Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjer ugovora o izradi projekte dokumentacije i troškovnika


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O GRAĐENJU
Link na pregled svih primjera ugovora
# Primjer ugovora za izvođenje građevinskih radova u inozemstvu # Primjeri za predugovor, predugovori za građevinske radove # Pregledi općih i posebnih uvjeta ugovora o građenju # Šprance ugovora o osnivanju prava građenja # Predložak za raskid ugovora o građenju i otkazni rokovi # Izjava izvoditelja o izvedenim radovima sukladno zakonu # Ugovaranje dinamike izvođenja pojedinih faza građenja
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Ugovori o organiziranju putovanja, ugovori za usluge prijevoza, smještaja, Primjeri ugovora i općih uvjeta o pružanju marketinških usluga, Odredbe iz Zakona o obveznim odnosima o prodaji pokretnina...

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Ugostitelj preuzima konačnu i neopozivu obavezu da u određenom razdoblju stavi na raspolaganje ugovoreni broj ležaja, odnosno drugih smještajnih jedinica i pruži osobama koje upućuje turistička agencija usluge navedene u posebnoj pisanoj ispravi. Ugostitelj ne može ugovoriti s drugom turističkom agencijom raspolaganje smještajem koji je objekt već sklopljenog ugovora o raspolaganju ugostiteljskim smještajem.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance