Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjeri ustupanja uz određeni uvjet, npr. besplatno stanovanje ili pomoć


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI - PODJELA IMOVINE, RAZVRGNUĆA
Link na pregled svih primjera ugovora
# Primjeri za ugovorno ustupanje prava i obveza koje slijede predmet ustupa # Ugovor o ustupanju gdje se prepušta primatelju vlasništvo nad nekretninama # Razvrgnuće suvlasništva, elaborati, sporazumi, suglasnosti, izjave... # Članci, pregledi, praksa # Primjer nasljedničke izjave # Špranca međunarodne oporuke # Bračni ili predbračni ugovor, objašnjenja
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Ugovori o otkupu vrijednosnih papira, Kupoprodaja s obročnom otplatom cijene..., Pregled poreznih i svih drugih obveza prodavatelja i kupca nekretnina

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Nalogodavac je dužan na zahtjev nalogoprimca dati mu stanovitu svotu novca za predviđene opravdane izdatke. Nalogodavac je dužan naknaditi nalogoprimcu, čak i ako njegov trud bez njegove krivnje nije imao uspjeha, sve potrebne troškove što ih je učinio za izvršenje naloga, s kamatom od dana kad su učinjeni. On je dužan preuzeti obveze što ih je nalogoprimac uzeo na sebe obavljajući u svoje ime date mu poslove, ili ga na koji drugi način osloboditi njih. Nalogodavac je dužan naknaditi nalogoprimcu štetu koju je ovaj pretrpio bez svoje krivnje u obavljanju naloga.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance