Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Pregled poreznih i svih drugih obveza prodavatelja i kupca nekretnina


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O KUPOPRODAJI - NEKRETNINE
Link na pregled svih primjera ugovora
# Vodič i pregled za nove kupce nekretnina o postupku na gruntovnici # Primjeri tabularne izjave za nekretnine radi upisa vlasništva u gruntovnicu # Stjecanje idealnog dijela vlasništva zajedničkih dijelova zgrade # Pisana izjava da ne postoje nikakva upisana ili neupisana prava ili tereti # Prodajni ugovor za nekretnine koji se sklapa u korist trećih osoba # Primjer prodajnog ugovora s pridržanim pravom vlasništva nad nekretninom # Primjer šprance predugovora o prodaji stana ili kuće i polaganje kapare
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjeri ugovora o autobusnom prijevozu putnika, Stavke u ugovoru o darovanju da obdarenik prima dar sa zahvalnošću..., Primjeri za novac ili određenu količinu drugih zamjenljivih stvari...

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Ugovorom o zakupu obvezuje se zakupodavac da preda određenu stvar zakupna na upotrebu, a ovaj se obvezuje da mu za to plaća određenu zakupninu. Upotreba obuhvaća i uživanje stvari (pribiranje plodova), ako nije drugačije ugovoreno ili uobičajeno dobrom poslovnom praksom. Zakup je neformalni ugovor jer zakon u načelu ne određuje nikakav poseban oblik za njegovo sklapanje. No kako se posebnim zakonima, npr. pri sklapanju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta, poslovnih prostorija, stana i sl., zahtijeva pisani oblik, praktički se ugovor o zakupu sklapa pretežito u tom obliku.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance