Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Ugovor o stipendiranju učenika za vrijeme obrazovanja


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI - ŠKOLOVANJE - TEČAJEVI
Link na pregled svih primjera ugovora
# Primjeri ugovora za obrazovanje za određeno zvanje ili kvalifikaciju # Ugovori o obavljanju praktične nastave kod obrtnika ili tvrtke # Ugovori o naobrazbi učenika za određeno zvanje ili stručnu spremu # Organizacija seminara, tečajeva, radionica, dopunsko školovanje, poduke... # Primjeri ugovora o volontiranju, reguliranje volonterskog rada # Ugovori o naukovanju između obrtnika i učenika srednjih škola # Primjeri ugovora o stipendiranju igrača (studenti/učenici) u sportu
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Izjave jamca, upisi u gruntovnicu, upis hipoteke..., Kolektivni ugovori za djelatnost zdravstva u privatnoj praksi, Primjeri za osobe koja prodaju paket-aranžmane drugih agencija

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Ugovori o doživotnom uzdržavanju i ugovori o dosmrtnom uzdržavanju obično se zaključuju kada neka osoba koja ima imovinu, u pravilu nekretnine, zbog starosti ili bolesti odnosno nesposobnosti za rad nije u mogućnosti sama voditi gospodarstvo odnosno brinuti se za svoje uzdržavanje, pa je radi osiguranja kvalitetnog uzdržavanja (prehrane, odjeće, liječenja, njege i sl.) spremna prepustiti svoju imovinu drugome koji će tu imovinu preuzeti te često živeći i radeći u zajednici s tom osobom, iskorištavanjem te imovine i prihodima koje ona daje uzdržavati tu osobu do smrti.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance