RJEČNIK - Verzija za ispis
agregatni iznos šteta aggregate claim amount
brojčani iznos figures
bruto iznos gross amount
iznos amount
iznos assets
iznos figure
iznos fraction
iznos BDP po glavi stanovnika GDP per capita figure
iznos iskazan u eurima amount expressed in euro
iznos u eurima amount expressed in euro
iznos u nacionalnoj valuti amounts in the national currencies
iznosa assets
iznoseći presenting
iznosi amounts
iznositi amount
nominalni iznos face amount
poniznost humility
preciznost accuracy
presuđeni iznos court award
procijenjeni iznos assessment
proslijediti iznos communicate an amount
ukupan iznos whole

| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 22 of 22 | Search | 6. 2. 2023. |