POSLOVNI FORUM
Poslovne informacije
info
 

REDOVNA LIKVIDACIJA BANKE

Pokretanje postupka redovne likvidacije


(1) Glavna skupština dioničara banke može donijeti odluku o prestanku banke.

(2) Prije donošenja odluke, uprava i nadzorni odbor banke moraju obaviti prethodne konzultacije s Hrvatskom narodnom bankom.

(3) Likvidatori banke dužni su obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o odluci prvoga radnog dana nakon njezinog donošenja.

(4) Odluku, banka je dužna objaviti u »Narodnim novinama« i najmanje dva dnevna lista u Republici Hrvatskoj.

Tijek postupka redovne likvidacije


(1) Na postupak redovne likvidacije banke primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima o likvidaciji dioničkog društva, osim ako nije drukčije uređeno Zakonom.

(2) Postupak likvidacije banke također se provodi kad glavna skupština dioničara banke donese odluku prema kojoj se djelatnost banke kao dioničkog društva mijenja tako da društvo više ne pruža bankovne usluge.

Likvidatori banke u postupku redovne likvidacije


(1) Banka mora imati najmanje dva likvidatora.

(2) Likvidatorom banke može biti imenovana samo osoba koja ispunjava uvjete za imenovanje za člana uprave banke.

Primjena odredaba Zakona tijekom redovne likvidacije


(1) Banka koja provodi postupak redovne likvidacije mora se na odgovarajući način pridržavati odredaba Zakona.

(2) Način primjene odredaba Zakona može propisati Hrvatska narodna banka.

Obavještavanje Hrvatske narodne banke

Likvidatori su dužni, ako utvrde da imovina banke u likvidaciji nije dovoljna za isplatu svih potraživanja vjerovnika banke u likvidaciji, bez odlaganja podnijeti prijedlog za otvaranje stečaj­nog postupka i o tome odmah obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.  > Opširnije > Zakon o bankama
  Imenik tvrtki u stečaju - Imenik tvrtki koje su u likvidaciji

  POSLOVNI FORUM
POSLOVNI FORUM pored centralne baze podataka, poduzetnicima pruža i druge usluge i djelatnosti:
- trgovačko posredovanje na domačem i inozemnom tržištu
- konzalting u području investicija, izrada investicijskih studija i njihova ocjena (Poslovni planovi / Investicijski projekti)
- izrada web stranica (internet stranica); pisanje programa prema uputama i potrebama korisnika
- obradu podataka uz uporabu programa korisnika ili vlastitog programa i usluge unosa podataka
- razvoj baze podataka: povezivanje podataka iz različitih izvora, pohranjivanje podataka
- ispitivanje mogućnosti tržišta prodaje za proizvode i ispitivanje javnoga mnijenja o političkim, ekonomskim i sl. pitanjima
- kreiranje i provođenje promidžbenih djelatnosti; organiziranje sajmova, izložaba i kongresa
- agencijsko posredovanje u korist pojedinaca za dobivanje angažmana (zaposlenja) u filmskoj i drugim djelatnostima
Ukoliko Vam je potrebna neka od navedenih usluga, kontaktirajte nas!

Kontakt podaci za Poslovni forum d.o.o. - Link na web stranicu sa e-mail adresama i telefonima


PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE - INFORMACIJE ZA PODUZETNIKE - POSEBNE PONUDE I AKCIJE


POSLOVNI WEB KATALOG
POSLOVNI WEB KATALOG

POSLOVNI WEB KATALOG sadržava pregled hrvatskih poduzeća i obrtnika koji imaju vlastite Internet stranice i koriste Internet, manje ili više, u svome poslovanju.
Radi lakšeg snalaženja, poslovni subjekti razvrstani su u zasebne kategorije prema osnovnim djelatnostima prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, a unutar kategorije razvrstani su abecednim redom.
Za pronalaženje poslovnih subjekata koji nemaju Internet stranice, na raspolaganju su Vam za narudžbu Imenici hrvatskog gospodarstva
u kojima se nalazi pregled osnovnih kontakt podataka za više od 85000 trgovačkih društava, 94000 obrtnika i 17000 subjekata državne uprave, administracije, udruga i sl.
Za pretraživanje objavljenih tekstova na Poslovnom forumu koristite
Poslovni forum - Google pretraživač svih objavljenih tekstova.      CMS
POSLOVNI WEB KATALOG
Web imenik

Ažurirano:
26. 9. 2016.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga