Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Zakonske odredbe kojima se regulira zamjena stvari ili prava...


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O ZAMJENI
Link na pregled svih primjera ugovora
# Primjeri kako se reguliraju kroz ugovor različite stvari # Primjeri odredbi kojima se reguliraju svi troškovi zamjene # Zamjena automobila, motora, kamiona i drugih vozila # Primjeri ugovora za zamjenu strojeva ili alata # Šprance ugovora kojima ugovorne strane zamjenjuju vlastite stvari # Primjeri da se čestice iz jednog zk uloška upišu u drugi... # Primjeri ustupanja u isključivo vlasništvo i posjed
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Priručnik o posredovanju turističkih agencija, pravo u turizmu, Predložak za redovni otkaz ugovora o radu, Forme komisionog izvoznog ugovora gdje se ugovara prodaja inozemnim kupcima

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Ako u času predaje zakupljena stvar ima neki nedostatak koji se ne može otkloniti, zakupac može, po svom izboru, raskinuti ugovor ili zahtijevati sniženje zakupnine. Kad stvar ima neki nedostatak koji se može otkloniti bez većih nezgoda za zakupca, a predaja stvari u određenom roku nije bila bitni sastojak ugovora, zakupac može zahtijevati od zakupodavca ili otklanjanje nedostataka u primjerenom roku ili sniženje zakupnine. Ako zakupodavac ne otkloni nedostatak u naknadnom primjerenom roku koji mu je zakupac odredio, zakupac može raskinuti ugovor ili zahtijevati sniženje zakupnine. U svakom slučaju zakupac ima pravo na naknadu štete.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance