POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
24. 4. 2018.  
POSLOVNE USLUGE BAZE PODATAKA ISTRAŽIVANJA ZASTUPANJE PUBLIKACIJE
IZRADA STRANICA WEB HOSTING E-MARKETING AKTUALNO KONTAKT
Poslovni forum 1 Poslovni forum 6
Poslovni forum 2 Poslovni forum 7
Poslovni forum 3 Poslovni forum 8
Poslovni forum 4 Poslovni forum 9
Poslovni forum 5 Poslovni forum 10
Poslovni web katalog POSLOVNI FORUM
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Unutarnje ustrojstvo

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva ustrojena je i unutarnja ustrojstvena jedinice u sastavu Ministarstva i to:


UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE


Uprava za inspekcijske poslove obavlja poslove inspekcijskog nadzora u području prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša nad poslovima koje obavljaju nadležna tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nad uvjetima i načinu rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzima mjere propisane zakonima i propisima donesenim na osnovi tih zakona iz navedenih područja, rješava u inspekcijskom postupku upravne stvari drugog stupnja, obavlja poslove u vezi s izvršenjem inspekcijskih rješenja, prati i nadzire provedbu mjera za unaprjeđenje zakonitosti iz djelokruga Ministarstva, priprema izvješća Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskome saboru s prijedlogom mjera za unaprjeđenje stanja, daje stručna mišljenja, upute u vezi s primjenom propisa, izrađuje stručne podloge i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, tehničkih i drugih propisa iz područja prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša, osigurava informacije o nadzoru koji provode inspekcije Uprave, priprema odgovore na upite i podneske građana i drugih subjekata u odnosu na postupanje inspekcije, sudjeluje u poslovima i projektima međunarodne suradnje, te obavlja i druge poslove koje odredi ministar.

Za obavljanje navedenih poslova u Upravi za inspekcijske poslove ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

7.1. Sektor inspekcijskog nadzora

7.2. Sektor pravnih i dokumentacijskih poslova.

7.1. Sektor inspekcijskog nadzora

Sektor inspekcijskog nadzora obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom Zakona o gradnji i drugih propisa koji uređuju gradnju i postupanje s građevinama, nad općim i pojedinačnim aktima, uvjetima i načinu rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba na temelju Zakona o prostornom uređenju, te nad primjenom propisa iz područja zaštite okoliša. Sektor organizira posebne akcije inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa iz svoga djelokruga. Sektor obavlja poslove unapređenja rada građevne inspekcije i inspekcije zaštite okoliša, odnosno usklađuje, pruža stručnu pomoć i daje smjernice za rad i primjenu propisa u područnim jedinicama, priprema i provodi izvršenja inspekcijskih rješenja inspekcije, prati provedbu zakona i izvršavanje mjera propisanih inspekcijskim postupkom, te nadzire provedbu potvrđenih međunarodnih ugovora iz područja zaštite okoliša. Sektor sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja gradnje, prostornog uređenja i zaštite okoliša, izrađuje prijedloge programa rada inspekcije, izrađuje upute i postupke za rad inspektora u provedbi nadzora, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, obavlja poslove međunarodne suradnje iz djelokruga inspekcije, te izrađuje objašnjenja na upite i odgovore na predstavke. Sektor nadzire primjenu postupovnih odredaba koje u svom radu primjenjuju inspektori, izrađuje mjere za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti, priprema stručno osposobljavanje i usavršavanje inspektora, sudjeluje u upravnim nadzorima koje provodi Ministarstvo.

Za obavljanje poslova u Sektoru inspekcijskog nadzora ustrojavaju se:

7.1.1. Odjel inspekcijskog nadzora državne gradnje

7.1.2. Odjel za izvršni postupak i unaprjeđenje rada područnih jedinica

7.1.3. Odjel inspekcijskog nadzora općih akata prostornog uređenja

7.1.4. Odjel inspekcijskog nadzora pojedinačnih akata prostornog uređenja

7.1.5. Odjel inspekcijskog nadzora zaštite okoliša

7.1.6. Odjel za instruktivni i unutarnji nadzor

7.1.7. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Zagrebu za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije

7.1.8. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Krapini za područje Krapinsko-zagorske županije

7.1.9. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Sisku za područje Sisačko-moslavačke županije

7.1.10. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Karlovcu za područje Karlovačke županije

7.1.11. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Varaždinu za područje Varaždinske županije

7.1.12. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Koprivnici za područje Koprivničko-križevačke županije

7.1.13. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Bjelovaru za područje Bjelovarsko-bilogorske županije

7.1.14. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije

7.1.15. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Gospiću za područje Ličko-senjske županije

7.1.16. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Virovitici za područje Virovitičko-podravske županije

7.1.17. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Požegi za područje Požeško-slavonske županije

7.1.18. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Slavonskom Brodu za područje Brodsko-posavske županije

7.1.19. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Zadru za područje Zadarske županije

7.1.20. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Osijeku za područje Osječko-baranjske županije

7.1.21. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Šibeniku za područje Šibensko-kninske županije

7.1.22. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Vukovaru za područje Vukovarsko-srijemske županije

7.1.23. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije

7.1.24. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Pazinu za područje Istarske županije

7.1.25. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Dubrovniku za područje Dubrovačko-neretvanske županije

7.1.26. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Čakovcu za područje Međimurske županije.

7.1.1. Odjel inspekcijskog nadzora državne gradnje

Odjel inspekcijskog nadzora državne gradnje obavlja poslove inspekcijskog nadzora zakonitosti i kvalitete gradnje, održavanja i uklanjanja građevina za koje građevnu, uporabnu i dozvolu za uklanjanje izdaje Ministarstvo, kao i nad drugim građevinama na prijedlog glavnoga građevnog inspektora, nadzire zakonitost rada svih sudionika u državnoj gradnji, nadzire dokaze uporabljivosti građevnih proizvoda, nadzire primjenu tehničkih propisa, normi, i pravila struke koje se odnose na gradnju, uklanjanje i održavanje građevina, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i nacrta prijedloga propisa iz područja gradnje, izrađuje izvješća i programe rada iz svoga djelokruga te sudjeluje u poslovima međunarodne suradnje.

7.1.2. Odjel za izvršni postupak i unaprjeđenje rada područnih jedinica

Odjel za izvršni postupak i unaprjeđenje rada područnih jedinica organizira i usklađuje rad svih službi i nadležnih tijela za provedbu postupka izvršenja inspekcijskih rješenja iz djelokruga Uprave i područnih jedinica. U Odjelu koordinatori određenih područnih jedinica usklađuju međusobno rad i inspekcijsko postupanje građevinskih inspektora u područnim jedinicama, te sudjeluje u poslovima međunarodne suradnje i upravnim nadzorima koje provodi Ministarstvo.

U Odjelu za izvršni postupak i unaprjeđenje rada područnih jedinica ustrojavaju se:

7.1.2.1. Odsjek za izvršni postupak

7.1.2.2. Odsjek za unaprjeđenje rada područnih jedinica inspekcijskog nadzora gradnje.

7.1.2.1. Odsjek za izvršni postupak

Odsjek za izvršni postupak obavlja poslove organizacije i osiguranja uvjeta za izvršavanje inspekcijskih rješenja, prati provedbu izvršavanja inspekcijskih mjera i priprema odgovore na pritužbe izvršenika inspekcijskih rješenja, sudjeluje i nadzire izvršenja inspekcijskih rješenja.

7.1.2.2. Odsjek za unaprjeđenje rada područnih jedinica inspekcijskog nadzora gradnje

Odsjek za unaprjeđenje rada područnih jedinica inspekcijskog nadzora gradnje obavlja poslove usklađivanja rada građevinskih inspektora u područnim jedinicama u odnosu na pravodobnost izvršavanja i vođenje inspekcijskog i upravnog postupka sukladno odredbama Zakona o gradnji i drugim propisima, rješava o podnescima građana i drugih subjekata u vezi s postupanjem inspektora, izrađuje prijedloge naputaka i objašnjenja u vezi s primjenom propisa u odnosu na postupanje inspektora.

7.1.3. Odjel inspekcijskog nadzora općih akata prostornog uređenja

Odjel inspekcijskog nadzora općih akata prostornog uređenja obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa iz područja prostornog uređenja u izradi i donošenju dokumenata praćenja stanja u prostoru i dokumenata prostornog uređenja, te izradi izvoda iz dokumenata prostornog uređenja, nadzire subjekte prostornog uređenja u vezi s izradom dokumenata prostornog uređenja, pokreće inspekcijske postupke, podnosi prijave, poduzima mjere propisane Zakonom o prostornom uređenju i drugim propisima, prati izvršavanje mjera koje se poduzimaju u inspekcijskom nadzoru, te sudjeluje u izradi propisa iz područja prostornog uređenja, obavlja poslove pripreme i izrade izvješća o radu i programa za unaprjeđenje zakonitosti, sudjeluje u upravnim nadzorima koje provodi Ministarstvo i sudjeluje u poslovima međunarodne suradnje.

7.1.4. Odjel inspekcijskog nadzora pojedinačnih akata prostornog uređenja

Odjel inspekcijskog nadzora pojedinačnih akata prostornog uređenja obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad lokacijskim dozvolama u odnosu na usklađenost s dokumentima prostornog uređenja, posebnim zakonima ili propisima donesenih na osnovi tih zakona te drugim aktima sukladno Zakonu o prostornom uređenju i drugim propisima, pokreće inspekcijske postupke i podnosi prijave i poduzima druge mjere, prati izvršavanje mjera koje se poduzimaju u inspekcijskom nadzoru, sudjeluje u izradi propisa iz područja prostornog uređenja, obavlja poslove pripreme i izrade izvješća o radu i programa za unaprjeđenje zakonitosti, sudjeluje u upravnim nadzorima koje provodi Ministarstvo, te sudjeluje u poslovima međunarodne suradnje.

7.1.5. Odjel inspekcijskog nadzora zaštite okoliša

Odjel inspekcijskog nadzora zaštite okoliša obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom propisa iz područja zaštite okoliša, sudjeluje u pripremi postupka izvršenja inspekcijskih rješenja iz područja zaštite okoliša, usklađuje međusobno rad i inspekcijsko postupanje inspektora zaštite okoliša u područnim jedinicama, te sudjeluje u poslovima međunarodne suradnje i upravnim nadzorima koje provodi Ministarstvo, te obavlja poslove međunarodne suradnje.

U Odjelu inspekcijskog nadzora zaštite okoliša ustrojavaju se:

7.1.5.1. Odsjek inspekcijskog nadzora

7.1.5.2. Odsjek za unaprjeđenje rada područnih jedinica inspekcijskog nadzora zaštite okoliša

7.1.5.3. Odsjek za međunarodnu suradnju.

7.1.5.1. Odsjek inspekcijskog nadzora

Odsjek inspekcijskog nadzora obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, postupanja s otpadom, te zaštite mora, podmorja i obale sukladno propisima, nadzire provedbu potvrđenih međunarodnih ugovora iz područja zaštite okoliša, prati provedbu propisanih mjera zaštite okoliša i izvršavanje mjera propisanih inspekcijskim postupkom, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka i postupanja sa otpadom, obavlja poslove pripreme i izrade izvješća i programa za unaprjeđenje zakonitosti u području zaštite okoliša, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, te sudjeluje u složenim postupcima izvršenja inspekcijskih rješenja.

7.1.5.2. Odsjek za unaprjeđenje rada područnih jedinica inspekcijskog nadzora zaštite okoliša

Odsjek za unaprjeđenje rada područnih jedinica inspekcijskog nadzora zaštite okoliša obavlja poslove usklađivanja rada inspektora u područnim jedinicama u odnosu na pravodobnost izvršavanja i vođenje inspekcijskog i upravnog postupka te postupaka, koji prethode pokretanju sudbenih postupaka sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti zraka i Zakona o otpadu i drugim propisima, rješava o podnescima građana i drugih subjekata u vezi s postupanjem inspektora, izrađuje prijedloge naputaka i objašnjenja u vezi s primjenom propisa u odnosu na postupanje inspektora.

7.1.5.3. Odsjek za međunarodnu suradnju

Odsjek za međunarodnu suradnju obavlja stručne poslove i zadatke u vezi s međunarodnom suradnjom u odnosu na unaprjeđenje i usavršavanje rada inspektora zaštite okoliša, koordinira projekte i obavlja stručne poslove iz programa CARDS i drugih programa Europske unije koji se odnose na rad i usavršavanje inspekcije zaštite okoliša, te surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u vezi s procesom približavanja Republike Hrvatske europskim integracijama u području zaštite okoliša.

7.1.6. Odjel za instruktivni i unutarnji nadzor

Odjel za instruktivni i unutarnji nadzor nadzire primjenu postupovnih odredaba koje u svom radu primjenjuju inspektori, razvija modele povećanja učinkovitosti u postupanju inspekcije, priprema stručno osposobljavanje i usavršavanje inspektora, uspostavlja međusobnu suradnju tijela državne uprave i suradnju s odgovarajućim znanstvenim i obrazovnim ustanovama, nadzire nezakonitost rada i propuštanja izvršenja i poduzimanja mjera za koje je državni službenik ovlašten te obavljanje djelatnosti i poslova koji su u suprotnosti s interesima službe, ispituje okolnosti koje se odnose na utvrđivanje odgovornosti inspektora za povrede službenih dužnosti u vezi s neizvršavanjem i nesavjesnim izvršavanjem službeničkih obveza, izrađuje prijedloge akata za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti, utvrđuje standarde za opremu i materijalno tehnička sredstva za rad inspektora, te sudjeluje u upravnim nadzorima koje provodi Ministarstvo.

7.1.7. – 7.1.26. Odjeli inspekcijskog nadzora, područne jedinice

Odjeli inspekcijskog nadzora, područne jedinice u Zagrebu, Krapini, Sisku, Karlovcu, Varaždinu, Koprivnici, Bjelovaru, Rijeci, Gospiću, Virovitici, Požegi, Slavonskom Brodu, Zadru, Osijeku, Šibeniku, Vukovaru, Splitu, Pazinu, Dubrovniku i Čakovcu obavljaju poslove inspekcijskog nadzora gradnje građevina za koje građevnu dozvolu izdaje nadležni ured državne uprave i nadziru zakonitost rada svih sudionika u gradnji te obavljaju poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa iz područja zaštite okoliša, nadziru način i uvjete rada pravnih osoba registriranih ili ovlaštenih za obavljanje poslova zaštite okoliša, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, sudjeluju u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja u kojem provode nadzor, pripremaju izvješća i programe rada iz svoga djelokruga i odgovore na upite građana i drugih subjekata.

U područnim jedinicama u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku ustrojavaju se:

U Odjelu inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Zagrebu ustrojavaju se:

7.1.7.1. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Zagrebu za područje Grada Zagreba I

7.1.7.2. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Zagrebu za područje Grada Zagreba II

7.1.7.3. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Zagrebu za područje Zagrebačke županije

7.1.7.4. Odsjek inspekcijskog nadzora zaštite okoliša.

Pročelnik Područne jedinice u Zagrebu može odrediti da po potrebi građevinski inspektor, odnosno građevinski inspektor II vrste zvanja iz jednog odsjeka privremeno, provodi nadzor na području drugog odsjeka inspekcijskog nadzora gradnje.

7.1.7.1. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Zagrebu za područje Grada Zagreba I

Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Zagrebu za područje Grada Zagreba I obavlja poslove inspekcijskog nadzora zakonitosti i kvalitete gradnje, održavanja i uklanjanja građevina za koje građevnu dozvolu izdaje nadležni ured Grada Zagreba, odnosno odjeli Centar – Črnomerec, Medveščak – Maksimir, Trešnjevka, Susedgrad), kao i nad drugim građevinama na prijedlog glavnoga građevnog inspektora, nadziru zakonitost rada svih sudionika u gradnji, primjenu tehničkih i drugih propisa koji uređuju gradnju i postupanje s građevinama, te dokaze uporabljivosti građevnih proizvoda koji se upotrebljavaju u gradnji, sudjeluju u izradi propisa iz područja gradnje, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, izrađuju izvješća i programe rada iz svoga djelokruga, te pripremaju odgovore na upite i podneske građana i drugih subjekata.

7.1.7.2. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Zagrebu za područje Grada Zagreba II

Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Zagrebu za područje Grada Zagreba II obavlja poslove inspekcijskog nadzora zakonitosti i kvalitete gradnje, održavanja i uklanjanja građevina za koje građevnu dozvolu izdaje nadležni ured Grada Zagreba, odnosno odjeli Dubrava, Peščenica, Novi Zagreb, Sesvete, kao i nad drugim građevinama na prijedlog glavnoga građevnog inspektora, nadziru zakonitost rada svih sudionika u gradnji, primjenu tehničkih i drugih propisa koji uređuju gradnju i postupanje s građevinama, te dokaze uporabljivosti građevnih proizvoda koji se upotrebljavaju u gradnji, sudjeluju u izradi propisa iz područja gradnje, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, izrađuju izvješća i programe rada iz svoga djelokruga, te pripremaju odgovore na upite i podneske građana i drugih subjekata.

7.1.7.3. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Zagrebu za područje Zagrebačke županije

Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Zagrebu za područje Zagrebačke županije obavlja poslove inspekcijskog nadzora zakonitosti i kvalitete gradnje, održavanja i uklanjanja građevina za koje građevnu dozvolu izdaje nadležni ured Zagrebačke županije, kao i nad drugim građevinama na prijedlog glavnoga građevnog inspektora, nadziru zakonitost rada svih sudionika u gradnji, primjenu tehničkih i drugih propisa koji uređuju gradnju i postupanje s građevinama, te dokaze uporabljivosti građevnih proizvoda koji se upotrebljavaju u gradnji, sudjeluju u izradi propisa iz područja gradnje, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, izrađuju izvješća i programe rada iz svoga djelokruga, te pripremaju odgovore na upite i podneske građana i drugih subjekata.

7.1.7.4. Odsjek inspekcijskog nadzora zaštite okoliša

Odsjek inspekcijskog nadzora zaštite okoliša obavlja poslove inspekcijskog nadzora za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije nad primjenom propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, postupanja s otpadom, osim ako tim propisima nije drugačije određeno, te nadziru način i uvjete rada, tehničku opremljenost pravnih osoba registriranih ili ovlaštenih za obavljanje poslova zaštite okoliša i postupanja s otpadom, korištenje sredstava određenih za provedbu mjera zaštite okoliša, sudjeluju u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja u kojem provode nadzor, prate izvršavanje mjera koje se poduzimaju u inspekcijskom nadzoru, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, pripremaju izvješća i programe rada i za unaprjeđenje zaštite okoliša, daju smjernice za provedbu propisa i mjera zaštite okoliša.

U Odjelu inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Rijeci ustrojavaju se:

7.1.14.1. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Rijeci za područje Grada Rijeke

7.1.14.2. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Rijeci za ostalo područje Primorsko-goranske županije

7.1.14.3. Odsjek inspekcijskog nadzora zaštite okoliša.

7.1.14.1. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Rijeci za područje Grada Rijeke

Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Rijeci za područje Grada Rijeke obavlja poslove inspekcijskog nadzora zakonitosti i kvalitete gradnje, održavanja i uklanjanja građevina za koje građevnu dozvolu izdaje nadležni ured Primorsko-goranske županije, kao i nad drugim građevinama na prijedlog glavnoga građevnog inspektora, nadziru zakonitost rada svih sudionika u gradnji, primjenu tehničkih i drugih propisa koji uređuju gradnju i postupanje s građevinama, te dokaze uporabljivosti građevnih proizvoda koji se upotrebljavaju u gradnji, sudjeluju u izradi propisa iz područja gradnje, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, izrađuju izvješća i programe rada iz svoga djelokruga, te pripremaju odgovore na upite i podneske građana i drugih subjekata.

7.1.14.2. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Rijeci za ostalo područje Primorsko-goranske županije

Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Rijeci za ostalo područje Primorsko-goranske županije obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad građevinama za koje građevnu dozvolu izdaje nadležni ured Primorsko-goranske županije, kao i nad drugim građevinama na prijedlog glavnoga građevnog inspektora, nadziru zakonitost rada svih sudionika u gradnji, primjenu tehničkih i drugih propisa koji uređuju gradnju i postupanje s građevinama, te dokaze uporabljivosti građevnih proizvoda koji se upotrebljavaju u gradnji, sudjeluju u izradi propisa iz područja gradnje, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, izrađuju izvješća i programe rada iz svoga djelokruga, te pripremaju odgovore na upite i podneske građana i drugih subjekata.

7.1.14.3. Odsjek inspekcijskog nadzora zaštite okoliša

Odsjek inspekcijskog nadzora zaštite okoliša obavlja poslove inspekcijskog nadzora za područje Primorsko-goranske županije nad primjenom propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, postupanja s otpadom, osim ako tim propisima nije drugačije određeno, te nadziru način i uvjete rada, tehničku opremljenost pravnih osoba registriranih, ili ovlaštenih za obavljanje poslova zaštite okoliša i postupanja s otpadom, korištenje sredstava određenih za provedbu mjera zaštite okoliša, sudjeluju u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja u kojem provode nadzor, prate izvršavanje mjera koje se poduzimaju u inspekcijskom nadzoru, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, pripremaju izvješća i programe za unaprjeđenje zaštite okoliša, daju smjernice za provedbu propisa i mjera zaštite okoliša.

U Odjelu inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Osijeku ustrojavaju se:

7.1.20.1. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Osijeku za područje Grada Osijeka

7.1.20.2. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Osijeku za područje Osječko-baranjske županije

7.1.20.3. Odsjek inspekcijskog nadzora zaštite okoliša.

7.1.20.1. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Osijeku za područje Grada Osijeka

Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Osijeku za područje Grada Osijeka obavlja poslove inspekcijskog nadzora zakonitosti i kvalitete gradnje, održavanja i uklanjanja građevina za koje građevnu dozvolu izdaje nadležni ured Osječko-baranjske županije, kao i nad drugim građevinama na prijedlog glavnoga građevnog inspektora, nadziru zakonitost rada svih sudionika u gradnji, primjenu tehničkih i drugih propisa koji uređuju gradnju i postupanje s građevinama, te dokaze uporabljivosti građevnih proizvoda koji se upotrebljavaju u gradnji, sudjeluju u izradi propisa iz područja gradnje, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, izrađuju izvješća i programe rada iz svoga djelokruga, te pripremaju odgovore na upite i podneske građana i drugih subjekata.

7.1.20.2. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Osijeku za ostalo područje Osječko-baranjske županije

Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Osijeku za ostalo područje Osječko-baranjske županije obavlja poslove inspekcijskog nadzora zakonitosti i kvalitete gradnje, održavanja i uklanjanja građevina za koje građevnu dozvolu izdaje nadležni ured Osječko-baranjske županije, kao i nad drugim građevinama na prijedlog glavnoga građevnog inspektora, nadziru zakonitost rada svih sudionika u gradnji, primjenu tehničkih i drugih propisa koji uređuju gradnju i postupanje s građevinama, te dokaze uporabljivosti građevnih proizvoda koji se upotrebljavaju u gradnji, sudjeluju u izradi propisa iz područja gradnje, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, izrađuju izvješća i programe rada iz svoga djelokruga, te pripremaju odgovore na upite i podneske građana i drugih subjekata.

7.1.20.3. Odsjek inspekcijskog nadzora zaštite okoliša

Odsjek inspekcijskog nadzora zaštite okoliša obavlja poslove inspekcijskog nadzora za područje Osječko-baranjske županije nad primjenom propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, postupanja s otpadom, osim ako tim propisima nije drugačije određeno, te nadziru način i uvjete rada, tehničku opremljenost pravnih osoba registriranih, ili ovlaštenih za obavljanje poslova zaštite okoliša i postupanja s otpadom, korištenje sredstava određenih za provedbu mjera zaštite okoliša, sudjeluju u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja u kojem provode nadzor, prate izvršavanje mjera koje se poduzimaju u inspekcijskom nadzoru, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, pripremaju izvješća i programe za unaprjeđenje zaštite okoliša, daju smjernice za provedbu propisa i mjera zaštite okoliša.

U Odjelu inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Splitu ustrojavaju se:

7.1.23.1. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Splitu za područje Grada Splita

7.1.23.2. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Splitu za ostalo područje Splitsko-dalmatinske županije

7.1.23.3. Odsjek inspekcijskog nadzora zaštite okoliša.

7.1.23.1. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Splitu za područje Grada Splita

Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Splitu za područje Grada Splita obavlja poslove inspekcijskog nadzora zakonitosti i kvalitete gradnje, održavanja i uklanjanja građevina za koje građevnu dozvolu izdaje nadležni ured Splitsko-dalmatinske županije, kao i nad drugim građevinama na prijedlog glavnoga građevnog inspektora, nadziru zakonitost rada svih sudionika u gradnji, primjenu tehničkih i drugih propisa koji uređuju gradnju i postupanje s građevinama, te dokaze uporabljivosti građevnih proizvoda koji se upotrebljavaju u gradnji, sudjeluju u izradi propisa iz područja gradnje, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, izrađuju izvješća i programe rada iz svoga djelokruga, te pripremaju odgovore na upite i podneske građana i drugih subjekata.

7.1.23.2. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Splitu za ostalo područje Splitsko-dalmatinske županije

Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Splitu za ostalo područje Splitsko-dalmatinske županije obavlja poslove inspekcijskog nadzora zakonitosti i kvalitete gradnje, održavanja i uklanjanja građevina za koje građevnu dozvolu izdaje nadležni ured Splitsko-dalmatinske županije, kao i nad drugim građevinama na prijedlog glavnoga građevnog inspektora, nadziru zakonitost rada svih sudionika u gradnji, primjenu tehničkih i drugih propisa koji uređuju gradnju i postupanje s građevinama, te dokaze uporabljivosti građevnih proizvoda koji se upotrebljavaju u gradnji, sudjeluju u izradi propisa iz područja gradnje, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, izrađuju izvješća i programe rada iz svoga djelokruga, te pripremaju odgovore na upite i podneske građana i drugih subjekata.

7.1.23.3. Odsjek inspekcijskog nadzora zaštite okoliša

Odsjek inspekcijskog nadzora zaštite okoliša obavlja poslove inspekcijskog nadzora za područje Splitsko-dalmatinske županije nad primjenom propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, postupanja s otpadom, osim ako tim propisima nije drugačije određeno, te nadziru način i uvjete rada, tehničku opremljenost pravnih osoba registriranih, ili ovlaštenih za obavljanje poslova zaštite okoliša i postupanja s otpadom, korištenje sredstava određenih za provedbu mjera zaštite okoliša, sudjeluju u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja u kojem provode nadzor, prate izvršavanje mjera koje se poduzimaju u inspekcijskom nadzoru, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, pripremaju izvješća i programe za unaprjeđenje zaštite okoliša, daju smjernice za provedbu propisa i mjera zaštite okoliša.

7.2. Sektor pravnih i dokumentacijskih poslova

Sektor pravnih i dokumentacijskih poslova rješava o žalbama protiv prvostupanjskih inspekcijskih rješenja i zaključaka iz pravnog područja graditeljstva i zaštite okoliša, priprema i obavlja poslove u vezi s aktima za koje su pokrenuti upravni sporovi, surađuje s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana u odnosu na upravni postupak, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja rješavanja, obavlja poslove analize i praćenja stanja organizacijske strukture u područnim jedinicama, sudjeluje u izradi uputa i postupaka za rad inspekcijskih službenika, te daje stručna mišljenja i odgovore na predstavke, vodi propisane evidencije iz područja Uprave, priprema i izrađuje podloge za izvješća i programe rada Uprave i obavlja poslove informatizacije ustrojstvenih jedinica Uprave, organizira i osigurava informacije o nadzoru koji provode inspekcije Uprave,

Za obavljanje poslova u Sektoru za pravne i dokumentacijske poslove ustrojavaju se:

7.2.1. Odjel za pravne poslove i postupak u drugom stupnju

7.2.2. Odjel za dokumentacijske poslove.

7.2.1. Odjel za pravne poslove i postupak u drugom stupnju

Odjel za pravne poslove i postupak u drugom stupnju obavlja poslove u vezi s izradom i primjenom zakona i propisa o inspekcijskom nadzoru u području prostornog uređenja, gradnje, i zaštite okoliša, rješava inspekcijske upravne stvari drugog stupnja, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana u odnosu na rad i postupanje inspekcije.

U Odjelu za pravne poslove i postupak u drugom stupnju ustrojavaju se:

7.2.1.1. Odsjek za pravne poslove

7.2.1.2. Odsjek za postupak u drugom stupnju.

7.2.1.1. Odsjek za pravne poslove

Odsjek za pravne poslove obavlja pravne i upravne poslove, prati i nadzire primjenu zakona i drugih propisa te sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave, surađuje s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vezi pokrenutih kaznenih postupaka, sudbenim i drugim tijelima državne uprave te jedinicama područne (regionalne) samouprave, priprema i obavlja poslove u vezi akata za koje su pokrenuti upravni sporovi, daje stručna mišljenja o primjeni propisa te sudjeluje u pripremi stručnog usavršavanja, uputa i postupaka u radu inspektora te odgovora na podneske građana i drugih subjekata.

7.2.1.2. Odsjek za postupak u drugom stupnju

Odsjek za postupak u drugom stupnju rješava o žalbama protiv prvostupanjskih inspekcijskih rješenja i zaključaka iz pravnog područja graditeljstva i zaštite okoliša, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana u odnosu na upravni postupak, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja rješavanja upravne stvari.

7.2.2. Odjel za dokumentacijske poslove

Odjel za dokumentacijske poslove organizira informatizaciju inspekcijskog postupanja iz djelokruga Uprave, osigurava podloge za programe i izvješća o radu Uprave i korištenje baza, evidencija i drugih podataka o obavljanju inspekcijskog nadzora, te organizira i osigurava informacije o inspekcijskom nadzoru i obavlja poslove uredskog poslovanja.

U Odjelu za dokumentacijske poslove ustrojavaju se:

7.2.2.1. Odsjek za dokumentacijske poslove

7.2.2.2. Odsjek za informiranje.

7.2.2.1. Odsjek za dokumentacijske poslove

Odsjek za dokumentacijske poslove planira i koordinira informatizaciju inspekcijskog postupanja iz djelokruga Uprave, osigurava korištenje odgovarajućih baza podataka, vodi evidencije i druge podatke za računalne baze podataka koji se odnose na obavljanje inspekcijskog nadzora, sudjeluje u provedbi izdavačkih programa iz djelokruga Ministarstva, priprema i izrađuje podloge za programe i izvješća o radu Uprave, te sudjeluje u poslovima informatizacije ustrojstvenih jedinica Uprave.

7.2.2.2. Odsjek za informiranje

Odsjek za informiranje organizira i osigurava informacije o nadzoru koji provode inspekcije Uprave, vodi evidencije predmeta zaprimljenih u Upravi, usmjerava i odgovara na usmene i pisane upite građana i drugih subjekata u vezi s postupanjem inspekcije, te obavlja stručno-tehničke poslove koji se odnose na uredsko poslovanje, prijepis i pismohranu.Pregled svih ustrojstvenih jedinica:


1. Kabinet ministra

2. Samostalni odjel za unutarnju reviziju

3. Tajništvo Ministarstva

4. Samostalna služba za žalbe i upravni nadzor

5. Samostalna služba za zakonodavstvo

6. Uprava za prostorno uređenje

7. Uprava za inspekcijske poslove

8. Uprava za zaštitu okoliša

9. Uprava za strateške i integracijske procese u zaštiti okoliša

10. Uprava za stanovanje, komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

11. Zavod za prostorno planiranje.


Informacije na info@poslovniforum.hr
 
Poslovni forum - One Stop Shop

Istraživanje tržišta
Poslovni izvještaji
Internet marketing
Izrada web stranica
Izrada CMS stranica
Hosting i domene
Imenici i adresari
Poslovni ugovori
Poslovni planovi
Poslovne usluge
Trgovine i usluge
Poslovna psihologija
Poslovni programi
Oglasi i obavijesti
Korisni linkovi
Besplatne stvari
Poslovni forum
Primjeri ugovora
Poslovne ponude
  Napomena!

 Internet je dostupan milijunima ljudi. Ipak, neke tvrtke još uvijek ne shvaćaju moć Interneta.
 Neke tvrtke uopće nemaju internet stranice, a neke imaju tako amaterske i loše da je to gotovo nevjerojatno.
 Priuštite si stvarno kvalitetne stranice. Sada po prvi puta imate priliku kvalitetno predstaviti svoju tvrtku milijunima ljudi.
 Da li ćete tu priliku iskoristiti, to ovisi samo o Vama.


  CMS - Content Menagment System - Izrada web stranica

 Što je to CMS?

CMS ili Content Menagment System je izraz za programirane internet stranice što Vam omogućava da samostalno i jednostavno unosite ili brišete sadržaj sa svojih internet stranica putem jednostavnog i preglednog administratorskog sučelja, a što je vrlo bitno, bez ikakvih posebnih predznanja.
Za rad Vam dovoljan je samo Vaš preglednik web stranica (browser), a to je upravo Vaš Internet Explorer ili neki drugi program koji upravo i sada koristite kada čitate ovaj tekst.

Tekst je moguće unositi direktno ili tako da ga jednostavno kopirate iz Microsoft Worda ili drugog tekst editora, a formatirate ga onako kako ste navikli u svom programu za obradu teksta. Kao što pišete stranice u Wordu, ili Excelu, tako pišete i sadržaj za Vaše web stranice, direktno u Vašem Control panelu, ili sve napišete u npr. Wordu, a potom to isto kopirate na svoje stranice. Da ste naručili i "klasičnu" izradu web stranica, svejedno bi morali pripremiti tekst i fotografije.
Kako bi se upoznali sa CMS aplikacijama pripremili smo Vam veliki broj primjera i pregleda.
 Detaljne informacije o izradi CMS internet stranica - Klikni i saznaj!
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
POSLOVNI FORUM - BAZA PODATAKA HRVATSKOG GOSPODARSTVA - ADRESAR POSLOVNIH SUBJEKATA - IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZEĆA I OBRTNIKE - WEB HOSTING - PREGLED NAJVAŽNIJIH ZAKONA - PREDSTAVLJANJE I POVEZIVANJE POSLOVNIH SUBJEKATA - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA I INVESTICIJSKIH PROJEKATA - ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA - MARKETING - WEB DESIGN - ZAJMOVI - KREDITI - INFORMACIJE - TEČAJNA LISTA - JAVNI NATJEČAJI - PRAVO - PRAVNI SAVJETI - POREZI - EKONOMIJA - FINANCIJE - BANKARSTVO - POSLOVNI FORUM - PREGLED KORISNIH PRILOGA - PRETRAŽIVANJE BAZE PODATAKA - PREGLED PONUDE I POTRAŽNJE - ZASTUPANJE - TRGOVAČKO POSREDOVANJE - KONZALTING - VIJESTI - INFORMACIJE - POSTANITE KORISNIK POSLOVNOG FORUMA - NAJBRŽI I NAJLAKŠI PUT DO SVIH INFORMACIJA - WEB WINDOWS HOSTING - IZRADA INTERNET STRANICA - KNJIGOVODSTVO - IZRADA INVESTICIJSKIH PROGRAMA - TURIZAM - INDUSTRIJA - TRGOVINA - POSLOVNI FORUM - BAZA PODATAKA POSLOVNIH SUBJEKATA - PRETRAŽIVANJE - PREGLED PONUDE I POTRAŽNJE - FINANCIRANJE NOVIH IDEJA - UVOZ - IZVOZ - TRGOVAČKO PRAVO - UGOVORI - RAČUNOVODSTVO - ADRESARI I POSLOVNI IMENICI - PREGLED PONUDE I POTRAŽNJE - PROVJERA BONITETA - KONZULTACIJE - MARKETING - PRIMJERI TRGOVAČKIH UGOVORA - NACIONALNA KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI - BAZA PODATAKA - FINANCIJE - PODUZETNIŠTVO - PONUDA I POTRAŽNJA PODUZEĆA - SAMOSTALNE DJELATNOSTI - KONCESIJE - VIJESTI - ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA - ANKETA - MAILING LISTA - POSEBNI PRILOZI - INFORMATIKA I POSLOVNE USLUGE - KONZALTING - PREGLED PONUDE PROIZVODA I USLUGA - KATALOG HRVATSKIH PROIZVODA - SVE INFORMACIJE NA DOHVAT RUKE
Sva prava pridržana - Poslovni forum d.o.o. - www.poslovniforum.hr  -   info@poslovniforum.hr