Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjer šprance ugovora o kupoprodaji stana u zgradi s više stanova


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O KUPOPRODAJI - NEKRETNINE
Link na pregled svih primjera ugovora
# Usluga sastavljanja novih primjera ugovora # Primjeri ugovora koji se već ne nalaze u nekom od pripremljenih paketa # Ostali primjeri ugovora drugdje nenavedeni # Obračun članarine turističkoj zajednici # Obračun komorskog doprinosa # Obračun spomeničke rente # Prijava poreza na nasljeđivanja i darovanja (pokretnine)
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Suradnja na programima za poticanje razvoja malog poduzetništva, Šprance ugovora o savjetovanju, konzultantskim uslugama, Primjer šprance ugovora sa primjerima reguliranja plaćanja poreza

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Ugovorom o nalogu obvezuje se nalogoprimac prema nalogodavcu da za njegov račun poduzme određene poslove. Istovremeno se nalogoprimac ovlašćuje na poduzimanje tih poslova. Nalogoprimac ima pravo na naknadu za svoj trud, osim ako je drugačije ugovoreno ili proizlazi iz prirode međusobnog odnosa. Tko se bavi obavljanjem tuđih poslova kao zanimanjem ili se javno nudi za obavljanje tih poslova dužan je, ako neće da prihvati ponuđeni nalog koji se odnosi na te poslove, o tome bez odgađanja obavijestiti drugu stranu, inače odgovara za štetu koju bi ova pretrpjela zbog toga.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance