RJEČNIK - Verzija za ispis
cijeniti estimate
dar testimonial
destimulirati discourage
estimacija estimation
estimator estimator
ocjena estimation
određivanje estimation
opći procjenitelj general estimator
osjeniti estimate
podcjenjivanje underestimation
podcjenjuju underestimate
povijestima histories
predviđen estimated
predviđeno estimated
procijeniti estimate
procijenjen estimated
procijenjeni estimated
procjena estimate
procjena estimating
procjena estimation
procjena kanala channel estimation
procjena pogreške error estimate
procjena stanja estimation
procjena štetnosti hazard estimation
procjenitelj estimator
1 2 >>
| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 25 of 33 | Search | 28. 9. 2023. |