Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Ugovor o upravljanju investicijskim fondovima


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI - DIONICE
Link na pregled svih primjera ugovora
# Ogledni primjeri specijalne punomoći za transkacije dionicama # Pregled pravne regulative i prakse vezane uz trgovanje dionicama # Sudska praksa i stručna mišljenja trgovačkog suda o prijenosu dionica # Primjeri ugovora za prijenos dionica, ugovori o darovanju dionica... # Pravna regulativa rada zadruge i zadrugara # Primjeri ostalih ugovornih reguliranja rada zadruge # Ugovorno reguliranje prava i obaveza osnivača i novih zadrugara
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Ugovor o stipendiranju učenika za vrijeme obrazovanja, Špranca međunarodne oporuke, Primjeri ugovora o neekskluzivnom zastupanju

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Ugovor o darovanju nekretnine sklapa se u pisanom obliku. Ugovor o darovanju bez prave predaje stvari mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene (solemnizirane) privatne isprave. Darovatelj ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke dara, ali ako je namjerno prešutio nedostatak, dužan je obdareniku nadoknaditi štetu koja mu je odatle nastala. Odgovornosti za štetu nema ako je darovatelj bio u zabludi glede vlasništva stvari ili kad je obdarenik, znajući da je stvar tuđa, prihvatio darovanje.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance