Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Ugovor o vježbeništvu radi stjecanja prakse ili uvjeta


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI - ŠKOLOVANJE - TEČAJEVI
Link na pregled svih primjera ugovora
# Ugovori mentoriranog e-obrazovanja i certificiranja # Ugovori o subvencioniranju troškova redovitog studija # Ugovor o redovitom studiranju studenata # Ugovori o organiziranju tečaja stranih jezika # Ugovor o stipendiranju učenika za vrijeme obrazovanja # Primjeri ugovora za obrazovanje za određeno zvanje ili kvalifikaciju # Ugovori o obavljanju praktične nastave kod obrtnika ili tvrtke
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjeri ugovora za zadruge i one koji posluju sa zadrugama, Primjeri ugovora o kompenzaciji, Primjeri gdje naručitelj prenosi određena prava i obaveze

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Ugovorom o kreditu banka se obvezuje korisniku kredita staviti na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava, na određeno ili neodređeno vrijeme, za neku namjenu ili bez utvrđene namjene, a korisnik se obvezuje banci plaćati ugovorene kamate i iskorišteni iznos novca vratiti u vrijeme i na način kako je ugovoreno. Ugovor o kreditu mora biti sklopljen u pisanom obliku. Ugovorom o kreditu utvrđuju se iznos te uvjeti davanja, korištenja i vraćanja kredita. Ugovor o kreditu banka može otkazati prije isteka ugovorenog roka ako je kredit korišten protivno ugovorenoj namjeni. Ugovor o kreditu banka može otkazati prije isteka ugovorenog roka i u slučaju insolventnosti korisnika čak i kad nije utvrđena sudskom odlukom, u slučaju prestanka pravne osobe ili smrti korisnika, ako bi u tim slučajevima davatelj kredita došao u bitno nepovoljniji položaj.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance