POSLOVNI FORUM
Poslovne informacije
info
 

ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE

Pregled propisa koji reguliraju obračunavanje zatezne kamate


Za period do 22. listopada 1993. godine primjenjuje se: Zakon o visini stope zatezne kamate (NN 53/91), kojim se visina stope zatezne kamate utvrđuje u visini eskontne stope (NBJ) NBH uvećane 20%. Zatezna kamata obračunava se mjesečno primjenom konformnog načina obračuna.

Za razdoblje od 22. listopada 1993. godine primjenjuje se: Uredba o visini stope zatezne kamate (NN 95/93), kojom se visina stope zatezne kamate utvrđuje u visini eskontne stope koju mjesečno utvrđuje Narodna banka Hrvatske, uvećane za 6 postotnih poena. Zatezna kamata obračunava se mjesečno primjenom konformnog načina obračuna.

Za razdoblje od 4. veljače 1994. godine primjenjuje se: Uredba o visini stope zatezne kamate (NN 8/94), kojom je zatezna kamata utvrđena u visini eskontne stope koju mjesečno utvrđuje Narodna banka Hrvatske, uvećane za 2,4 postotna poena. Stupanjem na snagu ove Uredbe, prestaje važiti Zakon o visini stope zatezne kamate (NN 53/91) i Uredba o visini stope zatezne kamate (NN 95/93).

Za razdoblje od 11. ožujka 1994. godine primjenjuje se: Uredba o izmjeni Uredbe o visini stope zatezne kamate (NN 19/94), kojom je izmijenjena Uredba o visini stope zatezne kamate (NN 8/94) na način da se zatezna kamata utvrđuje u visini eskontne stope koju mjesečno utvrđuje NBH izračunate na mjesečnoj razini tako da mjesec ima 30 dana, a godina 360 dana, uvećane za 2,4 postotna poena.

Za razdoblje od 1. travnja 1994. godine primjenjuje se: Uredba o visini stope zatezne kamate (NN 22/94), kojom je prestala važiti Uredba o visini stope zatezne kamate (NN 8/94 i 19/94). Zatezna kamata utvrđuje se na iznos duga do trenutka isplate po stopi od 30% godišnje, a za razdoblje kraće od godine dana primjenjuje se konformni način obračuna kamata.
Izvedena mjesečna konformna stopa iz godišnje stope 30%, za mjesec travanj 1994. godine iznosi 2,179837%, za svibanj 1994. godine 2,253311%, a za lipanj 2,179837%.

Za razdoblje od 1. srpnja 1994. godine: Uredba o izmjeni Uredbe o visini stope zatezne kamate (NN 50/94), kojom je u Uredbi o visini stope zatezne kamate (NN 22/94) izmijenjena - umanjena visina kamatne stope sa 30% na 22% godišnje. Primjena Uredbe određena je od 1. srpnja 1994. godine.
Izvedena mjesečna konformna stopa iz godišnje stope 22% za mjesec srpanj i kolovoz 1994. godine iznosi 1,70321235% mjesečno, za rujan 1,64781985% mjesečno, za listopad 1,70321235% mjesečno, za studeni 1,64781985% mjesečno, te za prosinac 1,70321235% mjesečno.
Izvedena mjesečna konformna stopa iz godišnje stope 22% za mjesec siječanj 1995. godine iznosi 1,70321235% mjesečno, za veljaču 1,53712533% mjesečno, te za ožujak 1,70321235% mjesečno.

Za razdoblje od 1. travnja 1995. godine: Uredba o visini stope zatezne kamate (NN 19/95). Dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze, plaća zateznu kamatu na iznos duga do trenutka isplate po stopi od 22% godišnje. Za razdoblje kraće od godine dana primjenjuje se konformni način obračuna kamata. Utvrđenim danom primjene od 1. travnja 1995. godine određen je prestanak važenja Uredbe o visini stope zatezne kamate (NN 22/94 i 50/94).

Sabora RH 29. ožujka 1996. donosi Zakon o zateznim kamatama (NN 28/96) koji stupa na snagu 20. travnja 1996. godine. Prema članku 2. Zakona, utvrđuje se da dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze duguje, osim glavnice, i zateznu kamatu po stopi koju uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske.
Ista stopa primjenjuje se i na iznose javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku. Na više plaćene iznose javnih prihoda obračunavaju se kamate u visini koju Uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske. Za razdoblje kraće od godine dana utvrđena je primjena konformnog načina obračuna. Pri obračunu kamata na preplaćene iznose javnih prihoda kamate se počinju obračunavati po proteku 15 dana od dana podnesenog zahtjeva, a ako je do preplate javnih prihoda došlo zbog toga što je poništeno ili izmijenjeno rješenje ili drugi akt o zaduženju, obračun kamata počinje od dana uplate. Na iznose javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku prije stupanja na snagu Zakona o zateznim kamatama, zatezne se kamate obračunavaju po stopi koja je važila u vremenu u kojem nije plaćen javni prihod. Kod povrata javnih prihoda koji su više plaćeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona, kamate se obračunavaju po stopi, koja je važila u vremenu u kojem više plaćeni javni prihod nije vraćen. Ako je posebnim propisima drukčije uređeno plaćanje zateznih kamata od dana stupanja na snagu Zakona o zateznim kamatama, zatezne kamate se obračunavaju i plaćaju prema ovom Zakonu o zateznim kamatama.

Zakon o zateznim kamatama (NN28/96) stavljeni su izvan snage slijedeći propisi:
- Uredba o visini stope zatezne kamate (NN 19/95)
- Uredba o visini kamata na iznose javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom
  roku (NN 21/95),
- Članak 248. Carinskog zakona (NN 53A/91.,33/92., 26/93. i 106/93.)
- Odluka o kamatnoj stopi na dospjelu neplaćenu carinu i druge uvozne pristojbe
  (NN 19/94 i 50/94.)

Vlada R. Hrvatske 8. svibnja 1996. donijela je Uredbu o visini stope zatezne kamate (NN 36/96) koja stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama,
odnosno od 8. svibnja 1996. godine. Dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze, plaća zateznu kamatu na iznos duga po stopi od 24% godišnje, a na više plaćene iznose javnih prihoda obračunavaju se kamate u visini od 8,5% godišnje.

Za period od 11. rujna 1996. godine vrijedi Uredba o visini stope zatezne kamate (NN 76/96) koja stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama, točnije od
11. rujna 1996. godine. Dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze, plaća zateznu kamatu na iznos duga po stopi od 18% godišnje, a na više plaćene iznose javnih prihoda obračunavaju se kamate u visini od 6,5% godišnje.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o visini stope zatezne kamate (NN 72/02) koja stupa na snagu 1. srpnja 2002. godine.
Dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze uz glavnicu plaća i zateznu kamatu na iznos duga po stopi od 15% godišnje. Po istoj stopi zatezne kamate plaća i Republika Hrvatska, kada kasni s ispunjenjem novčanih obveza utvrđenih Zakonom o zateznim kamatama, drugim propisom ili ugovorom. Na više plaćene iznose javnih prihoda obračunavaju se i plaćaju zatezne kamate, u visini od 7,5% godišnje. Danom stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje važiti Uredba o visini stope zatezne kamate (NN 76/96).

Hrvatski sabor na sjednici 30. travnja 2004., daje VJERODOSTOJNO TUMAČENJE ČLANKA 3. STAVKA 1. ZAKONA O ZATEZNIM KAMATAMA ("Narodne novine" 28/96.).
U dvojbi može li se konformni način uračunavanja zateznih kamata primjenjivati u slučaju kašnjenja s ispunjenjem dospjelih obveza za razdoblje dulje od godinu dana smatra se da to nije moguće već se za razdoblje dulje od godinu dana treba primjenjivati proporcionalni (prosti) način obračuna zateznih kamata.
 
  POSLOVNI FORUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  POSLOVNI FORUM

POSLOVNI FORUM pored centralne baze podataka, poduzetnicima pruža i druge usluge i djelatnosti:
- trgovačko posredovanje na domačem i inozemnom tržištu
- konzalting u području investicija, izrada investicijskih studija i njihova ocjena (Poslovni planovi / Investicijski projekti)
- izrada web stranica (internet stranica); pisanje programa prema uputama i potrebama korisnika
- obradu podataka uz uporabu programa korisnika ili vlastitog programa i usluge unosa podataka
- razvoj baze podataka: povezivanje podataka iz različitih izvora, pohranjivanje podataka
- ispitivanje mogućnosti tržišta prodaje za proizvode i ispitivanje javnoga mnijenja o političkim, ekonomskim i sl. pitanjima
- kreiranje i provođenje promidžbenih djelatnosti; organiziranje sajmova, izložaba i kongresa
- agencijsko posredovanje u korist pojedinaca za dobivanje angažmana (zaposlenja) u filmskoj i drugim djelatnostima
Ukoliko Vam je potrebna neka od navedenih usluga, kontaktirajte nas!

Kontakt podaci za Poslovni forum d.o.o. - Link na web stranicu sa e-mail adresama i telefonima


POSEBNA PONUDA: IZRADA WEB STRANCA
Izrada web stranica za tvrtke, obrte i privatne osobe. Kvalitetna izrada web stranica prilagođenih mobilnim uređajima. Privucite korisnike suvremenim web stranicama. Iskoristite priliku! Pregledajte recenzije naših klijenata i uvjerite se zašto smo mi Vaš pravi izbor. Izrada web trgovina. Web shop i web stranice prilagođene vašem poslovanju i budžetu. Savjetovanje i Podrška. Napredne funkcionalnosti. Vrhunska usluga. Povoljne cijene. SEO Optimizacija. Suvremen dizajn i visoka tehnička kvaliteta izrade internet stranica. Besplatna izrada web stranica u sklopu naših promotivnih akcija. Besplatne stranice za poduzetnike i udruge. Besplatne stranice za obrtnike i male poduzetnike. Izrada web stranica besplatno brzo i povoljno!
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE - INFORMACIJE ZA PODUZETNIKE - POSEBNE PONUDE I AKCIJE


POSLOVNI WEB KATALOG
POSLOVNI WEB KATALOG

POSLOVNI WEB KATALOG sadržava pregled hrvatskih poduzeća i obrtnika koji imaju vlastite Internet stranice i koriste Internet, manje ili više, u svome poslovanju.
Radi lakšeg snalaženja, poslovni subjekti razvrstani su u zasebne kategorije prema osnovnim djelatnostima prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, a unutar kategorije razvrstani su abecednim redom.
Za pronalaženje poslovnih subjekata koji nemaju Internet stranice, na raspolaganju su Vam za narudžbu Imenici hrvatskog gospodarstva
u kojima se nalazi pregled osnovnih kontakt podataka za više od 85000 trgovačkih društava, 94000 obrtnika i 17000 subjekata državne uprave, administracije, udruga i sl.
Za pretraživanje objavljenih tekstova na Poslovnom forumu koristite
Poslovni forum - Google pretraživač svih objavljenih tekstova.      CMS
POSLOVNI WEB KATALOG
Web imenik

Ažurirano:
1. 7. 2022.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga