Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjeri ugovaranja obveze vraćanja stvari kod ugovora o posudbi...


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O POSUDBI
Link na pregled svih primjera ugovora
# Šprance ugovora o posudbi sa reguliranjem izvanrednih troškova... # Primjeri špranci ugovora o posudbi sa reguliranjem redovitih troškova... # Primjeri ugovora za posudbu nepotrošnih stvari # Financijske i pravne pojedinosti kod ugovora o posudbi... # Šprance ugovora o privremenom davanju na korištenje poslovnog prostora... # Špranca za ugovor o posudbi gdje se daje besplatna posudba... # Primjeri ugovora sa kojima se reguliraju sve obveze ugovornih strana
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjeri ugovora za intelektualne usluge, primjeri autorskih ugovora, Korisnički ugovori za software, baze podataka, web aplikacije, Primjeri ugovora o podjeli pokretne imovine

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Na potraživanja i dugovanja ortakluka, ako nije drugačije ugovoreno, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima. Treći kao dužnik ortakluka ne može staviti u prijeboj potraživanje koje ima prema nekome od ortaka protiv potraživanja koja pripadaju ortakluku. Prigovor da potraživanje pripada imovini ortakluka ne može se istaknuti prema dužniku koji to nije znao, niti mu je moralo biti poznato.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance