NACIONALNA KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI 2007

Danom stupanja na snagu ove NKD prestaje važiti Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2002. (»Narodne novine«, broj 13/2003).

Za statističke i analitičke potrebe službene statistike Republike Hrvatske u prijelaznom razdoblju do 31. prosinca 2009. istodobno će se koristiti i Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2002. (NN 13/2003).

NKD 2007 stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine. (NN 58/2007)

NASLOVNA STRANICA POSLOVNOG FORUMA - PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE


Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007.
 
         
A       POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
  1     Biljna i stočarska  proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima
    NKD 01.1   Uzgoj jednogodišnjih usjeva 
      NKD 01.11 Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog  sjemenja
      NKD 01.12 Uzgoj riže
      NKD 01.13 Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća
      NKD 01.14 Uzgoj šećerne trske
      NKD 01.15 Uzgoj duhana
      NKD 01.16 Uzgoj predivog bilja 
      NKD 01.19 Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva 
    NKD 01.2   Uzgoj višegodišnjih usjeva 
      NKD 01.21 Uzgoj grožđa 
      NKD 01.22 Uzgoj tropskog i suptropskog voća
      NKD 01.23 Uzgoj agruma
      NKD 01.24 Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća
      NKD 01.25 Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća 
      NKD 01.26 Uzgoj uljanih plodova
      NKD 01.27 Uzgoj usjeva za pripremanje napitaka
      NKD 01.28 Uzgoj bilja za uporabu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja  
      NKD 01.29 Uzgoj  ostalih višegodišnjih usjeva 
    NKD 01.3   Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
      NKD 01.30 Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
    NKD 01.4   Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
      NKD 01.41 Uzgoj muznih krava
      NKD 01.42 Uzgoj ostalih goveda i bivola
      NKD 01.43 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi
      NKD 01.44 Uzgoj deva i  ljama
      NKD 01.45 Uzgoj ovaca i koza
      NKD 01.46 Uzgoj svinja
      NKD 01.47 Uzgoj peradi
      NKD 01.49 Uzgoj ostalih životinja
    NKD 01.5   Mješovita proizvodnja
      NKD 01.50 Mješovita proizvodnja
    NKD 01.6   Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi i djelat. koje se obavljaju nakon žetve usjeva
      NKD 01.61 Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva
      NKD 01.62 Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
      NKD 01.63 Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva (priprema usjeva za primarna tržišta)
      NKD 01.64 Dorada sjemena za sjemenski materijal
    NKD 01.7   Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima
      NKD 01.70 Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima
  2     Šumarstvo i sječa drva
    NKD 02.1   Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime
      NKD 02.10 Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime
    NKD 02.2   Sječa drva
      NKD 02.20 Sječa drva 
    NKD 02.3   Skupljanje šumskih  plodova i  proizvoda, osim šumskih sortimenata
      NKD 02.30 Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata
    NKD 02.4   Pomoćne usluge u šumarstvu 
      NKD 02.40 Pomoćne usluge u šumarstvu
  3     Ribarstvo 
    NKD 03.1   Ribolov
      NKD 03.11 Morski ribolov
      NKD 03.12 Slatkovodni ribolov
    NKD 03.2   Akvakultura
      NKD 03.21 Morska akvakultura
      NKD 03.22 Slatkovodna akvakultura
B       RUDARSTVO I VAĐENJE
  5     Vađenje ugljena i lignita
    NKD 05.1   Vađenje kamenog ugljena
      NKD 05.10 Vađenje kamenog ugljena
    NKD 05.2   Vađenje lignita
      NKD 05.20 Vađenje lignita
  6     Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
    NKD 06.1   Vađenje sirove nafte 
      NKD 06.10 Vađenje sirove nafte 
    NKD 06.2   Vađenje prirodnog plina
      NKD 06.20 Vađenje prirodnog plina
  7     Vađenje metalnih ruda
    NKD 07.1   Vađenje željeznih ruda
      NKD 07.10 Vađenje željeznih ruda
    NKD 07.2   Vađenje ruda obojenih metala
      NKD 07.21 Vađenje uranovih i torijevih ruda
      NKD 07.29 Vađenje ostalih ruda obojenih metala
  8     Ostalo rudarstvo i vađenje
    NKD 08.1   Vađenje kamena, pijeska i gline
      NKD 08.11 Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca
      NKD 08.12 Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina
    NKD 08.9   Rudarstvo i vađenje, d. n.
      NKD 08.91 Vađenje minerala za kemikalije i gnojiva
      NKD 08.92 Vađenje treseta
      NKD 08.93 Vađenje soli
      NKD 08.99 Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.
  9     Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
    NKD 09.1   Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina
      NKD 09.10 Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina
    NKD 09.9   Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje
      NKD 09.90 Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje
C       PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
  10     Proizvodnja prehrambenih proizvoda
    NKD 10.1   Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda
      NKD 10.11 Prerada i konzerviranje mesa
      NKD 10.12 Prerada i konzerviranje mesa peradi
      NKD 10.13 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
    NKD 10.2   Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki 
      NKD 10.20 Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki 
    NKD 10.3   Prerada i konzerviranje voća i povrća
      NKD 10.31 Prerada i konzerviranje krumpira
      NKD 10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća
      NKD 10.39 Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
    NKD 10.4   Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti
      NKD 10.41 Proizvodnja ulja i masti
      NKD 10.42 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
    NKD 10.5   Proizvodnja mliječnih proizvoda
      NKD 10.51 Djelatnosti mljekara i proizvođača sira
      NKD 10.52 Proizvodnja sladoleda
    NKD 10.6   Proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda
      NKD 10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda
      NKD 10.62 Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda
    NKD 10.7   Proizvodnja pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda
      NKD 10.71 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
      NKD 10.72 Proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda; pr. trajnih peciva, slast. proizvoda i kolača
      NKD 10.73 Proizvodnja makarona, njoka, kuskusa i slične tjestenine
    NKD 10.8   Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
      NKD 10.81 Proizvodnja šećera
      NKD 10.82 Proizvodnja kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda
      NKD 10.83 Prerada čaja i kave
      NKD 10.84 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
      NKD 10.85 Proizvodnja gotove hrane i jela
      NKD 10.86 Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane
      NKD 10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n. 
    NKD 10.9   Proizvodnja pripremljene hrane za životinje
      NKD 10.91 Proizvodnja pripremljene stočne hrane
      NKD 10.92 Proizvodnja pripremljene hrane za kućne ljubimce
  11     Proizvodnja pića
    NKD 11.0   Proizvodnja pića
      NKD 11.01 Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića
      NKD 11.02 Proizvodnja vina od grožđa
      NKD 11.03 Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina
      NKD 11.04 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića
      NKD 11.05 Proizvodnja piva
      NKD 11.06 Proizvodnja slada
      NKD 11.07 Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih flaširanih voda
  12     Proizvodnja duhanskih proizvoda
    NKD 12.0   Proizvodnja duhanskih proizvoda
      NKD 12.00 Proizvodnja duhanskih proizvoda
  13     Proizvodnja tekstila
    NKD 13.1   Priprema i predenje tekstilnih vlakana
      NKD 13.10 Priprema i predenje tekstilnih vlakana
    NKD 13.2   Tkanje tekstila
      NKD 13.20 Tkanje tekstila
    NKD 13.3   Dovršavanje tekstila
      NKD 13.30 Dovršavanje tekstila
    NKD 13.9   Proizvodnja ostalog tekstila
      NKD 13.91 Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina
      NKD 13.92 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
      NKD 13.93 Proizvodnja tepiha i sagova 
      NKD 13.94 Proizvodnja užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža
      NKD 13.95 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće
      NKD 13.96 Proizvodnja ostaloga tehničkog i industrijskog tekstila
      NKD 13.99 Proizvodnja ostalog tekstila, d. n.
  14     Proizvodnja odjeće
    NKD 14.1   Proizvodnja odjeće, osim krznene odjeće
      NKD 14.11 Proizvodnja kožne odjeće
      NKD 14.12 Proizvodnja radne odjeće 
      NKD 14.13 Proizvodnja ostale vanjske odjeće
      NKD 14.14 Proizvodnja rublja
      NKD 14.19 Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću 
    NKD 14.2   Proizvodnja proizvoda od krzna
      NKD 14.20 Proizvodnja proizvoda od krzna
    NKD 14.3   Proizvodnja pletene i kukičane odjeće
      NKD 14.31 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
      NKD 14.39 Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće
  15     Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
    NKD 15.1   Štavljenje i obrada kože; pr. putnih i ruč. torba, sedl. i rem. pr.; dorada i bojenje krzna
      NKD 15.11 Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna
      NKD 15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda
    NKD 15.2   Proizvodnja obuće
      NKD 15.20 Proizvodnja obuće
  16     Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proiz. pr. od slame i plet. mat.
    NKD 16.1   Piljenje i blanjanje drva
      NKD 16.10 Piljenje i blanjanje drva
    NKD 16.2   Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala
      NKD 16.21 Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva
      NKD 16.22 Proizvodnja sastavljenog parketa
      NKD 16.23 Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata
      NKD 16.24 Proizvodnja ambalaže od drva
      NKD 16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
  17     Proizvodnja papira i proizvoda od papira
    NKD 17.1   Proizvodnja celuloze, papira i kartona
      NKD 17.11 Proizvodnja celuloze
      NKD 17.12 Proizvodnja papira i kartona
    NKD 17.2   Proizvodnja proizvoda od papira i kartona
      NKD 17.21 Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona
      NKD 17.22 Proizvodnja robe za kućanstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira
      NKD 17.23 Proizvodnja uredskog materijala od papira
      NKD 17.24 Proizvodnja zidnih tapeta
      NKD 17.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
  18     Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
    NKD 18.1   Tiskanje i uslužne djelatnosti povezane s tiskanjem
      NKD 18.11 Tiskanje novina
      NKD 18.12 Ostalo tiskanje 
      NKD 18.13 Usluge pripreme za tisak i objavljivanje
      NKD 18.14 Knjigoveške i srodne usluge 
    NKD 18.2   Umnožavanje snimljenih zapisa
      NKD 18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa
  19     Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
    NKD 19.1   Proizvodnja proizvoda koksnih peći
      NKD 19.10 Proizvodnja proizvoda koksnih peći
    NKD 19.2   Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda
      NKD 19.20 Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda
  20     Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
    NKD 20.1   Proizvodnja osnovnih kemikalija, gnojiva i dušičnih sp., plastike i sint. kaučuka
      NKD 20.11 Proizvodnja industrijskih plinova
      NKD 20.12 Proizvodnja koloranata i pigmenata
      NKD 20.13 Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija
      NKD 20.14 Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija
      NKD 20.15 Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva
      NKD 20.16 Proizvodnja plastike u primarnim oblicima
      NKD 20.17 Proizvodnja sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima
    NKD 20.2   Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda
      NKD 20.20 Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda
    NKD 20.3   Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
      NKD 20.30 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
    NKD 20.4   Proizvodnja sapuna i deterdženata, sr. za čišćenje i polir., parfema i toaletno-kozm. pr.
      NKD 20.41 Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje
      NKD 20.42 Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata
    NKD 20.5   Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda
      NKD 20.51 Proizvodnja eksploziva
      NKD 20.52 Proizvodnja ljepila 
      NKD 20.53 Proizvodnja eteričnih ulja
      NKD 20.59 Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n. 
    NKD 20.6   Proizvodnja umjetnih vlakana
      NKD 20.60 Proizvodnja umjetnih vlakana
  21     Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
    NKD 21.1   Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
      NKD 21.10 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
    NKD 21.2   Proizvodnja farmaceutskih pripravaka
      NKD 21.20 Proizvodnja farmaceutskih pripravaka
  22     Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
    NKD 22.1   Proizvodnja proizvoda od gume
      NKD 22.11 Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma
      NKD 22.19 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
    NKD 22.2   Proizvodnja proizvoda od plastike
      NKD 22.21 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike
      NKD 22.22 Proizvodnja ambalaže od plastike
      NKD 22.23 Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
      NKD 22.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
  23     Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
    NKD 23.1   Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla
      NKD 23.11 Proizvodnja ravnog stakla
      NKD 23.12 Oblikovanje i obrada ravnog stakla
      NKD 23.13 Proizvodnja šupljeg stakla
      NKD 23.14 Proizvodnja staklenih vlakana
      NKD 23.19 Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničku robu od stakla
    NKD 23.2   Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
      NKD 23.20 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
    NKD 23.3   Proizvodnja proizvoda od gline za građevinarstvo
      NKD 23.31 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
      NKD 23.32 Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo
    NKD 23.4   Proizvodnja ostalih proizvoda od porculana i keramike
      NKD 23.41 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta
      NKD 23.42 Proizvodnja sanitarne keramike 
      NKD 23.43 Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskog pribora
      NKD 23.44 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
      NKD 23.49 Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike
    NKD 23.5   Proizvodnja cementa, vapna i gipsa 
      NKD 23.51 Proizvodnja cementa
      NKD 23.52 Proizvodnja vapna i gipsa 
    NKD 23.6   Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa 
      NKD 23.61 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
      NKD 23.62 Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo
      NKD 23.63 Proizvodnja gotove betonske smjese
      NKD 23.64 Proizvodnja žbuke
      NKD 23.65 Proizvodnja fibro-cementa
      NKD 23.69 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa 
    NKD 23.7   Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
      NKD 23.70 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
    NKD 23.9   Proizvodnja brusnih proizvoda i nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n. 
      NKD 23.91 Proizvodnja brusnih proizvoda
      NKD 23.99 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.
  24     Proizvodnja metala
    NKD 24.1   Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura
      NKD 24.10 Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura
    NKD 24.2   Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora
      NKD 24.20 Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora
    NKD 24.3   Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika
      NKD 24.31 Hladno vučenje šipki
      NKD 24.32 Hladno valjanje uskih vrpci
      NKD 24.33 Hladno oblikovanje i profiliranje 
      NKD 24.34 Hladno vučenje žice
    NKD 24.4   Proizvodnja plemenitih i ostalih obojenih metala
      NKD 24.41 Proizvodnja plemenitih metala
      NKD 24.42 Proizvodnja aluminija
      NKD 24.43 Proizvodnja olova, cinka i kositra
      NKD 24.44 Proizvodnja bakra
      NKD 24.45 Proizvodnja ostalih obojenih metala
      NKD 24.46 Obrada nuklearnoga goriva
    NKD 24.5   Lijevanje metala
      NKD 24.51 Lijevanje željeza
      NKD 24.52 Lijevanje čelika
      NKD 24.53 Lijevanje lakih metala
      NKD 24.54 Lijevanje ostalih obojenih metala
  25     Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
    NKD 25.1   Proizvodnja metalnih konstrukcija
      NKD 25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
      NKD 25.12 Proizvodnja vrata i prozora od metala
    NKD 25.2   Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda 
      NKD 25.21 Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje
      NKD 25.29 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda 
    NKD 25.3   Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom
      NKD 25.30 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom
    NKD 25.4   Proizvodnja oružja i streljiva
      NKD 25.40 Proizvodnja oružja i streljiva
    NKD 25.5   Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha
      NKD 25.50 Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha
    NKD 25.6   Obrada i prevlačenje metala; strojna obrada metala
      NKD 25.61 Obrada i prevlačenje metala
      NKD 25.62 Strojna obrada metala
    NKD 25.7   Proizvodnja sječiva, alata i opće željezne robe
      NKD 25.71 Proizvodnja sječiva
      NKD 25.72 Proizvodnja brava i okova
      NKD 25.73 Proizvodnja alata
    NKD 25.9   Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala
      NKD 25.91 Proizvodnja čeličnih bačava i sličnih posuda 
      NKD 25.92 Proizvodnja ambalaže od lakih metala
      NKD 25.93 Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga
      NKD 25.94 Proizvodnja zakovica i vijčane robe
      NKD 25.99 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.
  26     Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
    NKD 26.1   Proizvodnja elektroničkih komponenata i ploča
      NKD 26.11 Proizvodnja elektroničkih komponenata 
      NKD 26.12 Proizvodnja punih elektroničkih ploča
    NKD 26.2   Proizvodnja računala i periferne opreme
      NKD 26.20 Proizvodnja računala i periferne opreme
    NKD 26.3   Proizvodnja komunikacijske opreme
      NKD 26.30 Proizvodnja komunikacijske opreme
    NKD 26.4   Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju
      NKD 26.40 Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju
    NKD 26.5   Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju; pr. satova 
      NKD 26.51 Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje,  ispitivanje i navigaciju
      NKD 26.52 Proizvodnja satova 
    NKD 26.6   Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
      NKD 26.60 Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
    NKD 26.7   Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
      NKD 26.70 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
    NKD 26.8   Proizvodnja magnetskih i optičkih medija
      NKD 26.80 Proizvodnja magnetskih i optičkih medija
  27     Proizvodnja električne opreme
    NKD 27.1   Proizvodnja elektromotora, generatora, transf. te uređaja za distr. i kontrolu el. energ.
      NKD 27.11 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
      NKD 27.12 Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije
    NKD 27.2   Proizvodnja baterija i akumulatora
      NKD 27.20 Proizvodnja baterija i akumulatora
    NKD 27.3   Proizvodnja žice i elektroinstalacijskog materijala
      NKD 27.31 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
      NKD 27.32 Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova
      NKD 27.33 Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala
    NKD 27.4   Proizvodnja električne opreme za rasvjetu
      NKD 27.40 Proizvodnja električne opreme za rasvjetu
    NKD 27.5   Proizvodnja aparata za kućanstvo
      NKD 27.51 Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo
      NKD 27.52 Proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo
    NKD 27.9   Proizvodnja ostale električne opreme
      NKD 27.90 Proizvodnja ostale električne opreme
  28     Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 
    NKD 28.1   Proizvodnja strojeva za opće namjene
      NKD 28.11 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
      NKD 28.12 Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
      NKD 28.13 Proizvodnja ostalih crpki i kompresora
      NKD 28.14 Proizvodnja ostalih slavina i ventila
      NKD 28.15 Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata
    NKD 28.2   Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene
      NKD 28.21 Proizvodnja peći i plamenika
      NKD 28.22 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
      NKD 28.23 Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodnje računala i periferne opreme)
      NKD 28.24 Proizvodnja mehaniziranoga ručnog alata
      NKD 28.25 Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo
      NKD 28.29 Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.
    NKD 28.3   Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
      NKD 28.30 Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
    NKD 28.4   Proizvodnja strojeva za obradu metala i alatnih strojeva
      NKD 28.41 Proizvodnja strojeva za obradu metala
      NKD 28.49 Proizvodnja ostalih alatnih strojeva
    NKD 28.9   Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene
      NKD 28.91 Proizvodnja strojeva za metalurgiju
      NKD 28.92 Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
      NKD 28.93 Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana
      NKD 28.94 Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože
      NKD 28.95 Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona
      NKD 28.96 Proizvodnja strojeva za plastiku i gumu
      NKD 28.99 Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.
  29     Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
    NKD 29.1   Proizvodnja motornih vozila
      NKD 29.10 Proizvodnja motornih vozila
    NKD 29.2   Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica
      NKD 29.20 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica
    NKD 29.3   Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila 
      NKD 29.31 Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila 
      NKD 29.32 Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila 
  30     Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
    NKD 30.1   Gradnja brodova i čamaca
      NKD 30.11 Gradnja brodova i plutajućih objekata
      NKD 30.12 Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca
    NKD 30.2   Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila
      NKD 30.20 Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila
    NKD 30.3   Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sred. i opreme
      NKD 30.30 Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme
    NKD 30.4   Proizvodnja vojnih borbenih vozila
      NKD 30.40 Proizvodnja vojnih borbenih vozila
    NKD 30.9   Proizvodnja prijevoznih sredstava, d. n.
      NKD 30.91 Proizvodnja motocikala
      NKD 30.92 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
      NKD 30.99 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, d. n. 
  31     Proizvodnja namještaja
    NKD 31.0   Proizvodnja namještaja
      NKD 31.01 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
      NKD 31.02 Proizvodnja kuhinjskog namještaja
      NKD 31.03 Proizvodnja madraca
      NKD 31.09 Proizvodnja ostalog namještaja
  32     Ostala prerađivačka industrija
    NKD 32.1   Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
      NKD 32.11 Proizvodnja novca
      NKD 32.12 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
      NKD 32.13 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
    NKD 32.2   Proizvodnja glazbenih instrumenata
      NKD 32.20 Proizvodnja glazbenih instrumenata
    NKD 32.3   Proizvodnja sportske opreme
      NKD 32.30 Proizvodnja sportske opreme
    NKD 32.4   Proizvodnja igara i igračaka
      NKD 32.40 Proizvodnja igara i igračaka
    NKD 32.5   Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora
      NKD 32.50 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora
    NKD 32.9   Prerađivačka industrija, d. n.
      NKD 32.91 Proizvodnja metla i četaka
      NKD 32.99 Ostala prerađivačka industrija, d. n. 
  33     Popravak i instaliranje strojeva i opreme
    NKD 33.1   Popravak proizvoda od metala, strojeva i opreme
      NKD 33.11 Popravak proizvoda od metala
      NKD 33.12 Popravak strojeva
      NKD 33.13 Popravak elektroničke i optičke opreme
      NKD 33.14 Popravak električne opreme
      NKD 33.15 Popravak i održavanje brodova i čamaca
      NKD 33.16 Popravak i održavanje zrakoplova i svemirskih letjelica
      NKD 33.17 Popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava
      NKD 33.19 Popravak ostale opreme
    NKD 33.2   Instaliranje industrijskih strojeva i opreme
      NKD 33.20 Instaliranje industrijskih strojeva i opreme
D       OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
  35     Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
    NKD 35.1   Proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije
      NKD 35.11 Proizvodnja električne energije
      NKD 35.12 Prijenos električne energije
      NKD 35.13 Distribucija električne energije
      NKD 35.14 Trgovina električnom energijom
    NKD 35.2   Proizvodnja plina; distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
      NKD 35.21 Proizvodnja plina
      NKD 35.22 Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
      NKD 35.23 Trgovina plinom distribucijskom mrežom
    NKD 35.3   Opskrba parom i klimatizacija
      NKD 35.30 Opskrba parom i klimatizacija
E       OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM
  36     Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
    NKD 36.0   Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
      NKD 36.00 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
  37     Uklanjanje otpadnih voda
    NKD 37.0   Uklanjanje otpadnih voda
      NKD 37.00 Uklanjanje otpadnih voda
  38     Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala
    NKD 38.1   Skupljanje otpada
      NKD 38.11 Skupljanje neopasnog otpada
      NKD 38.12 Skupljanje opasnog otpada
    NKD 38.2   Obrada i zbrinjavanje otpada
      NKD 38.21 Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
      NKD 38.22 Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada
    NKD 38.3   Oporaba materijala
      NKD 38.31 Rastavljanje olupina
      NKD 38.32 Oporaba posebno izdvojenih materijala
  39