Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Ugovor o gradnji ili ugovor o građenju, izvođenje građevinskih radova


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O GRAĐENJU
Link na pregled svih primjera ugovora
# Ugovori o gradnji između građevinskog obrta i druge fizičke osobe # Ugovori za završne građevinske radove na nekretninama # Primjeri ugovora za izvođenje obrtničko instalaterskih radova # Primjer ugovora o izradi projekte dokumentacije i troškovnika # Primjer ugovora za izvođenje građevinskih radova u inozemstvu # Primjeri za predugovor, predugovori za građevinske radove # Pregledi općih i posebnih uvjeta ugovora o građenju
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjeri trgovačkih ugovora o zajmu i drugih posebnih slučajeva zajma..., Evidencija o prodanim dobrima na koje se primjenjuje poseban postupak, Ništetnost ugovorne kazne, raskid ugovora...

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Ugovor o darovanju koji se ima ispuniti tek poslije smrti darovatelja mora biti sastavljen u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene (solemnizirane) isprave. Darovatelj može, sve dok njegova obveza na ispunjenje ne dospije, odustati od ugovora o darovanju, ako se poslije sklapanja ugovora njegovo imovinsko stanje toliko pogorša da bi ispunjenje ugovora ugrozilo njegovo uzdržavanje, odnosno onemogućilo ispunjavanje njegove obveze davanja uzdržavanja.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance