RJEČNIK - Verzija za ispis
administrativna jedinica district
broj pozivanja u jedinici vremena calling rate
broj pozivanja u jedinici vremena (izražava se u E calling rate
desantne jedinice ranger
digitalna servisna jedinica digital service unit
disk jedinica disk drive
disk jedinica disk unit
disketna jedinica floppy disk drive
disketna jedinica Floppy Disc Drive
diskovna jedinica disk unit
dodatna jedinica additional unit
dvofazno kodiranje jedinice biphase mark coding
Europska obračunska jedinica European Currency Unit
fiskalne jedinice fiscality
genetostratigafske jedinice Genetostratigraphic units
glavna upravljačka jedinica central control unit
govorna odzivna jedinica audio response unit
izborna jedinica electorate
jedina unique
jedinac only child
jedinica arithmetic unit
jedinica drive
jedinica facility
jedinica digitalne usluge digital service unit
jedinica memorije bucket
1 2 3 4 5 6 >>
| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 25 of 148 | Search | 9. 8. 2020. |