velikih vozila za prijevoz putnika s obzirom na njihove opće konstrukcijske značajke ECE-R 36. Najmanji zahtijevani broj vrata za putnike je:

Broj putnika
Broj vrata za putnike

I. razred
II. razred
III. razred

23-45
1
1
1

46-70
2
1
1

71-100
3
2
1

>100
4
3
1

Najmanji broj vrata na vozilu je dva.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Ako bočna vrata na motornim vozilima prilikom otvaranja izlaze van gabarita vozila, moraju imati bravu postavljenu prema stražnjem dijelu vozila, a šarke vrata postavljene prema prednjem dijelu vozila. U slučaju dvostrukih vrata, vrata koja se prva otvaraju moraju imati bravu postavljenu prema stražnjem dijelu vozila, a šarku vrata postavljenu prema prednjem dijelu vozila.«

Članak 23.

U članku 59. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Gume na istoj osovini vozila moraju biti jednake po dimenzijama, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti (zimske, ljetne), konstrukciji (radijalne, dijagonalne itd.) i marci/tipu (proizvođaču).«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Dubina utora guma po gaznoj površini mora biti viša od tvornički dopuštene dubine označene TWI oznakama, odnosno ako iste ne postoje najmanja dopuštena dubina je 1,6 mm.«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Obnovljene gume moraju na bočnici gume imati oznaku RETREAD te moraju biti proizvedene sukladno Pravilniku o homologaciji proizvodnje obnovljenih guma za osobne automobile ECE-R 108 ili Pravilniku o homologaciji proizvodnje obnovljenih guma za gospodarska vozila i njihove prikolice ECE-R 109.«

Članak 24.

U članku 60. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Blatobrani moraju biti postavljeni tako da pokrivaju širinu kotača vozila. Blatobrani ne smiju imati oštre rubove. Na opterećenom vozilu, osim kod mopeda i motocikla, blatobran mora pokrivati najmanje gornju trećinu promjera kotača s prednje strane kotača i najmanje polovicu promjera kotača sa stražnje strane kotača.«

Članak 25.

U članku 61. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»Na teretnim vučnim i priključnim vozilima čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 t mora biti ugrađena stražnja zaštita protiv podlijetanja prema Pravilniku o homologaciji uređaja za zaštitu od stražnjega podlijetanja, vozila s obzirom na ugradbu uređaja za zaštitu od stražnjeg podlijetanja homologiranog tipa te vozila s obzirom na zaštitu od stražnjeg podlijetanja ECE-R 58.

Odredba iz stavka 3. ovog članka, odnosi se na vozila koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 1985. godine.«

Stavci 5., 6. i 7. brišu se.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 5.

U dosadašnjem stavku 9. koji postaje stavak 6. brojka »8.« zamjenjuje se brojkom »5.«.

Članak 26.

U članku 63. stavku 2. iza riječi »osobni«, dodaju se riječi »i kombinirani«.

Članak 27.

Članak 66. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Uređaji i oprema za pogon motornih vozila plinom i njihova ugradba u motorna vozila moraju udovoljavati odredbama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema za pogon motornih vozila plinom.«

Članak 28.

U članku 84. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Rezervni kotač ne moraju imati niti osobni, kombinirani ili teretni automobili ako su gume ili naplatci opremljeni nekim sigurnosnim sustavom za sigurnu vožnju s ispuhanom gumom ili ako vozilo posjeduje odgovarajuće sredstvo za privremeno osposobljavanje ispuhane gume (npr. sprej ili pjena u boci pod tlakom itd.).«

Članak 29.

Članak 87. mijenja se i glasi:

»Motorna vozila, osim motocikla, moraju imati opremu za pružanje prve pomoći (kutiju prve pomoći). Sadržaj kutije prve pomoći mora biti u skladu s hrvatskom normom HRN 1112


(Komentar)

Članak 30.

U članku 89. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Vozila koja su opremljena svjetlosnim tijelima bez žarne niti (ksenon, neon, LED i sl.), ne moraju imati rezervne žarulje za ta rasvjetna tijela.«

Članak 31.

U članku 91. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Vozila namijenjena za prijevoz opasnih tvari moraju imati opremu u skladu s ADR propisima.«

Članak 32.

U članku 92. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Pod zimskom opremom motornih i priključnih vozila, prema ovom Pravilniku, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.«

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 33.

U članku 93. stavku 1. brišu se riječi: »Ostale vrste vozila ne smiju biti obilježene tim znakom.«.

U stavku 4. brišu se riječi: »(znak može biti nehomologiranog tipa ali izgledom, bojama, dimenzijama i položajem na vozilu mora odgovarati zahtjevima iz ovog članka)«.

Članak 34.

U članku 94. stavku 1. brišu se riječi: »Ostale vrste vozila ne smiju biti obilježene tim znakom/znakovima.«.

U stavku 8. brišu se riječi: »(znak može biti nehomologiranog tipa ali izgledom, bojama, dimenzijama i položajem na vozilu mora odgovarati zahtjevima iz ovog članka)«.

Članak 35.

U članku 95. stavku 1. iza riječi »strojevima« briše se zarez i dodaje riječ »i«, a riječi »vozilima pogonjenim isključivo na plin«, brišu se.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»Benzinski motori s reguliranim katalizatorom trostrukog djelovanja – koncentracija ugljičnog monoksida (CO), nakon što je motor postigao radnu temperaturu pri brzini vrtnje na praznom hodu, ne smije prelaziti vrijednost propisanu od strane proizvođača vozila. Radna temperatura motora i brzina vrtnje na praznom hodu trebaju biti propisane od strane proizvođača vozila. Koncentracija ugljičnog monoksida (CO) i vrijednost faktora zraka (l) pri povećanoj brzini vrtnje motora ne smiju prelaziti vrijednost propisanu od strane proizvođača vozila. Povećana brzina vrtnje motora mora biti propisana od strane proizvođača vozila. Ako podaci proizvođača nisu poznati, sadržaj ugljičnog monoksida (CO) i vrijednost faktora zraka (l) ne smiju prelaziti:

– CO £ 0,5% volumnih udjela, pri temperaturi ulja u motoru od najmanje 80°C i brzini vrtnje motora na praznom hodu;

– CO £ 0,3% volumnih udjela, l = 1,00 ± 0,03, pri temperaturi ulja u motoru od najmanje 80°C i brzini vrtnje motora od 2500 do 3000 min-1.«

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Količine štetnih tvari navedene u prvom stavku ne odnose se na sljedeća vozila:

vozila opremljena s benzinskim dvotaktnim motorima;

vozila opremljena benzinskim motorima ako su proizvedena prije 1970. godine;

vozila opremljena benzinskim motorima ako im konstrukcijska brzina nije veća od 50 km/h;

vozila opremljena dizelskim motorima ako su proizvedena prije 1980. godine;

vozila opremljena dizelskim motorima ako im konstrukcijska brzina nije veća od 30 km/h;

vozila pogonjena alternativnim pogonskim motorom ili izvorom energije (vodik, metan, propan-butan, gorive ćelije, alkohol i sl.).«

Članak 36.

U članku 96. stavku 12. u tablici pod OZNAKA L5 pod OPIS KATEGORIJE brišu se riječi: », najveće dopuštene mase < 1000 kg«.

Članak 37.

U članku 101. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Najviše granice dopuštene vanjske buke za pojedina vozila ne smiju prelaziti vrijednosti navedene u Pravilniku o homologaciji motocikla u pogledu emisije buke ECE-R 41, Pravilniku o homologaciji motornih vozila s četiri kotača u pogledu emisije buke ECE-R 51 i Pravilniku o homologaciji mopeda s dva kotača u pogledu emisije buke ECE-R 63.«

Članak 38.

Iza članka 102. dodaje se novi članak 102a. koji glasi:

»Članak 102a.

Ministar mora, turizma, prometa i razvitka može za vozila koja se prvi puta registriraju u Republici Hrvatskoj, ako su starija od 30 godina i ako njihovi vlasnici imaju potvrdu o pripadnosti »oldtimer« klubu, donijeti odluku o oslobođenju pojedinih zahtjeva iz ovog Pravilnika.«

Članak 38.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. travnja 2004. godine.

Klasa: 011-01/03-05/42     Urbroj: 530-01-04-8       Zagreb, 3. veljače 2004.

Ministar;  Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.Nagradno pitanje; Iz koje političke stranke dolazi ministar koji je potpisao ovaj Pravilnik?

>> Zakon o sigurnosti prometa na cestama
PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE
PREGLED SVIH USLUGA I INFORMACIJA ZA PODUZETNIKE
PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE


 


  Istraživanje tržišta

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA
 

 Poslovni imenici i adresari

POSLOVNI IMENICI
ADRESARI

 

 INVESTICIJSKI PROJEKTI - POSLOVNI PLANOVI - Opširnije...

INVESTICIJSKI PROJEKTI
 

 

 


  Istraživanje tržišta

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA
 

 Poslovni imenici i adresari

POSLOVNI IMENICI
ADRESARI

 

 INVESTICIJSKI PROJEKTI - POSLOVNI PLANOVI

INVESTICIJSKI PROJEKTI
 

 

 


  Istraživanje tržišta - Opširnije...

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA
 

 Poslovni imenici i adresari - Opširnije...

POSLOVNI IMENICI
ADRESARI

 

 INVESTICIJSKI PROJEKTI - POSLOVNI PLANOVI

INVESTICIJSKI PROJEKTI
 

 

 

 


  Istraživanje tržišta

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA
 

 Poslovni imenici i adresari

POSLOVNI IMENICI
ADRESARI

 

 INVESTICIJSKI PROJEKTI - POSLOVNI PLANOVI

INVESTICIJSKI PROJEKTI
 

 

 

 


  Istraživanje tržišta

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA
 

 Poslovni imenici i adresari

POSLOVNI IMENICI
ADRESARI

 

 INVESTICIJSKI PROJEKTI - POSLOVNI PLANOVI - Opširnije...

INVESTICIJSKI PROJEKTI
 

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA - PRAVILNIK - IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA - KUTIJA PRVE POMOĆI - PRVAPOMOĆ - HRN 1112
POSLOVNI FORUM pored centralne baze podataka, poduzetnicima pruža i druge usluge i djelatnosti:
- trgovačko posredovanje na domačem i inozemnom tržištu
- konzalting u području investicija, izrada investicijskih studija i njihova ocjena (Poslovni planovi / Investicijski projekti)
- izrada web stranica (internet stranica); pisanje programa prema uputama i potrebama korisnika
- obradu podataka uz uporabu programa korisnika ili vlastitog programa i usluge unosa podataka
- razvoj baze podataka: povezivanje podataka iz različitih izvora, pohranjivanje podataka
- ispitivanje mogućnosti tržišta prodaje za proizvode i ispitivanje javnoga mnijenja o političkim, ekonomskim i sl. pitanjima
- kreiranje i provođenje promidžbenih djelatnosti; organiziranje sajmova, izložaba i kongresa
- agencijsko posredovanje u korist pojedinaca za dobivanje angažmana (zaposlenja) u filmskoj i drugim djelatnostima
Ukoliko Vam je potrebna neka od navedenih usluga, kontaktirajte nas!

Kontakt podaci za Poslovni forum d.o.o. - Link na web stranicu sa e-mail adresama i telefonima


PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE - INFORMACIJE ZA PODUZETNIKE - POSEBNE PONUDE I AKCIJE


POSLOVNI WEB KATALOG
POSLOVNI WEB KATALOG

POSLOVNI WEB KATALOG sadržava pregled hrvatskih poduzeća i obrtnika koji imaju vlastite Internet stranice i koriste Internet, manje ili više, u svome poslovanju.
Radi lakšeg snalaženja, poslovni subjekti razvrstani su u zasebne kategorije prema osnovnim djelatnostima prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, a unutar kategorije razvrstani su abecednim redom.
Za pronalaženje poslovnih subjekata koji nemaju Internet stranice, na raspolaganju su Vam za narudžbu Imenici hrvatskog gospodarstva
u kojima se nalazi pregled osnovnih kontakt podataka za više od 85000 trgovačkih društava, 94000 obrtnika i 17000 subjekata državne uprave, administracije, udruga i sl.
Za pretraživanje objavljenih tekstova na Poslovnom forumu koristite
Poslovni forum - Google pretraživač svih objavljenih tekstova.      CMS
POSLOVNI WEB KATALOG
Web imenik

Ažurirano:
21. 5. 2018.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga