Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Tužba radi raskida ugovora i naknade štete


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
TUŽBE, ŽALBE, OVRHA
Link na pregled svih primjera ugovora
# Tužba radi utvrđenja tražbine # Tužba radi utvrđenja ništavosti odluka Glavne skupštine # Tužba radi poništenja odluka Glavne skupštine # Tužba za naknadu štete radi plaćanja tuđe pomoći # Tužba za naknadu štete u slučaju tjelesne povrede # Tužba za plaćanje rente zbog izgubljenog uzdržavanja # Tužba za naknadu materijalne štete u slučaju smrti
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjeri posredovanja za pronalaženje investitora za gradnju..., Ugovori o ustupanju izvođenja radova, ugovori za podizvođače, Primjeri ugovora o radu sa pregledom obaveznog sadržaja

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Svoja prava iz bankarskog jamstva korisnik, ako nije drukčije ugovoreno, može ustupiti trećemu samo s ustupom tražbine koja je osigurana jamstvom i prijenosom svojih obveza u vezi s osiguranim tražbinama. Ako bankarsko jamstvo sadrži uglavu »bez prigovora«, »na prvi poziv« ili sadrži riječi koje imaju isto značenje, banka ne može isticati prema korisniku prigovore koje nalogodavac kao dužnik može isticati prema korisniku po osiguranoj obvezi. Nalogodavac je dužan platiti banci svaki iznos koji je banka platila po osnovi jamstva izdanog s navedenom uglavom. Korisnik jamstva duguje nalogodavcu iznos primljen po osnovi jamstva na koji inače ne bi imao pravo zbog opravdanih prigovora nalogodavca.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance