RJEČNIK - Verzija za ispis
algebarski brojevi algebraic numbers
automatski brojač automatic counter
beskonačni prebrojivi denumerable
bezbroj counless
bezbroj countless
bezbrojan countless
binarna brojka binary digit
binarna brojka bit
binarni broj bit
binarno kodirani broj dual-coded number
binarno kodirani decimalni brojevi binary coded decimal
binarno zbrojiva slijedna šifra binary additive stream cipher
Biotov broj Biot number
birač broja dialer
birati broj dial
broj cipher
broj figure
broj number
broj bajtova u sekundi bytes per second
broj bita u sekundi baud
broj bita u sekundi (bit/s) bit rate
broj bitova po bajtu byte size
broj bitova u sekundi bits per second
broj blokova block count
broj boje color number
1 2 3 4 5 6 7 8 >>
| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 25 of 185 | Search | 6. 8. 2020. |