RJEČNIK - Verzija za ispis
financijska samostalnost financial autonomy
nadstojnica samostana abbess
nesamostalan adjective
nesamostalan dependent
osamostaliti se become independent
osamostaljenje emancipation
samosažetak autosummarize
samosljepljiv autocoalescence
samosljepljivanje autocoalescence
samostalan autonomous
samostalna oprema autonomous equipment
samostalne independently
samostalni modem external modem
samostalno by itsel
samostalno by itself
samostalno absolutely
samostalno zaposlena osoba self-employed person
samostalnost autonomy
samostan abbey
samostan convent
samostan monastery
samosvijest pride
samosvjesno consciously
samosvjestan cocksure
samosvojnost identity
1 2 >>
| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 25 of 28 | Search | 1. 4. 2023. |