Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjeri kako na primljenim stvarima zajmoprimac stječe pravo vlasništva...


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O ZAJMU
Link na pregled svih primjera ugovora
# Primjeri za novac ili određenu količinu drugih zamjenljivih stvari... # Šprance ugovora kojima zajmodavac predaje zajmoprimcu određeni iznos... # Primjeri ugovora za namjenski ili nenamjenski zajam, odnosno, pozajmicu... # Primjeri ugovora o zajmu, odnosno, ugovora o pozajmici, za novac ili stvari... # Primjeri ugovora o uzajamnom darovanju... # Primjeri za darovanje sadašnje i najviše dopuštene buduće imovine... # Primjeri za darovanje sadašnje i buduće stvari, imovinska prava...
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Zakonsko pravo prvokupa za određene osobe ustanovljeno zakonom..., Primjer šprance predugovora o prodaji stana ili kuće i polaganje kapare, Novi primjeri ugovaranja podzakupa...

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Nalogodavac može po svojoj volji odustati od ugovora, ali je u tom slučaju dužan naknaditi otpremniku sve troškove što ih je do tada imao i isplatiti mu razmjeran dio naknade za dotadašnji rad. Na određene odnose nalogodavca i otpremnika, na odgovarajući se način primjenjuju pravila o ugovoru o komisiji i ugovoru o trgovinskom zastupanju.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance