Pregled djelatnosti

Klikni za pregled priloga
> NOVA NKD 2007

NKD - 2002 (Stara)

> Stara NKD 1. dio

> Stara NKD 2. dio

> Stara NKD 3. dio

> Stara NKD 4. dio

> Stara NKD 5. dio

> Stara NKD 6. dio

> Stara NKD 7. dio

> Stara NKD 8. dio


> Pročišćena stara NKD


> Klasifikacija proizvoda


> Pregled zakona i propisa
> Predstavite svoje proizvode i usluge, ponudu i potražnju
Google


WWW Poslovni Forum
KONTAKT PODACI ZA
Poslovni forum d.o.o.

Link na web stranicu sa kontakt podacima
Pitanja, narudžbe, savjeti...

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
Nacionalna klasifikacija djelatnosti

Nacionalna klasifikacija djelatnosti - NKD


Nova klasifikacija djelatnosti

Nova Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (Nar. nov., br. 58/07.) stupila je  na snagu 1. siječnja 2008.
Danom stupanja na snagu prestaje važiti Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2002. (Nar. nov., br. 13/03.), no "stara" klasifikacija će se za statističke i analitičke potrebe službene statistike Republike Hrvatske koristiti u prijelaznom razdoblju do 31. prosinca 2009.


NKD 2007 - PREGLED NACIONALNE KLASIFIKACIJE Ponuda


NKD 2007 - Download - ZIP format (50 kB)


NKD 2007 - Online pregled (2,2 mB)


Pravilnik    Metodologija


NKD 2007 u tabličnom formatu (Excel), može se naručiti uz nadoplatu, kontakt informacije


Unutar Europske zajednice uvedena je statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti pod nazivom NACE rev. 2, koja je stupila na snagu 19. siječnja 2007., a njena primjena počet će 1. siječnja 2008. Spomenuta klasifikacija objavljena je u Uredbi Komisije Europske zajednice pod nazivom Regulation (EC) No. 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 and amending Council Regulation (EEC) No 3037/90 as well as certain EC Regulations on specific statistical domains OJ L/393 (u prijevodu: Uredba Komisije Europske zajednice br. 1893/2006. Europskog parlamenta i Vijeća, od 20. prosinca 2006., kojom je ustanovljena statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti NACE Rev. 2 i dopuna Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i neke uredbe EZ-a koje se odnose na specifična statistička područja).

Klasifikacija NACE Rev. 2 zamijenila je dosadašnju statističku klasifikaciju ekonomskih djelatnosti – NACE Rev. 1.1.

S obzirom na to da je postojeća Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD 2002. – usklađena s NACE-om Rev. 1.1, u hrvatski statistički sustav, u skladu sa spomenutim promjenama, uvedena je nova verzija Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (dalje u tekstu: NKD 2007.), usklađena s NACE-om Rev. 2.
Primjenom klasifikacije NKD 2007., koja sadržajno i strukturno u potpunosti odgovara klasifikaciji NACE Rev. 2, moći će se bez ikakve sumnje statističkim podacima prikazati stvarno stanje u hrvatskom gospodarstvu. Takvim će se načinom primjene nastaviti s dobrom praksom usporedivosti hrvatskih statističkih podataka s bilo kojim gospodarstvom u Europi, pa i šire, a sve u korist krajnjega korisnika.
Vrijedno je napomenuti da su se statističari Državnog zavoda za statistiku zajedno s ostalim institucijama koje sudjeluju u izradi Programa statističkih aktivnosti te Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske složili da najniža razina NKD-a bude razina razreda, a to znači bez nacionalne raščlambe. Upotrebom NKD-a 2007. neće se više primjenjivati peteroznamenkasta šifra, nego četveroznamenkasta šifra glavne djelatnosti. Glavni razlog tome jest detaljnija struktura NKD-a 2007. u odnosu na NKD 2002.

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. – koja se primjenjuje u statističkom sustavu Republike Hrvatske od 1. siječnja 2008., objavljena je u Narodnim novinama br. 58/07.Oglasi - Oglašavajte se na Internetu - Marketing