Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

POD-RDG - Račun dobiti i gubitka


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
OBRASCI
Link na pregled svih primjera ugovora
# POD-BIL - Bilanca # Prijava poreza na dobit # Mjesečno izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju # Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a # Potvrda o pravu na olakšice od plaćanja PDV-a # Knjiga izdanih (izlaznih) računa # Knjiga primljenih (ulaznih) računa
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Pregled poreznih i svih drugih obveza prodavatelja i kupca nekretnina, Primjeri gdje se sklapa ugovor o zastupanju radi promicanja interesa, Ugovori o ustupanju izvođenja radova, ugovori za podizvođače

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Ugovor ili ugovori pri čijem će sklapanju posrednik posredovati, ugovorom o posredovanju svakako trebaju biti naznačeni odnosno opisani u mjeri u kojoj je to potrebno da bi ga ili ih se moglo identificirati i konkretnije odrediti posrednikove obveze. Istovremeno ne bi se moglo zauzeti stajalište da taj ugovor ili ugovori ugovorom o posredovanju treba ili trebaju biti čvrsto i potpuno definirani, jer objektivna nemogućnost toga proizlazi iz okolnosti što će nalogodavatelj i treći uz sudjelovanje posrednika tek pregovarati o sklapanju ugovora, pa tek tada mogu biti definirani njegovi bitni sastojci.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance