Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Korisnički ugovori za software, baze podataka, web aplikacije


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI - INFORMATIČKE USLUGE
Link na pregled svih primjera ugovora
# Ugovori o nabavi, instalaciji i održavanju programskih sistema # Primjer općih uvjeta poslovanja koji se mora objaviti uz web shop # Ugovori o uvjetima izrade internet stranica i grafičkog dizajna # Primjeri ugovora za dizajn, održavanje i ažuriranje internet stranica # Primjeri ugovora za webmastere za izradu internet stranica # Primjeri ugovora za one koji pružaju informatičke usluge, web usluge... # Različiti primjeri za usluge savjetovanja
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjer ugovora o izradi projekte dokumentacije i troškovnika, Kolektivni ugovor sindikata male privrede, obrtništva, uslužnih djelatnosti, Primjeri za ugovaranje suradnje u zajedničkoj proizvodnji

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Trebate razlikovati posredničke ugovore o putovanju od ugovora o organiziranju putovanja. Ugovori o organiziranju putovanja razlikuju se od posredničkih ugovora. To je zasebna grupa ugovora. Ugovorom o organiziranju putovanja, organizator putovanja ima obavezu pribaviti putniku najmanje dvije usluge koje se sastoje od prijevoza, smještaja ili drugih turističkih usluga što čine cjelinu i koje se pružaju u vremenu dužem od jednog dana ili uključuju barem jedno noćenje (paket aranžman), a putnik se obvezuje platiti organizatoru za to jednu ukupnu paušalnu cijenu.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance