Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjer ugovora za izvođenje građevinskih radova u inozemstvu


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O GRAĐENJU
Link na pregled svih primjera ugovora
# Primjeri za predugovor, predugovori za građevinske radove # Pregledi općih i posebnih uvjeta ugovora o građenju # Šprance ugovora o osnivanju prava građenja # Predložak za raskid ugovora o građenju i otkazni rokovi # Izjava izvoditelja o izvedenim radovima sukladno zakonu # Ugovaranje dinamike izvođenja pojedinih faza građenja # Izrada elaborata iskolčenja, snimanje stanja građevine
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Odgovornost prijevoznika za sigurnost putnika i prtljage, Zahtjev za odobrenje statusa preuzimatelja obveze plaćanja doprinosa, Ugovori o ispitivanju robe, utvrđivanje kvalitete proizvoda i usluga...

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Ugostitelj je dužan turističkoj agenciji isplatiti proviziju na promet ostvaren na temelju ugovora o raspolaganju ugostiteljskim smještajem. Provizija se određuje u postotku od cijene izvršenih ugostiteljskih usluga. Ako postotak provizije nije određen ugovorom, turističkoj agenciji pripada provizija određena njezinim općim uvjetima poslovanja ili, ako ovih nema, poslovnim običajima.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance