Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Izvješće o obračunanom i uplaćenom mjesečnom predujmu


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
OBRASCI
Link na pregled svih primjera ugovora
# Izvješće o godišnjem obračunu - prihodu po osnovi obveznog osiguranja # Prijava poreza na promet nekretnina # DNR - Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada # IP - Izvješće o plaći i mirovini # Podaci o isplaćenim stipendijama za akademsku godinu # Podaci o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja # Izvješće o isplaćenoj naknadi plaće te o osnovicama i doprinosima
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Ugovori o prodaji na obroke s pridržanim pravom vlasništva..., Pregled poreznih i svih drugih obveza prodavatelja i kupca nekretnina, Ugovori o gradnji između građevinskog obrta i fizičke osobe

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Ugovor o ostavi ili čuvanju (engl. contract of deposit, njem. Hinterlegungsvertrag, Verwahrungsvertrag) je ugovor kojim se ostavoprimalac (depozitar) obvezuje da će primiti pokretnu stvar od ostavodavaoca (deponenta) i čuvati je nenaplatno ili uz naknadu kao dobar gospodarstvenik, odnosno dobar domaćin i da će stvar vratiti nakon određenog vremena ili na zahtjev ostavodavaoca.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance