RJEČNIK - Verzija za ispis
at-znak at sign
bankovna doznaka bank-assignement
binarni znakovnik binary code
brojčani znak digital character
cjeloviti znakovni kod absolute code
cjeloviti znakovnik absolute code
dati znak beckon
digitalni znak digital character
dijakritički znak diacritical mark
dobna oznaka age label
dodavanje tumača znakova add a legend
doznaka remittance
doznaka allocation
doznaka assignment
doznaka coupon
doznaka plaće home allotmant
duljina znaka character length
dvojčani ulančani znakovnik binary concatenated code
europski zaštitni znak European trademark
generator znakovnika code generator
grafička oznaka bullet
ispitni znak check character
kardinalne oznake lateral marks
knjižna oznaka bookmark
kodirani znak coded digit
1 2 3 4 5 >>
| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 25 of 123 | Search | 5. 8. 2020. |