POSLOVNI FORUM
Poslovne informacije
info
 

Mali oglasi na internetu

Plavi Oglasnik - najveći hrvatski oglasnik, on line pretraživanje. Besplatni oglasi su ograničeni na 90 znakova. Oglase objavljene na Internetu Plavi Oglasnik istodobno objavljuje s tiskanim izdanjem.

Dalmatinski oglasnik - BANAK - najtiražnija revija za marketing u Dalmaciji.

Crospider Oglasi - Oglasnik sa mogućnošću objave slike (fotografije)

Slavonia.Net besplatni mali oglasi iz Slavonije

Tjedni Oglasnik - mali oglasnik Večernjeg lista, on-line izdanje malih oglasa

Crooglasnik.com - besplatni foto oglasnik sa po dvije slike po oglasu

Biznet - poslovni oglasnik

Međimurske novine - mali oglasnik za područje Međimurja.

RI Telefax Burza - primorsko goranski oglasnik u tiskanom i online izdanju

Slobodna Dalmacija - besplatni mali oglasi iz Dalmacije i ostalih krajeva na Internetu nakon papirnog izdanja tjednog oglasnika.

Oglasnik Glas Slavonije - poslovni i osobni mali oglasi za područje Slavonije.

Bijeli oglasnik - portal sa besplatnim malim oglasima
 
  POSLOVNI FORUM
POSLOVNI FORUM pored centralne baze podataka, poduzetnicima pruža i druge usluge i djelatnosti:
- trgovačko posredovanje na domačem i inozemnom tržištu
- konzalting u području investicija, izrada investicijskih studija i njihova ocjena (Poslovni planovi / Investicijski projekti)
- izrada web stranica (internet stranica); pisanje programa prema uputama i potrebama korisnika
- obradu podataka uz uporabu programa korisnika ili vlastitog programa i usluge unosa podataka
- razvoj baze podataka: povezivanje podataka iz različitih izvora, pohranjivanje podataka
- ispitivanje mogućnosti tržišta prodaje za proizvode i ispitivanje javnoga mnijenja o političkim, ekonomskim i sl. pitanjima
- kreiranje i provođenje promidžbenih djelatnosti; organiziranje sajmova, izložaba i kongresa
- agencijsko posredovanje u korist pojedinaca za dobivanje angažmana (zaposlenja) u filmskoj i drugim djelatnostima
Ukoliko Vam je potrebna neka od navedenih usluga, kontaktirajte nas!

Kontakt podaci za Poslovni forum d.o.o. - Link na web stranicu sa e-mail adresama i telefonima


PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE - INFORMACIJE ZA PODUZETNIKE - POSEBNE PONUDE I AKCIJE


POSLOVNI WEB KATALOG
POSLOVNI WEB KATALOG

POSLOVNI WEB KATALOG sadržava pregled hrvatskih poduzeća i obrtnika koji imaju vlastite Internet stranice i koriste Internet, manje ili više, u svome poslovanju.
Radi lakšeg snalaženja, poslovni subjekti razvrstani su u zasebne kategorije prema osnovnim djelatnostima prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, a unutar kategorije razvrstani su abecednim redom.
Za pronalaženje poslovnih subjekata koji nemaju Internet stranice, na raspolaganju su Vam za narudžbu Imenici hrvatskog gospodarstva
u kojima se nalazi pregled osnovnih kontakt podataka za više od 85000 trgovačkih društava, 94000 obrtnika i 17000 subjekata državne uprave, administracije, udruga i sl.
Za pretraživanje objavljenih tekstova na Poslovnom forumu koristite
Poslovni forum - Google pretraživač svih objavljenih tekstova.      CMS
POSLOVNI WEB KATALOG
Web imenik

Ažurirano:
25. 9. 2016.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga