POSLOVNI FORUM
PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE
info
 

PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE
PREGLED SVIH USLUGA I INFORMACIJA ZA PODUZETNIKE
PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE

Zarazne bolesti i cijepljenje

Zarazne bolesti u Hrvatskoj predstavljaju zdravstveni prioritet, jer neposredno ili potencijalno ugrožavaju ili mogu ugroziti cijelu zemlju. Stanje zaraznih bolesti u Hrvatskoj u 2000. može se ocijeniti kao razmjerno povoljno, što nije posljedica sretnog slučaja već organiziranog djelovanja cijelog zdravstva i drugih koji u svojoj domeni pridonose zdravlju ljudi. Bolesti protiv kojih se provodi cijepljenje, ili su posve nestale (difterija, poliomijelitis) ili je obolijevanje drastično reducirano, za više od 90%, pa i 95% (ospice, zaušnjaci, hripavac, rubeola, tetanus, tuberkuloza).

Bolesti niskog higijenskog i životnog standarda: trbušni tifus, bacilarna disenterija i hepatitis A, pokazuju posljednjih godina izrazitu regresiju učestalosti na razine koje odgovaraju razvijenim zemljama. Rijetki su i kratkotrajni incidenti u vezi s javnom vodoopskrbom, posve iznimni slučajevi zaraznih bolesti uzrokovanih industrijskim prehrambenim proizvodima.

Praćenje kretanja oboljelih i umrlih od zaraznih bolesti od 1993. do 2000. pokazuje između ostaloga vrlo nisku učestalost trbušnog tifusa, sa samo 2 sporadična slučaja u 2000. (niti jednim u 1999.), ustaljenu, razmjerno visoku razinu obolijevanja od salmoneloza (s oko 4.000 do 5.000 oboljelih godišnje), određen porast učestalosti hepatititsa A, nakon najniže ikad registrirane brojke, od 34 oboljela u 1998, međutim na razinama daleko ispod onih iz šezdesetih, kada se godišnje registriralo i do 14 000 oboljelih. Difterija (0), tetanus (18), pertussis (sindrom; 196), morbilli (9), rubeola (8), parotitis epidemica (152), poliomyelitis (0) pokazuju zahvaljujući sustavnom cijepljenju izrazito povoljno stanje.

Tuberkuloza, nakon stagnacije učestalosti posljednjih nekoliko godina (uzrokovane ratom i poraćem) u 1999. i 2000. pokazuje povoljan nastavak pada učestalosti (1998: 2.120, 1999: 1.770, 2000: 1641). Pad morbiditeta s incidencijom od 35,9/100.000 stanovnika bi bio i jače izražen, da nije došlo do promjene baze tj. određenog smanjenja broja stanovnika prema cenzusu obavljenom 2001.

Spolne bolesti, syphilis (10), i AIDS (18) pokazuju vrlo povoljnu, nisku, ustaljenu i sporadičnu učestalost, a gonorrhoea također povoljan pad učestalosti i održavanje također na niskoj sporadičnoj razini (23).

Broj prijavljenih epidemija malo je veći nego u prethodnoj godini uglavnom zbog većeg broja zabilježenih epidemija salmoneloze.

Sustavnom primjenom svih mjera prevencije, od nadzora nad pripravcima iz ljudske krvi do zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja, postignuto je da se AIDS kod nas zadržava na niskoj razini, jednoj od najnižih u Europi, bez znakova porasta učestalosti. Ukupna učestalost HIV infekcije s 0,028% pozitivnih (54 od ukupno 191.253 testiranih osoba) uključivši i bolesnike od AIDS-a, odnosno vrijednost od 0,001% ili 2 na 167.396 testiranih dobrovoljnih davatelja krvi odraz je povoljne epidemiološke situaciji. Analiza sastava oboljelih i zaraženih prema epidemiološkim kategorijama pokazuje najveći udio homo/biseksualnih (muških) osoba, a s razmjerno malim udjelom uživatelja intravenskih droga. Niti u 2000. nema novooboljelih među hemofiličarima (ukupno od 1986.: 8) što znači da su pripravci iz krvi sada sigurni i kontrolirani. Broj i postotak u kategoriji nepoznato ostao je i dalje nizak i nepromijenjen (3 ili 1,8%) što znači da se prijenos infekcije i dalje zadržava unutar poznatih skupina povećanog rizika bez "prodora" u opću populaciju.

Prema državnom Programu obveznih cijepljenja godišnje se cijepi oko 500.000 osoba koje prime cca. 900.000 pojedinačnih aplikacija cjepiva, većinom viševalentnih tj. u jednoj se aplikaciji daje dva ili tri različita cjepiva. Brojevi cijepljenih osoba i doza nešto su veći u odnosu na prethodne godine zbog uvođenja u program cijepljenja protiv hepatitis B (tri doze).

Zakonom propisan potreban obuhvat za većinu cijepljenja u Programu je 90%, a za ospice (morbilli) 95%. Željeni postotak u tzv. primovakcinaciji, kojom se u dojenačkoj dobi i dobi malog djeteta postiže temelj imunosti, za sva je cjepiva postignut, osim za morbille gdje iznosi 93,2%. Revakcinacija ili docjepljivanje radi održavanja imunosti i popravljanja možebitnih propusta ili neuspjeha prethodnih cijepljenja, provodi se prema Programu povremeno, tijekom života, do navršenih 18 godina. Postoci obuhvata su ukupno svi zadovoljavajući. Cijepljenje protiv hepetitisa B (s 3 doze u 6. razredu osnovne škole, uvedeno 1999.) ima izvrstan obuhvat od 97%.

Svake godine prije nastupa sezone gripe provodi se kampanja cijepljenja protiv gripe, prvenstveno namijenjena starijim osobama i osobama oštećenog zdravlja. Za te kategorije, a također i za zdravstvene djelatnike cijepljenje je odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje besplatno. U 2000. je u Hrvatskoj cijepljeno ukupno oko 350 000 osoba, a interes je bio i veći osobito u kategoriji radno aktivnog stanovništva radi redukcije izostajanja s posla.

U 2000. godini je za bakteriološku dijagnostiku tuberkuloze pregledano 94.864 bolesničkih uzoraka na tuberkulozu. Nastavljen je, iako ne tako očito kao prethodnih godina, trend pada broja uzoraka. Među izoliranim mikobakterijama i dalje prevladava M. tuberculosis s 4927 (95,9%) sojeva što odgovara našoj epidemiološkoj situaciji tuberkuloze prema broju zabilježenih mikobakterioza. I u protekloj godini nema izolata M. bovis, a izoliran je samo 1 M. bovis-BCG soj. Test rezistencije je izveden kod 5107 sojeva M. tuberculosis. Nađeno je 297 (5,8%) sojeva rezistentnih na jedan ili više antituberkulotika. Broj rezistentnih sojeva je gotovo identičan onome u 1999. godini (5,9%:5,8%). Iz podataka Laboratorijskog registra rezistentne tuberkuloze je vidljivo, da je rezistentna tuberkuloza nađena kod 76 bolesnika. Među njima je bilo 20 bolesnika s multirezistentnom tuberkulozom. Netuberkulozne mikobakterije” ili tzv. “atipične mikobakterije” s 208 (4,2%) izolata su i dalje sporadični i rijetki nalazi uspoređujući s brojem izolacija u zemljama s niskom incidencijom tuberkuloze.

PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE
PREGLED SVIH USLUGA I INFORMACIJA ZA PODUZETNIKE
PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE
 


  Istraživanje tržišta - Opširnije...

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA


Poslovni imenici i adresari - Opširnije...

POSLOVNI IMENICI
ADRESARIINVESTICIJSKI PROJEKTI - POSLOVNI PLANOVI - Opširnije...

INVESTICIJSKI PROJEKTI
 
Admin; adresar imenik
POSLOVNI FORUM pored centralne baze podataka, poduzetnicima pruža i druge usluge i djelatnosti:
- trgovačko posredovanje na domačem i inozemnom tržištu
- konzalting u području investicija, izrada investicijskih studija i njihova ocjena (Poslovni planovi / Investicijski projekti)
- izrada web stranica (internet stranica); pisanje programa prema uputama i potrebama korisnika
- obradu podataka uz uporabu programa korisnika ili vlastitog programa i usluge unosa podataka
- razvoj baze podataka: povezivanje podataka iz različitih izvora, pohranjivanje podataka
- ispitivanje mogućnosti tržišta prodaje za proizvode i ispitivanje javnoga mnijenja o političkim, ekonomskim i sl. pitanjima
- kreiranje i provođenje promidžbenih djelatnosti; organiziranje sajmova, izložaba i kongresa
- agencijsko posredovanje u korist pojedinaca za dobivanje angažmana (zaposlenja) u filmskoj i drugim djelatnostima
Ukoliko Vam je potrebna neka od navedenih usluga, kontaktirajte nas!

Kontakt podaci za Poslovni forum d.o.o. - Link na web stranicu sa e-mail adresama i telefonima


PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE - INFORMACIJE ZA PODUZETNIKE - POSEBNE PONUDE I AKCIJE


POSLOVNI WEB KATALOG
POSLOVNI WEB KATALOG

POSLOVNI WEB KATALOG sadržava pregled hrvatskih poduzeća i obrtnika koji imaju vlastite Internet stranice i koriste Internet, manje ili više, u svome poslovanju.
Radi lakšeg snalaženja, poslovni subjekti razvrstani su u zasebne kategorije prema osnovnim djelatnostima prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, a unutar kategorije razvrstani su abecednim redom.
Za pronalaženje poslovnih subjekata koji nemaju Internet stranice, na raspolaganju su Vam za narudžbu Imenici hrvatskog gospodarstva
u kojima se nalazi pregled osnovnih kontakt podataka za više od 85000 trgovačkih društava, 94000 obrtnika i 17000 subjekata državne uprave, administracije, udruga i sl.
Za pretraživanje objavljenih tekstova na Poslovnom forumu koristite
Poslovni forum - Google pretraživač svih objavljenih tekstova.      CMS
POSLOVNI WEB KATALOG
Web imenik

Ažurirano:
1. 10. 2016.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga