RJEČNIK - Verzija za ispis
detekcija detection
detekcija antitijela antibody detection
detekcija i korekcija pogrešaka error protection
detekcija nosioca carrier detection
detekcija pogrešaka error detection
detekcija šumskog požara forest fire detection
detekcija udvojene adrese duplicate address detection
detekcijski algoritam detection algorithm
detekcijski sustav detection system
detektiv detective
detektiv dick
detektiv ferret
detektiv bloodhound
detektiva detective
detektivska priča detective story
detektivski detective
detektivsko detective
detektofon detectaphone
detektor detector
detektor plina gas detector
detektor slabog elektromagnetskog zračenja bolometer
detektorski niz detector array
detektorsko pojačalo detector amplifier
fotoelektrični detektor pukotina aniseikon
hibridni detektor hybrid detector
1 2 >>
| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 25 of 32 | Search | 1. 10. 2020. |