POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
26. 4. 2018.  
POSLOVNE USLUGE BAZE PODATAKA ISTRAŽIVANJA ZASTUPANJE PUBLIKACIJE
IZRADA STRANICA WEB HOSTING E-MARKETING AKTUALNO KONTAKT
Poslovni forum 1 Poslovni forum 6
Poslovni forum 2 Poslovni forum 7
Poslovni forum 3 Poslovni forum 8
Poslovni forum 4 Poslovni forum 9
Poslovni forum 5 Poslovni forum 10
Poslovni web katalog POSLOVNI FORUM
PRAVO I POREZI

Broj 3/2004, sadržaj (interna arhiva)

Građansko postupovno pravo
Novčane kazne u sudskim postupcima kao prihod Državnog proračuna

Ivica CRNIĆ, dipl. iur.

Više propisa sadrži odredbe o novčanim kaznama koje se izriču u postupcima koje provodi sud. Izrečene kazne su prihod Državnog proračuna.

U ovom članku autor piše o načinu naplate tih kazni kad osoba koja je osuđena na plaćanje takve kazne u parničnom, kaznenom ili prekršajnom postupku odbije dragovoljno ispuniti tu svoju obvezu. Isto se odnosi i na troškove kaznenih ili prekršajnih postupaka koji su također prihod proračuna.
3
Ovršno pravo
Zadužnica nakon Novele Ovršnog zakona 2003.

Mr. sc. Miljenko GIUNIO, dipl. iur.

Zadužnica je ušla u hrvatsku poslovnu praksu praktički nakon noveliranja Ovršnog zakona 1999., svojim ovršnopravnim redizajnom, uz istodobnu ekskomunikaciju akceptnog naloga kao sredstva osiguranja plaćanja. U novom sustavu platnog prometa u Hrvatskoj (primjenom Zakona o platnom prometu u zemlji, od proljeća 2002.) praktički je iščezao ček, a najnoviji bankarski tretman mjenice učinio je i taj komercijalni vrijednosni papir malo uporabljivim u svojstvu instrumenta osiguranja plaćanja. Te su okolnosti naglasile značenje zadužnice, toga endemskoga hrvatskog ovršnopravnog instituta. No, sinergijski učinak dvaju zakona proizveo je u platnome prometu dvojbe oko nekih rješenja u fazi naplate s računa dužnika, glavnoga dužnika i jamaca. Čini se da je novela Ovršnog zakona 2003. to razriješila. Autor u ovome članku prikazuje zadužnicu kao sredstvo osiguranja novčanih tražbina, značaj te isprave i njezino funkcioniranje, posebno nakon spomenute novele Ovršnog zakona.
5
Ugovor o radu na određeno vrijeme i redoviti otkaz

Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

Zakonom o radu propisano je da se ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme može redovito otkazati samo ako je takva mogućnost otkazivanja predvi đena ugovorom. Ako ona nije ugovorena ali su ugovoreni samo otkazni rokovi, to je pitanje koje je dvojbeno u praksi, ali i na teorijskoj razini. Argumentiran odgovor na to iznosi se u ovome članku.
11
Porezno pravo
Koji se općinski ili gradski porezi moraju prijaviti do 31. 3. 2004.

Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ-KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Radi utvrđivanja općinskih ili gradskih poreza, pravne i fizičke osobe trebaju nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o imovini - vlasništvu kuća za odmor, neobrađenog obradivog poljoprivrednog zemljišta, nekorištenih poduzetničkih nekretnina te neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Porezna prijava predaje se do kraja ožujka 2004., a obvezni su je podnijeti svi oni porezni obveznici kod kojih je u odnosu na postojeće evidencije Porezne uprave došlo do promjene stanja glede podataka mjerodavnih za utvrđivanje poreza, te pravne i fizičke osobe koji su postali novi obveznici poreza.
13
O poreznom postupku

Mr. sc. Stanka STOJIĆ, dipl. iur.

Pravilno proveden postupak prilikom rješavanja poreznih stvari pretpostavka je formalne zakonitosti. U ovome članku, autorica analizira neke nedostatke toga postupka, odnosno preispituje oportunost nekih instituta, te predlaže mogućnosti zahvata radi njegove učinkovitije primjene u praksi.
16
Žalba u poreznom postupku

Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.

Protiv poreznog akta, odnosno poreznog rješenja i zaključka kojim je odlučeno o pojedinačnim pravima i obvezama iz porezno-pravnog odnosa može se podnijeti žalba. Ona se može podnijeti i onda kada žalitelj istakne kako o njegovu zahtjevu za donošenjem navedenog akta nije donesena odluka u propisanom roku. Žalbu je na taj akt ovlašten podnijeti svatko o čijim se pravima ili obvezama odlučivalo u poreznom postupku prvog stupnja, te onaj tko ima pravni interes. O svemu, na detaljan i transparentan način autor piše u ovome članku.
22
Raskid ugovora zbog zakašnjenja i neispunjenja (I.)

Prof. dr. sc. Zvonimir SLAKOPER

posljedica neispunjenja ili zakašnjenja s ispunjenjem ugovorne obveze od strane dužnika. Nakon uvodnih terminoloških napomena i kratko raspravljenog strukturiranja ove teme u literaturi, iznose se opće pretpostavke raskida zbog neispunjenja ili zakašnjenja, a to su postojanje ugovorne obveze da se ne radi o neznatnom dijelu obveze te postojanje neispunjenja ili zakašnjenja. Posljednji pojmovi - i njihov međusobni odnos - obrađeni su i definirani posebice podrobno.
27
Šutnja kod sklapanja trgovačkih ugovora

Prof. dr. sc. Branimir LUKŠIĆ

U ovome se članku na transparentan i zanimljiv način razmatra problematika vezana uz šutnju kod sklapanja trgovačkih ugovora, i to za šutnju na ponudu i šutnju na tzv. trgovačko pismo potvrde. Autor u ovome članku materiju raščlanjuje poredbenom metodom prikazujući je kroz propise više zemalja i odredbe međunarodnog unifikacijskog prava.
32
Pomorsko pravo
Ugovor o zakupu broda u hrvatskom pravu

Prof. dr. sc. Ivo GRABOVAC

osoba koja raspolaže brodom, daje zakupoprimatelju određeni brod na uporabu uz plaćanje zakupnine, radi obavljanja plovidbene djelatnosti.

Na odnose koji iz ovog ugovora proistječu primjenjuju se pravila Pomorskog zakonika uz podrednu primjenu Zakona o obveznim odnosima, odnosno specijalnih propisa.
36
Kazneno pravo
Prikaz Konvencije UN protiv korupcije i njezino značenje za RH - mjere za sprječavanje korupcije (čl. 5. do 14.)

Doc. dr. sc. Davor DERENČINOVIĆ

U meksičkoj Meridi 9. prosinca 2003. na diplomatskoj konferenciji, otvorena je za potpisivanje Konvencija protiv korupcije UN koju je dosad potpisalo 99 država među kojima i RH. Riječ je o prvom globalnom međunarodnopravnom instrumentu koji je pravno obvezujući za države stranke i koji, za razliku od regionalnih i sektorskih konvencija (npr. Kaznenopravne konvencije o korupciji Vijeća Europe) propisuje sveobuhvatne mjere (preventivne, edukativne i represivne) koje su države dužne provesti u sprječavanju i suzbijanju korupcije. Za sve države koje su potpisale Konvenciju i koje namjeravaju postati njezinim strankama (30 ratifikacija je uvjet za stupanje na snagu), važno je usuglasiti nacionalna zakonodavstva, ali i postojeću praksu s konvencijskim odredbama koje uređuju aspekte kriminalizacije određenih korupcijskih ponašanja (davanje i primanje mita, protuzakonito poslovanje, zloporaba položaja i ovlasti, prikrivanje itd.), obvezu država na suradnju s civilnim društvom i medijima, provedbu preventivnih mjera u privatnom sektoru, afirmaciju uređenja sukoba interesa i dr. S obzirom na to da je među potpisnicama Konvencije i RH, koja je od samog početka antikorupcijskih nastojanja međunarodne zajednice sudjelovala u antikorupcijskoj koaliciji i koja je postala strankom nekih već donesenih regionalnih konvencija (Kaznenopravne konvencije o korupciji i Građanskopravne konvencije o korupciji Vijeća Europe), izražavanje spremnosti da postane strankom prve globalne antikorupcijske konvencije otvara niz zanimljivih pitanja vezanih uz sadržaj i dinamiku usklađivanja nacionalnog zakonodavstva i relevantne prakse s međunarodnim standardima. Neki od odgovora na postavljena pitanja sadržajem su ovoga prikaza, tematski podijeljenog u četiri poglavlja (mjere za sprječavanje korupcije, kaznene odredbe, međunarodna suradnja, usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s Konvencijom). Tema prvog poglavlja je analiza mjera za sprječavanje korupcije (čl. 5. do 14. Konvencije).
38
Trgovačko pravo
Zakon o elektroničkoj trgovini - sklapanje ugovora u elektroničkom obliku i pružanje usluga informacijskog društva

Mr. sc. Zlatko ĆESIĆ, dipl. iur.

Donošenjem Zakona o elektroničkoj trgovini u nas je zakonodavno uređeno područje elektroničke trgovine. Ovim se Zakonom uređuje pružanje usluga informacijskog društva, odgovornost davatelja usluga informacijskog društva, te pravila u vezi sa sklapanjem ugovora u elektroničkom obliku.

Zakon o elektroničkoj trgovini kompatibilan je Zakonu o elektroničkom potpisu koji je donesen početkom 2002.

S obzirom na materiju koja je uređena Zakonom o elektroničkoj trgovini, autor je ovaj članak podijelio u dvije cjeline - prvu, koja se bavi sklapanjem ugovora o elektroničkom obliku i drugu, koja je posvećena uslugama informacijskog društva i davatelju tih usluga.
46
Posebni dodatak
Popis s adresama područnih ureda Porezne uprave s ispostavama
55
Pravo Europske unije - europske integracije
Unutarnje tržište EU - usklađivanje tehničkog zakonodavstva

Mr. sc. Dubravka VLAŠIĆ-PLEŠE, dipl. iur.

Autorica u ovome članku iznosi osnove europskog sustava tehničkog zakonodavstva, kratak prikaz ostvarenih i planiranih zakonodavnih aktivnosti RH u tom području, te naznaku svih promjena koje se planiraju na razini EU u ovom segmentu, a koje RH mora uzeti u obzir prilikom usklađivanja tehničkog zakonodavstva, koje je bitno područje za postizanje učinkovitog funkcioniranja tržišta EU. Usklađivanje tehničkog zakonodavstva obuhvaća usklađivanje nacionalnih tehničkih propisa s europskim, preuzimanje i primjenu europskih normi kao nacionalnih, te usklađivanje nacionalnih postupaka ocjene sukladnosti, akreditacije i nacionalnog mjeriteljskog sustava.
60
Vijesti iz Europske unije

Izvješće Europske komisije o zemljama zapadnog Balkana
Izvješće o provedbi SSP-a za studeni i prosinac 2003. godine
Komisija zbog proširenja EU traži nove trgovinske pregovore s Hrvatskom
Radni ručak predstavnika zemalja kandidatkinja u Bruxellesu i III. kohezijsko izvješće
Dugi put prema uvođenju eura za zemlje pristupnice
Izvješće o telekomunikacijama u zemljama kandidatkinjama
EIB daje 75 milijuna eura zajma za male projekte u Sloveniji
Europska komisija donijela odluku o zrakoplovnoj kompaniji Ryanairu
Novosti u pravilima subvencioniranja brodogradnje
Spora provedba ciljeva iz Lisabona
Proširena mreža Euro info centara
Europska istraživačka mreža širi se na Balkan uz potporu EU
Švicarska postala pridružena članica u Šestom okvirnom programu EU
U prosincu prošle godine pad godišnje inflacije na 2% u euro zoni odnosno na 1,8% u EU 15
Stabilna nezaposlenost u prosincu: 8,8% u euro zoni, 8% u EU15
63
Tumačenja i stajališta državnih tijela, tijela jedinica područne (regionalne) samouprave i javnih ustanova
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

Obračun PDV-a u postupku cesije
PDV - osnivanje prava služnosti
Ovjera obrasca PDV-P
PDV - ispostavljanje računa u maloprodaji tiskovina
PDV - primjena propisa pri izvozu
Osnovica PDV-a - naknada za koncesiju
Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV-a) za 2003. godinu
69
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, supruga Austrijanka
75
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

Izuzimanje nekretnine iz obrta i oporezivanje dohotka od imovine
Oslobođenje od plaćanja poreza na najam stana
Oslobođenje od plaćanja poreza na području posebne državne skrbi
Isplata plaće po sudskim presudama i izdavanje računa za obavljanje gospodarske djelatnosti jedinica lokalne i područne samouprave
Izuzeće od plaćanja poreza na dohodak zaposlenika u Europskoj banci za obnovu i razvoj
Porezno priznate premije dopunskog zdravstvenog osiguranja
75
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

Primjena poreznih propisa kod kapitalnih poslovnih promjena
78
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

Plaćanje indirektne spomeničke rente
Plaćanje prireza porezu na dohodak
Utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina prema odredbama Ovršnog zakona
Naplata upravne pristojbe
Oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi za posjedovne listove
Oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi - izdavanje uvjerenja o posjedovanju cestovnog motornog vozila
Oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi za izdavanje uvjerenja o prebivalištu
Oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe
79
Ministarstvo financija - Carinska uprava

Uvoz vina od strane pravne osobe koja nije registrirana za trgovinu s inozemstvom
Poseban porez na voćno vino
Poseban porez pri nabavi alkohola za čišćenje strojeva
Poseban porez na voćno vino
81
Ministarstvo pravosuđa

Koji se propisi primjenjuju na radno-pravni status službenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a posebno u odnosu na obvezu polaganja državnog stručnog ispita
Rad po ugovoru o djelu i radni staž u struci
Zakon o državnim službenicima i namještenicima ne predviđa mogućnost oslobađanja od obveze polaganja državnog stručnog ispita, osim državnih službenika s položenim pravosudnim ispitom
Nespojivost člana poglavarstva i ravnatelja ustanove ili direktora trgovačkog društva u vlasništvu jedinice lokalne samouprave
Pravo na izbor kandidata prema natječaju u upravni odjel jedinice lokalne samouprave
Stjecanje vlasništva na imovini trgovačkog društva od strane jedinice lokalne samouprave
Mišljenje o nadležnosti županijskog ureda odnosno ureda državne uprave u županijama
82
Ministarstvo rada i socijalne skrbi

Prekovremeni rad u graditeljstvu i zaštita prava na plaću
Dvokratno dnevno radno vrijeme i pravo na odmor (stanku)
Konstituirajuća sjednica radničkog vijeća
Određivanje sindikalnih povjerenika iz dvaju sindikata koji uživaju pravnu zaštitu kod poslodavca
Promjena trajanja i rasporeda radnog vremena zbog povećane proizvodnje i mogućnosti poslodavca
85
Državni inspektorat

Tumačenje vođenja popisa robe
Prodaja tiska putem pokretnog prodavača
Zakon o zaštiti potrošača
Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda
87
Domaća sudska praksa
Stvarno pravo
88
Obvezno pravo

Ništavi ugovori (čl. 63. ZOO-a)
Ništavi ugovori - djelomična ništavost (čl. 103. ZOO-a)
CEsija - koje se tražbine mogu prenijeti ugovorom (čl. 436. ZOO-a)
Ugovor o zakupu - pojam (čl. 567. ZOO-a)
Uskladištenje - skladištarevo založ- no pravo (čl. 736. ZOO-a)
88
Pravo trgovačkih društava

Sudski registar - učinak upisa (čl. 66. ZTD-a)
Nema pravnog interesa za podnošenje žalbe pravna osoba o čijim registarskim promjenama nije odlučivano
Ukidanje trgovačkog društva (čl. 621. ZTD-a)
90
Radno pravo

Primjena općih propisa obveznoga prava (čl. 6. ZR-a)
Štrajk - organizatori (čl. 202.a ZR-a)
91
Parnični postupak

Svrhovita delegacija (čl. 68. ZPP-a)
Troškovi parničnog postupka - odluka drugostupanjskog suda (čl. 166. ZPP-a)
Pravomoćnost presude (čl. 333. ZPP-a)
92
Ovršni postupak

Osnove za određivanje ovrhe - prijenos obveze (čl. 29. OZ-a)
92
Prekršajno pravo

Sud je ovlašten odbaciti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka samo u slučajevima predvi đenim zakonom
Urednost zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka sud ispituje prije zakazivanja glavne rasprave
Okrivljenik nema pravni interes pobijati rješenje o prekršaju na svoju štetu
Radnjom prekršaja ne mora u svakom slučaju biti ostvarena i neka konkretna posljedica
Podatke o gospodarskom ribolovu i uzgoju dužne su dostavljati samo one osobe koje doista obavljaju djelatnost gospodarskog ribolova i uzgoja
93
Kazneno pravo

Odgovorna osoba
Prenošenje mjesne nadležnosti suda
Pojam državnog tijela - državno odvjetništvo
Iskaz okrivljenika
Uručenje imovine stranoj državi
94
Porezno pravo

Utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnine (čl. 9. ZOPNPN)
Usporedna dokumentacija koju porezni obveznik vodi za vlastite potrebe - utvrđivanje dnevnog prometa (čl. 16. ZOPND)
Neevidentirani promet u naplatnom uređaju (čl. 16. ZOPND)
Porezni obveznici čije se poslovanje uspoređuje (čl. 18. ZPPNDV)
Porez na tvrtku (čl. 42. ZOFJLSIU)
Razvrstavanje prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti i plaćanje poreza na tvrtku (čl. 42. ZOFJLSIU)
95
Inozemna sudska praksa i stajališta
Porez na dohodak

Za stjecanje koristi od kamata - skrivene isplate - nije bitan ugovor o zajmu
Plaćanja članovima društva - članovima uprave kao nadoknade za rad
97
Porez na dobitak

Faktori za utvrđivanje porezne osnovice poduzeća s obzirom na mjesto obavljanja djelatnosti
100
Porez na dodanu vrijednost

Nema vlastite potrošnje kad je automobil ušao u imovinu društva bez PDV-a (praksa Europskog suda)
101
Informacije iz zemlje i svijeta
Informacije iz zemlje i svijeta - Pravo i porezi

Drama oko donošenja proračuna
Obveznice HBOR-a
Zabi kredit EBRD-a
Novo izdanje državnih obveznica u iznosu 200 mil. eura uvršteno na Zagrebačku burzu
Kamate na jednogodišnje trezorske zapise
HNB uvodi tržišne, umjesto administrativnih mjera regulacije
Hrvatska i izvješće o tranziciji
Prihodi FINE veći za 26 posto u odnosu na 2002.
Banke osnivaju tvrtku za kontrolu neplatiša
Dug na dug
Koliki je deficit
Hrvatske banke u 2003. ostvarile 2,8 mlrd kuna dobitka prije oporezivanja
Mirovinski fondovi
Međunarodne pričuve HNB iznad 8,2 mlrd dolara početkom veljače
Sretna simbioza građana i bankara
Država planira u roku godinu dana prodati udjele u 823 trgovačka društva
Odlike i mane jedinstvenog PDV-a
Porast krivotvorenih kuna 134 posto
Dalmaciji tri a Opatiji samo jedna zvjezdica
Gradi se luksuzni turistički centar
U 11 mjeseci lani 7% više turista
Hrvatska obrtnička komora ustrojava savjetodavnu službu
Poslovne banke pred odlukom snižavanja kamatnih stopa za poduzetništvo
Stručni skup za građevinare
Dozvole za obavljanje energetskih djelatnosti
Izmjene i dopune odluke o plaćanju komorskog doprinosa
Izmjene 45 zakona u ime EU
Kako EU dijeli novac
Program za razvoj Hrvatske
Reuters: Estonija uvodi euro 2007. godine, a Latvija, Litva i Slovenija 2008.
Projekt navodnjavanja
Trgovinski deficit iznad 7 mlrd USD
Inflacija lani - 1,8%
Autocestom od Rijeke do Trsta i Austrije do 2007.
Europski koridori važni za Hrvatsku
Oznake autocesta
Izgradnja Masleničkog mosta
Ploče prve na Jadranu
Sređeni registar uvjet razvoja
Naknada za zagađivanje okoliša
Kad će agencija za inodug?
Hrvatski suci uskoro idu na obuku u Haag
Splitu i Zagrebu još 10.000 zaostataka
Otvoreno 2934 stečajeva
Negativni odjeci našeg prijedloga podjele zemlje na pet statističkih regija
Hoćemo li rušiti naplatne kućice?
U samo 4 godine sindikati su izgubili čak 30 posto članova
Svijet bez nafte za 40 godina
Iz EU u Ameriku otišlo 400.000 znanstvenika
Rusija rezervirala 2,1 mlrd dolara za plaćanje dugova Pariškom klubu
EU i Njemačka u sukobu oko proračuna Unije
Bitka za kvote
Gospodarstvo prije politike
VW prošle godine zabilježio 57% manji dobitak
102
Odgovori na pitanja

Puno i nepuno radno vrijeme
Povratak s porodnoga dopusta i korištenje godišnjega odmora
Ovrha na plaći
Prava i obveze iz radnoga odnosa - ovlaštenje za odlučivanje
Prijenos poslovnog udjela između pravnih osoba bez naknade s aspekta poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobitak
Naknada za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor
Razvrgnuće suvlasništva isplatom
Ugovor o prodaji - isplata cijene
Neodvojivost založnog prava od zaloga
Prestanak rada određenih državnih institucija
Podizanje tužbe i prekid zastare
Naknada nematerijalne štete
Funkcija kontrole postupka javne nabave
Nasljeđivanje autorskog prava
Dividendne dionice
Revizija osnivanja
112
Pregled novih propisa
Pregled novih propisa - Narodne novine
118

www.poslovniforum.hr/zakoni/ 
Poslovni forum - One Stop Shop

Istraživanje tržišta
Poslovni izvještaji
Internet marketing
Izrada web stranica
Izrada CMS stranica
Hosting i domene
Imenici i adresari
Poslovni ugovori
Poslovni planovi
Poslovne usluge
Trgovine i usluge
Poslovna psihologija
Poslovni programi
Oglasi i obavijesti
Korisni linkovi
Besplatne stvari
Poslovni forum
Primjeri ugovora
Poslovne ponude
  Napomena!

 Internet je dostupan milijunima ljudi. Ipak, neke tvrtke još uvijek ne shvaćaju moć Interneta.
 Neke tvrtke uopće nemaju internet stranice, a neke imaju tako amaterske i loše da je to gotovo nevjerojatno.
 Priuštite si stvarno kvalitetne stranice. Sada po prvi puta imate priliku kvalitetno predstaviti svoju tvrtku milijunima ljudi.
 Da li ćete tu priliku iskoristiti, to ovisi samo o Vama.


  CMS - Content Menagment System - Izrada web stranica

 Što je to CMS?

CMS ili Content Menagment System je izraz za programirane internet stranice što Vam omogućava da samostalno i jednostavno unosite ili brišete sadržaj sa svojih internet stranica putem jednostavnog i preglednog administratorskog sučelja, a što je vrlo bitno, bez ikakvih posebnih predznanja.
Za rad Vam dovoljan je samo Vaš preglednik web stranica (browser), a to je upravo Vaš Internet Explorer ili neki drugi program koji upravo i sada koristite kada čitate ovaj tekst.

Tekst je moguće unositi direktno ili tako da ga jednostavno kopirate iz Microsoft Worda ili drugog tekst editora, a formatirate ga onako kako ste navikli u svom programu za obradu teksta. Kao što pišete stranice u Wordu, ili Excelu, tako pišete i sadržaj za Vaše web stranice, direktno u Vašem Control panelu, ili sve napišete u npr. Wordu, a potom to isto kopirate na svoje stranice. Da ste naručili i "klasičnu" izradu web stranica, svejedno bi morali pripremiti tekst i fotografije.
Kako bi se upoznali sa CMS aplikacijama pripremili smo Vam veliki broj primjera i pregleda.
 Detaljne informacije o izradi CMS internet stranica - Klikni i saznaj!
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
POSLOVNI FORUM - BAZA PODATAKA HRVATSKOG GOSPODARSTVA - ADRESAR POSLOVNIH SUBJEKATA - IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZEĆA I OBRTNIKE - WEB HOSTING - PREGLED NAJVAŽNIJIH ZAKONA - PREDSTAVLJANJE I POVEZIVANJE POSLOVNIH SUBJEKATA - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA I INVESTICIJSKIH PROJEKATA - ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA - MARKETING - WEB DESIGN - ZAJMOVI - KREDITI - INFORMACIJE - TEČAJNA LISTA - JAVNI NATJEČAJI - PRAVO - PRAVNI SAVJETI - POREZI - EKONOMIJA - FINANCIJE - BANKARSTVO - POSLOVNI FORUM - PREGLED KORISNIH PRILOGA - PRETRAŽIVANJE BAZE PODATAKA - PREGLED PONUDE I POTRAŽNJE - ZASTUPANJE - TRGOVAČKO POSREDOVANJE - KONZALTING - VIJESTI - INFORMACIJE - POSTANITE KORISNIK POSLOVNOG FORUMA - NAJBRŽI I NAJLAKŠI PUT DO SVIH INFORMACIJA - WEB WINDOWS HOSTING - IZRADA INTERNET STRANICA - KNJIGOVODSTVO - IZRADA INVESTICIJSKIH PROGRAMA - TURIZAM - INDUSTRIJA - TRGOVINA - POSLOVNI FORUM - BAZA PODATAKA POSLOVNIH SUBJEKATA - PRETRAŽIVANJE - PREGLED PONUDE I POTRAŽNJE - FINANCIRANJE NOVIH IDEJA - UVOZ - IZVOZ - TRGOVAČKO PRAVO - UGOVORI - RAČUNOVODSTVO - ADRESARI I POSLOVNI IMENICI - PREGLED PONUDE I POTRAŽNJE - PROVJERA BONITETA - KONZULTACIJE - MARKETING - PRIMJERI TRGOVAČKIH UGOVORA - NACIONALNA KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI - BAZA PODATAKA - FINANCIJE - PODUZETNIŠTVO - PONUDA I POTRAŽNJA PODUZEĆA - SAMOSTALNE DJELATNOSTI - KONCESIJE - VIJESTI - ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA - ANKETA - MAILING LISTA - POSEBNI PRILOZI - INFORMATIKA I POSLOVNE USLUGE - KONZALTING - PREGLED PONUDE PROIZVODA I USLUGA - KATALOG HRVATSKIH PROIZVODA - SVE INFORMACIJE NA DOHVAT RUKE
Sva prava pridržana - Poslovni forum d.o.o. - www.poslovniforum.hr  -   info@poslovniforum.hr