Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Komplet primjera ugovora za turističke, odnosno putničke agencije


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI - TURISTIČKA, PUTNIČKA AGENCIJA
Link na pregled svih primjera ugovora
# Ugovor o donaciji, ugovor o sponzorstvu i drugi ugovori o financijskoj potpori # Pregled i vodič o oporezivanju donacija i sponzorstva; što se i kako oporezuje # Ugovori o stipendiranju igrača ili klubova i pomaganju sportskog usavršavanja # Ugovori o sufinanciranju troškova izrade filma, knjige, sufinanciranje nabave # Sporazumi o davanju (doniranju) na privremeno korištenje određenog prostora # Ugovori o donaciji automobila, računala, strojeva, opreme, alata, knjiga, robe # Predložak ugovora o zajedničkim tržišnim aktivnostima radi reklamiranja tvrtki
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Žalbe i žalbeni postupak za prometne prekršaje, Pravne razlike naspram ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu, Primjeri inozemnih kolektivnih ugovora (prevedeno, Švedska)

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Organizator putovanja dužan je u razumnom roku prije započinjanja putovanja, u pisanom obliku ili drugom trajnom, putniku dostupnom, obliku obavijestiti putnika o: mjestu međuodredišta ili izmjene prijevoznog sredstva te vremenu dolaska u to mjesto; njegovu mjestu u prijevoznom sredstvu (broju odjeljka u spavaćim kolima, kabine na brodu i sl.); imenu i prezimenu, adresi i broju telefona mjesnog zastupnika organizatora putovanja ili, ako ga nema, osobi kojoj se putnik može obratiti u slučaju poteškoća ili, ako nema niti takve osobe, broju telefona ili drugom sredstvu koje mu omogućuje kontakt s organizatorom putovanja; u slučaju putovanja maloljetnika, načinu uspostave neposredne veze s njim ili za njega odgovornom osobom; mogućnosti sklapanja ugovora o osiguranju kojim se osiguravaju troškovi raskida ugovora od strane putnika ili troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju neke nesreće ili bolesti.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance