Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjeri za određeni broj ležaja, odnosno smještajnih jedinica u objektu


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O ALOTMANU (UGOSTITELJSTVO)
Link na pregled svih primjera ugovora
# Predlošci za davanje na raspolaganje smještaja turističkoj agenciji # Predlošci kojima se ugostitelj obvezuje za određeno razdoblje ili sezonu # Primjeri ugovora o raspolaganju ugostiteljskim smještajem, alotman... # Ugovor o alotmanu sa pregledom svih obveza ugovornih strana # Primjeri ugovora o alotmanu, primjeri ugovora o raspolaganju smještajem # Posrednički ugovor o putovanju između agencije i putnika # Primjeri ugovora za organiziranje putovanja i boravka prema narudžbi...
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Šprance ugovora za najam stambene zgrade ili kuće, Primjeri ugovora o najmu skladišta i proizvodnog pogona, Ugovor o gradnji ili ugovor o građenju, izvođenje građevinskih radova

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Komisionar odgovara komitentu za štetu ako je prodao robu osobi za čiju je prezaduženost znao ili je mogao znati. Kad sam komisionar kupuje robu komitenta ili mu prodaje svoju robu. Komisionar kome je povjereno da proda ili da kupi neku robu kotiranu na burzi ili na tržištu može, ako mu je komitent to dopustio zadržati robu za sebe kao kupac, odnosno isporučiti je kao prodavalac, po cijeni u vrijeme izvršenja povjerenog posla. U tom slučaju između komisionara i komitenta nastaju odnosi iz ugovora o prodaji. Ako se burzovna odnosno tržišna cijena i cijena koju je odredio komitent ne slažu, komisionar prodavalac ima pravo na manju od ove dvije cijene, a komisionar - kupac dužan je platiti veću.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance