Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjer ugovora o prijenosu autorskih prava kod ugovora o djelu


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O DJELU
Link na pregled svih primjera ugovora
# Jamstvo kojim autor jamči da je isključivi nositelj autorskih prava # Primjer ugovora o autorskom djelu, predlošci za naručitelje # Što ako izvršitelj ne postupa u skladu sa zahtjevom naručitelja # Primjeri ugovaranja naknade kod rada po ugovoru o djelu # Obveze i prava naručitelja, davanje uputa za realizaciju # Primjeri kako se izvršitelj obvezuje izvesti određene poslove # Primjeri ugovora o djelu, predlošci za ugovore o djelu
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjeri gdje se sklapa ugovor o zastupanju radi promicanja interesa, Zakonske odredbe kojima se regulira zamjena stvari ili prava..., Primjeri špediterskog ugovora za prijevoz stvari

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Skladištar odgovara za štetu na robi osim ako dokaže da je šteta prouzročena višom silom, krivnjom ostavodavca, manama ili prirodnim svojstvima robe te neispravnom ambalažom. Skladištar je dužan upozoriti ostavodavca na mane ili prirodna svojstva robe, odnosno na neispravnu ambalažu zbog kojih može doći do štete na robi, čim je navedene nedostatke opazio ili morao opaziti.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance