Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjeri ugovora o podjeli pokretne imovine


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI - PODJELA IMOVINE, RAZVRGNUĆA
Link na pregled svih primjera ugovora
# Primjeri ugovora o osnivanju prava služnosti # Primjer za ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednica # Primjer prijedloga za brisanje služnosti doživotnog uživanja # Primjer sporazuma da se pristupi podjeli imovine u određenom roku # Primjeri za ugovor o diobi poljoprivrednog ili građevinskog zemljišta # Primjeri za ugovor o diobi suvlasničke imovine između više vlasnika # Primjeri ustupanja uz određeni uvjet, npr. besplatno stanovanje ili pomoć
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjeri kako na primljenim stvarima zajmoprimac stječe pravo vlasništva..., Pregled uvjeta za pružanje telefonskih usluga s dodatnom naplatom, Opći uvjeti pružanja usluge krstarenja, sadržaj ponude, rezervacije i uplate

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Nalogoprimac može otkazati nalog kad hoće, samo ne u nevrijeme. On je dužan naknaditi nalogodavcu štetu koju je ovaj pretrpio zbog otkaza naloga u nevrijeme, izuzev kad su za otkaz postojali osnovani razlozi. Nalogoprimac je dužan produžiti nakon otkaza poslove koji ne trpe odgađanje, dok nalogodavac ne bude mogao preuzeti brigu o njima.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance